Od októbra čakajte v schránke oznámenie. Komu sa zmení výška odvodov?

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 do konca júna 2023, dostanú v októbri oznámenia o ich odvodovej povinnosti.

27.09.2023 09:46
penzista, dôchodok, daňové priznanie, SZČO,... Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Informácie Sociálna poisťovňa zašle automaticky, nemusia o nič žiadať. Dozvedia sa z nich, či im od 1. októbra vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie. Zároveň v nich nájdu informáciu o vymeriavacom základe a výške poistného, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do Sociálnej poisťovne. Spolu ide o 74 600 SZČO.

Najvyšší počet oznámení bude zo Sociálnej poisťovne smerovať tým SZČO, ktorým sa na základe odložených daňových priznaní za uplynulý rok zmenil vymeriavací základ pre platbu poistného – takých je 53 147. O vzniku povinného sociálneho poistenia sa dozvie 18 267 SZČO. Naopak, povinné sociálne poistenie k 30. septembru 2023 zanikne 3 186 SZČO.

Muž na tulivaku Čítajte viac Skončili ste ako živnostník? Aké sú vaše povinnosti? + 6 rád, ako sa vyhnúť dlhom v Sociálnej poisťovni

Podľa informácii Sociálnej poisťovne všetky dôležité informácie zašle SZČO poštou alebo do ich e-schránky (ak ju majú aktivovanú) do 23. októbra 2023. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia za mesiac október so splatnosťou do 8. novembra 2023

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. októbra 2023 tým fyzickým osobám, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za kalendárny rok 2022, dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 7 266 eur (čiže mali príjem 7 266,01 eura a viac) a zároveň majú k 1. októbru 2023 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 7 266 eur, povinné sociálne poistenie nevzniká, resp. 30. septembra 2023 im povinné sociálne poistenie zanikne, informuje poisťovňa.

Minimálna a maximálna výška poistného

V kalendárnom roku 2023 pre povinne sociálne poistenú SZČO platí minimálny mesačný vymeriavací základ 605,50 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 200,72 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 164,93 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie). Poistné z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu platí približne 80 % SZČO.

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO v kalendárnom roku 2023 je 8 477,00 eur a z toho vyplývajúce poistné je vo výške 2 810,11 eura mesačne (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné 2 301,49 eura, pretože neplatia poistné na invalidné poistenie).

debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO