Vysokoškolákov čakajú nové študijné programy

Vysoké školy začnú v tomto akademickom roku ponúkať nové študijné programy akreditované už podľa nových európskych pravidiel.

22.03.2022 10:00
vysokoškoláci, vysoká škola, štúdium Foto:
Ilustračné foto.
debata

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) na žiadosť šestnástich vysokých škôl akreditovala 74 nových študijných programov v štyridsiatich odboroch, vo všetkých stupňoch vzdelávania, maturanti sa na mnohé môžu už prihlasovať.

Mladí ľudia by sa pri výbere štúdia mali rozhodovať podľa toho, aké aktivity a predmety ich zaujímajú, aké sú ich silné stránky, ale mali by myslieť aj na perspektívu uplatnenia po absolvovaní štúdia. Vysoké školy by mali byť podľa nových požiadaviek otvorenejšie a príklady povolaní uvádzať v opise študijného programu.

S perspektívou zamestnania

Každý nový študijný program v rámci akreditácie posúdila pracovná skupina odborníkov, vrátane zahraničných, ktorí vysokú školu aj navštívili. Zohľadňovali nové požiadavky akreditácií v súlade s európskymi štandardmi a usmerneniami. Patrí k nim jasnejšie opísanie cieľov vzdelávania, naplnenie požiadaviek kvalifikačného rámca európskeho priestoru vzdelávania, ako aj uvedenie príkladov povolaní, na ktoré absolventi získajú kvalifikáciu. Posudzovali aj náväznosť predmetov a ich zabezpečenie učiteľmi aj inými podmienkami. V každej pracovnej skupine bol aj jeden študent.

uzitocna, skola, zrucnosti, Čítajte viac Nedostatok talentov na Slovensku dosiahol rekordnú úroveň

Zákon predpokladá, že vysoké školy upravia aj ostatné študijné programy tak, aby napĺňali požiadavky zákona o kvalite a požiadavky akreditačných štandardov najneskôr k 1. septembru tohto roka. Akreditačná agentúra poskytuje vysokým školám podporu, usmerňuje ich seminármi a konzultáciami. Popri akreditácii nových študijných programov zrušili vysoké školy takmer tisíc študijných programov a ich mutácií, ktoré už neposkytovali, neboli perspektívne alebo sa ich rozhodli od septembra neposkytovať.

Viac možností pre bakalárov

Jedným z príkladov zaujímavých študijných programov je counseling Trnavskej univerzity. Zameriava sa na starostlivosť a sprevádzanie ľudí v núdzi, zdravotne ťažko postihnutých či znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva, ako sú starí ľudia alebo deti. Absolventi sa uplatnia v oblasti sociálnej starostlivosti a tiež v zdravotníctve a sociálnych službách.

Najviac študijných programov bolo akreditovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, najmä na 3. stupni. Veľmi potrebné sa javia študijné programy ako Lekárska mikrobiológia a imunológia alebo Psychológia zdravia. Ich potreba vyplynula z náročnej a dlhotrvajúcej covidovej situácie. Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bol akreditovaný nelekársky zdravotnícky profesijný bakalársky študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ponúka Aplikovanú analytickú chémiu v študijnom odbore chémia.

uzitocna, vysoke skoly, knihy, student, Čítajte viac Chcete študovať? Rozdelenie vysokých škôl na Slovensku a ich kompletný zoznam

Zaujímavý je i bakalársky študijný program Aplikovaná informatika a vývoj softvéru na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Absolventi nájdu uplatnenie vo vývoji softvérových systémov, ktoré môžu využiť v rôznych odvetviach, napríklad v priemysle, zdravotníctve, vo vzdelávaní. V odbore kybernetika ponúka aj Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave nový bakalársky program Riadenie procesov.

Menia sa i umelecké smery

Vysoká škola múzických umení v Bratislave akreditovala programy, ktoré integrujú viac samostatných programov, napríklad Divadelné umenie, na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

V oblasti financií je akreditovaný študijný program Ekonomickej univerzity v Bratislave s názvom Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo, jeho absolventi získajú poznatky z ekonómie so zameraním na uvedené oblasti, ale aj ich prepojenie do širších súvislostí hospodárskej a regionálnej politiky, verejných financií a daňovej politiky. Zoznam novo akreditovaných študijných programov pre všetky stupne vysokoškolského vzdelania je na stránke www.saavs.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoká škola #Prihlášky na VŠ