Kto z rodiny je dedič? Tu sú príklady, ako sa dedí

Prinášame príklady, kto bude dediť zo závetu.

, 29.06.2022 12:00
závet, dedičstvo Foto:
Ilustračné foto.
debata

Muž má dve deti z prvého manželstva, s druhou manželkou má jedno dieťa. Vlastní majetok mimo BSM aj v rámci BSM a chystá sa napísať závet. Závet chce napísať aj manželka. Sú povinní niečo zo svojho majetku odkázať deťom?

Z ustanovení Občianskeho zákonníka vyplýva, že "maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Z uvedeného vyplýva, že po mužovi budú neopomenuteľnými dedičmi všetky jeho deti. Po manželke je ale neopomenuteľným dedičom len jej dieťa, teda deti manžela z prvého manželstva majetok po nej dediť nebudú a nie je povinná im ani nič odkázať v závete.

zmluva, závet, dedičské konanie Čítajte viac Ako zabrániť hádkam o majetok

Slobodný, bezdetný muž už nemá rodičov, iba súrodencov a nechce, aby po ňom dedili jeho dve sestry, chce, aby dedili ich deti.

Keďže muž nemá deti, zo zákona neexistujú prekážky pri odkázaní majetku komukoľvek. Pri dedení zo závetu je jediné obmedzenie, že maloletí potomkovia musia dosť minimálne toľko, čo by dedili podľa zákona, a plnoletí potomkovia minimálne polovicu dedičského podielu zo zákona. Muž môže napísať závet, v ktorom odkáže svoj majetok komukoľvek.

smútok, zúfalstvo, trúchlenie, pomoc, podpora, utešovanie Čítajte viac Typy závetov: Aký je medzi nimi rozdiel?

Pred časom poručiteľka napísala závet vlastnou rukou a pred notárom ho podpísala. Následne zomrela a na dedičskom konaní jedna z dcér závet neuznala za právoplatný, lebo nie je na ňom dátum napísaný vlastnou rukou, potvrdil to aj jej prítomný právnik. Dedičské konanie prebehlo teda na základe zákona. Je závet bez vlastnoručne napísaného dátumu neplatný?

Podľa ust. § 476a Občianskeho zákonníka musí byť vlastnoručný závet napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný. Zákon zároveň vyžaduje, aby v každom závete bol uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. Pre platnosť závetu sa tak vyžaduje, aby celý jeho text bol napísaný poručiteľom vlastnou rukou a závet bol vlastnoručne podpísaný (bez mechanického prostriedku (faksimile) či dokonca vedenia alebo pridržania ruky poručiteľa inou osobou). Keďže dátum je nerozdielnou obsahovou súčasťou aj pri vlastnoručnom závete, vyžaduje sa, aby bol napísaný vlastnou rukou bez použitia mechanických prostriedkov ako je počítač, písací stroj či dátumová pečiatka. Rovnako, ak by dátum podpísania závetu nebol na závete uvedený poručiteľom, ale inou osobou (napríklad notárom ), tiež nie sú splnené podmienky, ktoré kladie zákon na holografný závet. Sankciou je neplatnosť závetu. Dedenie zo závetu má prednosť pred dedením zo zákona. Ak však poručiteľ zanechal závet, ktorý nie je platný, nastupuje dedenie zo zákona a dedičstvo poručiteľa bude rozdelené podľa dedičských skupín.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #závet
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy