Ohrozujú chod kúpeľov vysoké ceny energií? Dostanete v nich adekvátnu liečbu?

Ako ovplyvnili ceny energií návštevnosť kúpeľov? Pristúpia kúpele k obmezdovaniu ich chodu?

28.02.2023 09:00
kúpele, relax, voda, bazén, kúpalisko, termál Foto:
Ilustračné foto.
debata
 1. Ovplyvnili vyššie ceny energií návštevnosť kúpeľov? Museli ste ceny zvyšovať?
 2. Zaznamenali ste zmeny v návštevnosti? Uhrádzajú zdravotné poisťovne liečbu v skupine A a B v rovnakom rozsahu ako doteraz?
 3. Prichádza do kúpeľov menej samoplatcov?
 4. Chystáte sa nejakým spôsobom obmedziť chod kúpeľov, resp. nejaké procedúry?

Kúpele Trenčianske Teplice

 1. Áno a veľmi výrazne. Ceny energií nám medziročne narástli až o 250%. Na základe týchto skúseností sme od 1. januára tohto roka zvýšili ceny našich pobytov o 15%. Našou snahou bolo, aby sme prípadne príliš veľkým zvýšením neodradili našich klientov.
 2. Ešte je príliš skoro hovoriť o zmene návštevnosti. Kúpele nie sú zimné strediská, pre nás je začiatok roka (prvý štvrťrok) vždy najslabším obdobím roka. Pokiaľ ide o hostí cez zdravotné poisťovne, tak tento segment vzhľadom na nedofinancovanie zdravotníctva zo strany ministerstva je tiež veľmi ohrozený. Dodnes nie je celkom jasné, koľko financií bude skutočne vyčlenených z rozpočtu na kúpeľnú starostlivosť.
 3. Opäť je ešte veľmi skoro povedať, ako sa bude rok 2023 vyvíjať. Za január bola návštevnosť mierne vyššia ako v roku 2022, ale ani zďaleka nedosiahla rok 2019.
 4. Kúpele patria medzi energeticky náročné prevádzky, preto musíme veľmi dôsledne zvažovať, či alebo ktoré prevádzky (procedúry) budú otvorené v štandardnom alebo v obmedzenom režime. Od 9. decembra máme uzatvorený vonkajší bazén (vzhľadom na jeho energetickú náročnosť) a plánujeme ho otvoriť až začiatkom apríla.

Odpovedal: Andrej Puček, riaditeľ pre obchod a marketing

kúpele. masáž Čítajte viac V akom prípade sa do kúpeľov nedostanete?

Kúpele Nový Smokovec

 1. Situácia, v ktorej sme sa ocitli, je finančne náročná. Samozrejme, rovnako ako každý segment v národnom hospodárstve, inflácia a zvyšovanie cien komodít, zvýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie miestnej dane naším mestom sa dotklo aj odvetia kúpeľníctva. Aktuálny ekonomický stav ovplyvňuje aj naše zariadenie. Vzhľadom na to, že sme zdravotníckym zariadením, náklady sa zvyšovali nielen v oblasti bežných komodít, ale vysoký nárast nastal v mzdách zdravotníckeho personálu. Ceny sme zvyšovali aj my, ale pri tvorbe cenníka sme prihliadali na peňaženky našich klientov a nárast je minimálny.
 2. Primárnym poslaním kúpeľov je poskytovanie kúpeľnej starostlivosti poistencom zdravotných poisťovní. Prešiel jeden mesiac v roku 2023 a to je veľmi krátky čas na vytváranie záverov. Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že návštevnosť kúpeľov je a naďalej aj bude ovplyvnená počtom schválených kúpeľných návrhov zdravotnými poisťovňami, a tých sme doposiaľ dostali o necelých 25% percent menej, ako v roku 2022. Ceny sú zatiaľ rovnaké, lebo máme ešte platné zmluvy a čakáme na nové ponuky od zdravotných poisťovní.
 3. Relevantnú odpoveď je možné poskytnúť len vtedy, ak porovnávame rovnaké obdobie. Keďže predchádzajúce dva roky boli ovplyvnené epidemiologickými opatreniami a pobyty pre samoplatcov boli zakázané, adekvátnu odpoveď nie je možné z našej strany poskytnúť.
 4. Kúpele sú zdravotníckym zariadením, čiže pomáhajú svojej klientele zlepšiť jej zdravotný stav. Nielen tatranský vzduch, ale predovšetkým jeho kombinácia s vhodnou skupinou procedúr zabezpečí zlepšenie zdravotného stavu pacienta. V nadväznosti na uvedené považujeme akékoľvek obmedzenie procedúr za mimoriadne nerozumný krok, ktorý by mohol ovplyvniť výsledný efekt kúpeľnej starostlivosti, preto je z našej strany akékoľvek obmedzenie vylúčené.

Odpovedala: PhDr. Katarína Lazorčáková, vedúca oddelenia obchodu a marketingu

kúpele, dôchodcovia, bazén, lopta Čítajte viac Čo je dobré vedieť o kúpeľoch a na čo nesmiete zabúdať

Kúpele Nimnica

 1. „Tak ako v iných kúpeľoch, aj my sme museli pristúpiť k miernemu navýšeniu cien. Ale nielen v dôsledku zvyšovania cien energií, ktoré medziročne vzrástli o stovky percent. Rovnako i povinné zvyšovanie miezd u zdravotníckych pracovníkov a vysoká inflácia boli dôvodom pre spomínaný nárast. Snažili sme sa zmeny v doplatkoch realizovať s čo najmiernejším dosahom na klientov. Ak by sme naše celé zvýšené náklady preniesli na hostí, kúpele by sa stali pre mnohých nedostupnými,“ hovorí Miloš Michalec, riaditeľ a podpredseda predstavenstva.
 2. „V súčasnosti zdravotné poisťovne výšku platby za ošetrovací deň nezmenili, naďalej zostáva rovnaká. V priebehu najbližších týždňov však čakáme na nové dodatky k zmluvám, v ktorých by mala byť cena ošetrovacieho dňa upravená. Ostáva nám len veriť, že v jej výške sa primerane zohľadní nielen nárast cien energií, ale aj vysoký nárast štátom nariadených miezd zdravotníckych pracovníkov (rovnako ako v nemocniciach). V kúpeľoch ide o celé spektrum zdravotníkov, a to lekárov, sestry, biochemikov, fyzioterapeutov, masérov, kúpeľníkov/sa­nitárov,“ vysvetľuje Silvia Pavlíková, predseda dozornej rady a manažérka obchodného a zdravotného úseku.
 3. Podľa doktorky Pavlíkovej v období na začiatku roka býva pravidelne obsadenosť kúpeľov nižšia, na ďalší vývoj obsadenosti sú sami zvedaví. Nejde totiž o pokles záujmu klientov a pacientov o osvedčenú liečbu a prevenciu v kúpeľoch (ten evidujú naďalej vysoký), ale o ich reálne finančné možnosti.
 4. „Naše kúpele fungujú momentálne v plnej prevádzke. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť v plnej miere, celé spektrum procedúr, všetky úrovne ubytovania i stravovania. Zároveň sme, samozrejme, pristúpili k rôznym vnútorným racionalizačným opatreniam, ktoré však chod prevádzky neobmedzili. Ide o zmeny organizačné a personálne, tak napríklad zmena v harmonograme plánovania procedúr, konkrétne ako príklad môžem uviesť spúšťanie sáun v takých časových intervaloch, ktoré priamo nadväzujú na otváracie hodiny Medicínskeho wellnessu a podobne,“ dodala Silvia Pavlíková
kúpele, vana, wellness Čítajte viac Kúpele: Ako sa do nich dostanete a koľko za ne zaplatíte?

Kúpele Kováčová, Liečebný dom Detvan

 1. Zvýšenie cien energií sa čiastočne premietlo aj do cien za služby v kúpeľnom zariadení, ale nezaregistrovali sme pokles návštevnosti.
 2. Zdravotné poisťovne uhrádzajú kúpeľnú liečbu v skupine A a B v rovnakom rozsahu, a taktiež sme nezaznamenali pokles návštevnosti.
 3. Do kúpeľov prichádza rovnaký počet samoplatcov.
 4. Jediná zmena nastala, čo sa týka chodu kúpeľov, že prevádzka kúpeľov začala fungovať o mesiac neskôr, ako to bolo v predchádzajúcom období.

Odpovedala: Renáta Krajčová z príjmacej kancelárie kúpeľov

Bardejovské kúpeľe

 1. Je to zložité porovnať s rokmi 2021 a 2022, keď vo svete vyčíňal covid a obsadenosť našich kúpeľov bola veľmi nízka. Ak by sme to však porovnali s rokom 2019 alebo so začiatkom roku 2020, tak je návštevnosť kúpeľov menšia, ale nie je to nič tragické. Samozrejme sme neočakávali, že budeme hneď od začiatku roka naplnení ako v top sezóne, s prevádzkou sme začali až 11. januára (okrem hotela Alexander). Ceny sme boli nútení navýšiť o 10 až 15%. Veríme, že to trh bude akceptovať a bude záujem o naše kúpele zo strany klientov.
 2. Tým, že mnoho kúpeľov má/malo zatvorené svoje prevádzky z dôvodu vysokých cien energií a ostatných zvýšených nákladov, využili sme túto dieru a dokázali sme naplniť naše hlavné hotely. Návštevnosť je primeraná tejto pre nás mimosezónnej dobe. Určite by sme si ale želali aj vyššiu obsadenosť. Ceny za klientov zdravotných poisťovní sú aktuálne na rovnakej úrovni ako v roku 2022, veríme že v 2. kvartáli sa to zmení a poisťovne pristúpia na navýšenie cien za 1 ošetrovací deň.
 3. V čase mimo sezóny je v kúpeľoch menej samoplatcov ako v lete, ale tým že máme v ponuke výhodné akciové balíky, dokázali sme prilákať aj množstvo samoplatcov. Hlavne v hoteli Alexander, kde máme aj počas tohto obdobia víkendy až do konca marca vypredané. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej.
 4. Naša spoločnosť nemá zámer obmedziť prevádzku ani žiadne procedúry. Fungujeme v plnom režime. Samozrejme, apelujeme na šetrenie v rámci celých kúpeľov.

Odpovedala: Tamara Šatanková, ekonomicko-obchodná riaditeľka

lekár, poisťovňa, zdravotníctvo, nemocnica Čítajte viac Anketa: 3 otázky pre zdravotné poisťovne

Kúpele Kováčová

 1. Zvýšenie cien energií sa čiastočne premietlo aj do cien za služby v kúpeľnom zariadení a pomaly začíname registrovať aj pokles návštevnosti.
 2. Zdravotné poisťovne preplácajú žiaľ kúpeľnú liečbu v skupine A a B v nezmenenom finančnom rozsahu ako doteraz. Zmena zníženej návštevnosti pomaly a postupne prichádza a prepokladáme, že sa to markantnejšie prejaví s odstupom času.
 3. Prichádza rovnaký počet samoplatcov.
 4. Obmedzovanie v oblasti poskytovania určitých typov procedúr nie je pre zdravie klienta tá správna cesta. Z dôvodu vysokých cien energií, nereagovaní poisťovní na zvýšené mzdové náklady na zamestnancov (hlavne zdravotníckych) a nižšieho záujmu sme prevádzku otvorili o cca mesiac neskôr ako obvykle.

Odpovedal: Miloš Pittner

Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka

 1. Ceny sme zvyšovať museli, ale veľmi citlivo. Každého postihuje inflácia a zvyšovanie cien energií, nielen podniky, ale aj našich hostí. Uvedomujeme si dôležitosť poskytovania kúpeľnej liečby, preto to navýšenie cien nebolo o toľko vyššie, ako sa nám navýšili náklady na celý chod kúpeľov.
 2. Čo sa aktuálnej návštevnosti týka, sme spokojní. Všetci sme na začiatku roka opatrnejší, ale teší nás, že každým rokom nás vyhľadáva čoraz viac návštevníkov. Kúpeľná liečba je potrebná stále, preto veríme, že návštevnosť kúpeľov bude minimálne taká ako minulý rok. Zdravotné poisťovne sa rozhodli nezvyšovať platby za svojich poistencov, čo nás prinútilo zaradiť doplatky pre všetkých klientov zdravotných poisťovní. Keďže chceme byť dostupní čo najväčšiemu počtu klientov, tak sme tieto doplatky rozdelili podľa sezóny. V niektorých mesiacoch sú tieto doplatky menšie, v niektorých vyššie. Pomôže nám to prerozdeliť obsadenosť kúpeľov, keďže väčšina klientov má, samozrejme, záujem o letné mesiace a zároveň sme nižšími doplatkami v niektorých mesiacoch viac dostupní hosťom, ktorí si možno nemôžu dovoliť doplatiť vyššiu sumu za kúpeľnú liečbu.
 3. Vďaka novému wellness centru s bazénom či novej vylepšenej kuchyni, ktorá je jedinečná v širokom okolí, k nám chodí oveľa viac klientov ako v minulosti. Ide však o krátkodobejšie pobyty. Máme pripravený pobytový balíček aj s dôrazom na kúpeľnú liečbu. Ide o pobyt na 21 alebo 28 dní v závislosti od diagnózy. Hostia si platia plnú penziu, ubytovanie a procedúry. Všetko to poskytujeme vo veľkých zľavách oproti krátkodobým pobytom. Veľmi obľúbený je pobytový balík „Kúpele na skúšku od 5 nocí“. V podstate ide o liečebný pobyt so všetkým, čo k tomu patrí, ale hostia nie sú limitovaní dĺžkou pobytu 21 aleno 28 dní. Veľmi často to využívajú rodinní príslušníci našich pacientov, ktorí prídu na pár dní za svojimi blízkymi a užijú si trochu oddychu u nás v kúpeľoch na ozdravnom pobyte.
 4. Neplánujeme. Naše kúpele sa špecializujú na liečbu chorôb kože a dýchacích ciest, ďalej sa venujeme klientom s duševnými problémami a ťažkosťami pohybového ústrojenstva. Ak chceme poskytovať kvalitné služby za účelom prevencie či zlepšenia zdravotného stavu našich klientov, chod kúpeľov nesmie byť nijako obmedzený. Práve naopak, stále uvažujeme ako sa zlepšiť, ako poskytovať čo najlepšie služby, aby klienti odišli z liečby v lepšej fyzickej a psychickej kondícii. V budúcnosti plánujeme dokúpiť Ďalšie prístrojové vybavenie aj balneologické va­ne.
kúpele, vana, wellness Čítajte viac Kúpele: Ako sa do nich dostanete a koľko za ne zaplatíte?

Odpovedala: Barbora Mlynarčíková

Kúpele Lúčky

 1. Vzhľadom na neustály rast cien energií museli viaceré kúpele zvýšiť ceny svojich pobytov. Náklady vzrástli niekoľkonásobne, čo bolo potrebné aspoň čiastočne zapracovať do cenotvorby. Napriek tomu sa snažíme o to, aby klienti boli spokojní a vracali sa k nám s radosťou.

3. Aktuálne evidujeme záujem o liečebné pobyty aj od samoplatcov. Niektorí klienti prídu do kúpeľov prvýkrát, no sú aj takí, ktorí sa sem pravidelne vracajú.

4. Napriek tomu, že určité kúpeľné zariadenia obmedzili svoje prevádzky, Kúpele Lúčky sú momentálne aj naďalej otvorené pre všetkých. Momentálne nie je naplánované žiadne obmedzenie prevádzky kúpeľov, ani poskytovaných služieb.

Odpovedala: Paulína Zacharová, marketingová manažérka kúpeľov

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kúpele #kúpeľný pobyt #kúpeľná liečba