Známy obchodný reťazec na Slovensku využíva larvy. Dôvod vás prekvapí, súvisí aj s mäsom

Larvy v potravinárskom priemysle nevyzerajú úplne lákavo. Avšak môžu byť užitočné. Larva muchy čiernej sa živí odpadom, zhnitým mäsom alebo zostatkami krvi.

18.01.2024 15:05
Kaufland 17 Foto:
Larva muchy čiernej.
debata

Larva predstavuje akýsi nástroj na čistenie plastov. Delí živočíšnu časť z obalu od tej plastovej. Takýmto spôsobom sa spoločnosti Kaufland podarilo ročne odseparovať až 1 500 ton odpadu. Mäso prichádza od dodávateľov vždy zabalené v určitej plastovej fólii. Po odbalení však na nej ostávajú kúsky mäsa či krvi. Takýto obal je znehodnotený a nedá sa triediť ako plast, čiže sa vyhadzoval ako kontaminovaný. Po novom, však reťazec zaviedol novinku. Tieto obaly sa vytriedia, pošlú sa do laboratória k larvám a tie sa už očistenie postarajú. Následne sa obaly môžu separovať.

Ako vyzerá larva muchy čiernej?

Larva muchy čiernej.
Larva muchy čiernej.
+10Larva muchy čiernej.

Až 10 percent celkového vyprodukovaného odpadu v obchodnom reťazci tvorili znečistené plasty a fólie z obslužných pultov, ktoré obsahujú zvyšky potravín a neboli preto vhodné na recykláciu. Obvykle končia na skládkach alebo v spaľovni. Po novom však zaviedli projekt so slovenskou spoločnosťou ecol Trade, ktorá sa venuje zberu a likvidácii biologicky rozložiteľných odpadov ako ovocie, zelenina či kuchynský odpad.

Ako vyzerá larva muchy čiernej?
Video
Zdroj: TV Pravda

„Najskôr sme začali spolupracovať na projekte rozloženia bioodpadu pomocou lariev muchy čiernej a potom sme hľadali spôsoby, ako by larvy mohli vyčistiť aj plasty od zvyškov potravín. Tak, aby sa následne dali recyklovať,“ opisuje vznik výnimočnej spolupráce Roman Briatka, manažér odpadového hospodárstva v spoločnosti.

izbové rastliny Čítajte viac Vdýchnite nový život zeleni, zbavte rastliny škodcov

Na likvidáciu biologického odpadu sa síce larvy využívajú, no nápad spoľahnúť sa na ne aj pri čistení plastových obalov je jedinečný a do praxe sa zavádzal postupne.

„Keď som rozmýšľal, ako výsledky výskumu využiť v praxi, oslovil som viacero spoločností. Vtedy na môj návrh zareagoval Kaufland, ktorý hľadal možnosti rozloženia bioodpadu. Keď sme pri spoločnej diskusii prišli na nápad vyskúšať larvy aj na čistenie fólií a plastov, bral som to ako výzvu,“ opisuje vyštudovaný poľnohospodár, zootechnik a molekulárny biológ Eduard Kolesár.

Na čistenie obalov využívajú larvy muchy čiernej, ktorá pochádza z Indočíny, vo voľnej prírode žijú ako zdochlinožravce. Nemajú zuby, no pomocou úst dokážu vysať a oblízať tie časti potravín, ktoré sa začínajú rozkladať a ktorými sú znečistené práve potravinové plastové obaly. Slovenský podnikateľ za pochodu objavoval, čo larvám škodí a čo prospieva. „Pozorovaním sme zisťovali, kedy najviac jedia a kedy im jesť nechutí, ako sa po fólii pohybujú, aj prečo z nej utekajú.

Keďže odberatelia recyklovaného odpadu potrebujú plast čistý a v čo najväčších kusoch, museli sme vymyslieť správny biotechnologický postup, vytvorenie čo najvhodnejších podmienok na prácu, aj špeciálne ukladanie fólií tak, aby boli pre larvy ľahko dostupné," dodal.

Ako sa starať o larvy?

Tieto larvy by voľne na Slovensku neprežili. Potrebujú špeciálnu starostlivosť. „Na všetko sme prichádzali len pozorovaním a sledovali sme, kedy larvy dokážu prežiť čo najdlhšie, kedy sú schopné zjesť čo najviac potravy vo forme bioodpadu a za akých podmienok najlepšie dokážu vyčistiť plastový povrch. Potom fóliu opustia a keď vyhladnú, čakajú na novú „dávku potravy“.

Postup pri hľadaní fungujúceho modelu bol realizovaný na základe chemických, biologických a aj vizuálnych rozborov vyčistených fólií a obalov,“ pokračuje zakladateľ spoločnosti ecol Trade, v ktorej boxy so znečisteným plastovým obalom z Kauflandu končia. Každý z nich treba otvoriť a jeho obsah vytriediť do základných kategórií. Keď špinavé obaly larvy vyčistia, jednotlivé plasty sa zlisujú a posielajú odberateľom, ktorí z nich vyrábajú recykláty. Boxy, v ktorých bol kontaminovaný odpad, sa dezinfikujú špeciálnym biologickým prostriedkom a znovu prázdne putujú do predajní, aby sa opätovne mohli naplniť znečistenými fóliami.

debata chyba
Viac na túto tému: #životné prostredie #recyklácia #larvy #larva