Kalendár SZČO a podnikateľov v roku 2023

Na aké dátumy nesmú v tomto roku zabudnúť živnostníci a podnikatelia? Prehľadný kalendár pripravila poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska Jaroslava Lukačovičová.

19.01.2023 07:00
počítač, online, elektronika, szčo, pracovníčka Foto:
Splatnosť preddavkov na daň z príjmov, daň z motorových vozidiel, úhrada odvodu v regulovaných odvetviach, ako aj podanie prehľadu na daň zo závislej činnosti a úhrada preddavku za obdobie december 2023 pripadla na 2024.
debata

Január

8. 1. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

9. 1. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

16. 1. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 1. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 1. Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

25. 1. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok

25. 1. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 1. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane

25. 1. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

25. 1. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok

31. 1. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

31. 1. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)

31. 1. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ

31. 1. Podanie oznámenia platiteľa dane o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov

31. 1. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

31. 1. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

31. 1. Daň z motorových vozidiel – Podanie oznámenia o zániku povinnosti platenia dane podľa § 8 ods. 7 zákona

31. 1. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

31. 1. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

31. 1. Daň z motorových vozidiel – Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2022 a zaplatenie dane

Pracujúci muž Čítajte aj Poradňa pre SZČO: Ako ukončiť živnosť

Február

8. 2. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Prvýkrát je potrebné zaplatiť preddavky v nove výške

8. 2. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Prvýkrát je potrebné zaplatiť odvody z nového minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre rok 2023

10. 2. Daň zo závislej činnosti – Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2022, ak zamestnanec oň požiadal do 5. 2. 2023 (resp. do 6. 2. 2023) na účely ročného zúčtovania preddavkov na daň u iného zamestnávateľa

15. 2. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 2. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

27. 2. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

27. 2. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

27. 2. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

27. 2. Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

28. 2. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

28. 2. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

28. 2. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

28. 2. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

28. 2. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)

Marec

8. 3. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 3. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

10. 3. Daň zo závislej činnosti – Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2022 na účely podania daňového priznania k dani z príjmov zamestnanca za rok 2022

15. 3. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 3. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

27. 3. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

27. 3. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

27. 3. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

27. 3. Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

31. 3. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

31. 3. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

31. 3. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov fyzických osôb poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od „držiteľa“ za rok 2020 podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona

31. 3. Daň z príjmov fyzickej osoby – Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2022

31. 3. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

31. 3. Daň z príjmov fyzickej osoby – Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2022

31. 3. Daň zo závislej činnosti – Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 na žiadosť zamestnanca

31. 3. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti

31. 3. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

31. 3. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

31. 3. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)

31. 3. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur

Apríl

8. 4. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

10. 4. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

17. 4. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

17. 4. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

17. 4. Daň zo závislej činnosti – Povinnosť zamestnávateľa vystaviť na žiadosť zamestnanca Potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50

25. 4. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok

25. 4. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 4. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane

25. 4. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

25. 4. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok

25. 4. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 4. Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

Máj

8. 5. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 5. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

2. 5. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)

2. 5. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané osobám iným ako zdaniteľným osobám

2. 5. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

2. 5. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

2. 5. Daň zo závislej činnosti – Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za rok 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z hlásenia za rok 2022

2. 5. Daň zo závislej činnosti – Povinnosť zamestnávateľa doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2022

2. 5. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

2. 5. Daň z príjmov fyzickej osoby – Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2022, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 4. 2023

2. 5. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

15. 5. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 5. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 5. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 5. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

25. 5. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 5. Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

31. 5. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

31. 5. Daň z príjmov fyzickej osoby – Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2022, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 31. 5. 2023

31. 5. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

31. 5. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

31. 5. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

31. 5. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)

Ilustračné foto.

Jún

8. 6. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 6. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

15. 6. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 5. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

26. 6. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

26. 6. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

26. 6. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

26. 6. Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

30. 6. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

30. 6. Daň z príjmov fyzickej osoby – Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2022, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 6. 2023

30. 6. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

30. 6. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur

30. 6. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti

30. 6. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

30. 6. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

30. 6. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)

Júl

8. 7. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

10. 7. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

17. 7. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

17. 7. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 7. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane

25. 7. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 7. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

25. 7. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 7. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok

25. 7. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok

25. 7. Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

31. 7. Daň z príjmov právnickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

31. 7. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

31. 7. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

31. 7. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

31. 7. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

31. 7. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)

31. 7. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané osobám iným ako zdaniteľným osobám

Senior, penzista, dôchodca, premýšlanie, dôchodok Čítajte aj Ste penzista a podnikáte ako živnostník? Akú sumu môžete zarobiť

August

8. 8. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 8. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

15. 8. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 8. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 8. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

25. 8. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 8. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 8. Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

31. 8. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

31. 8. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

31. 8. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

31. 8. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

31. 8. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)

Ilustračné foto.

September

8. 9. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 9. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

18. 9. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

18. 9. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 9. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

25. 9. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 9. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 9. Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

30. 9. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)

Október

8. 10. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

9. 10. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

2. 10. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur

2. 10. Daň z príjmov fyzickej osoby – Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2022, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 9. 2023 v prípade poberania zdaniteľných príjmov zo zahraničia

2. 10. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

2. 10. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

2. 10. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

2. 10. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

2. 10. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti

16. 10. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

16. 10. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 10. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane

25. 10. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 10. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 10. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok

25. 10. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok

25. 10. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

25. 10. Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

31. 10. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané osobám iným ako zdaniteľným osobám

31. 10. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)

31. 10. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

31. 10. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

31. 10. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

31. 10. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

November

8. 11. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 11. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

15. 11. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 11. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

27. 11. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

27. 11. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

27. 11. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

27. 11. Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

30. 11. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)

30. 11. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

30. 11. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

30. 11. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

30. 11. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

December

8. 12. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 12. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

15. 12. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 12. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

27. 12. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

27. 12. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

27. 12. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

27. 12. Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

31. 12. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)

Splatnosť preddavkov na daň z príjmov, daň z motorových vozidiel, úhrada odvodu v regulovaných odvetviach, ako aj podanie prehľadu na daň zo závislej činnosti a úhrada preddavku za obdobie december 2023 pripadla na 2. 1. 2024

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotná poisťovňa #SZČO #podnikateľ #živnostníci #daňové priznania #kalendár podnikateľa