Notári neriešia len dedičstvá. S čím všetkým dokážu pomôcť?

Chcete spísať kúpnu alebo darovaciu zmluvu či závet? Ktoré veci dať do notárskej úschovy? Potrebujete vyriešiť majetkové otázky? Aj s týmto vám poradí notár.

20.09.2022 08:00
notár, muž, oblek, justícia, súd Foto:
Na notárske úrady sa môžete obrátiť aj pri podnikateľskej činnosti.
debata

Notári majú povinnosť postupovať nestranne a nezávisle. Viazaní sú Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ďalšími zákonmi, takže v prípade právneho problému sa netreba báť obrátiť sa na nich o pomoc. Zo zákona o notárskej činnosti vyplýva, že notári majú sporom predchádzať, preto je vhodné riešiť s nimi problémy, ešte predtým, ako vzniknú. Vybrať si môžete akéhokoľvek notára, jedine pri dedičskom konaní vám ho pridelí súd.

Obrátiť sa na nich však možno aj s problémami ohľadom dedičstva, otázkami v súvislosti s majetkom, ale aj pri podnikateľskej činnosti sa môžete obrátiť práve na notárske úrady. Úlohou notárov je dbať o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a pomáhajú predchádzať sporom Napríklad ak sa rozhodnete spísať závet, je vhodné poradiť sa s notárom alebo si dať testament vypracovať priamo u neho.

žena, kancelária, práca, právnička, rozmýšľanie, snívanie, pero Čítajte aj Notár ochráni váš majetok

„Závet vo forme notárskej zápisnice má štatút verejnej listiny s vyššou dôkaznou silou ako akékoľvek iné zmluvné dohody. Výhodou je možnosť právneho poradenstva, ako aj povinná registrácia závetu v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý je prepojený v rámci celého územia Slovenska, a vďaka ktorému si môžete byť istý, že existencia závetu pri prejednávaní dedičstva vyjde najavo a dostane sa k notárovi, ktorý je poverený vykonaním dedičského konania. Pri spísaní závetu do notárskej zápisnice za jeho formálne a obsahové náležitosti zodpovedá notár,“ uvádza Notárska komora SR.

Notárska zápisnica? Aj keď chcete podnikať

Využiť notársku zápisnicu možno aj v obchodnom práve. Chcete podnikať, prípadne máte už zavedenú firmu či živnosť? Notár vám pomôže naštartovať alebo vykonávať podnikateľskú činnosť bezpečne, transparentne a v súlade s predpismi. Žiadna súkromná listina neposkytuje také garancie a istoty pre účastníkov právnych vzťahov ako notárska zápisnica. Notár takisto pomôže napríklad aj pri komunikácii s Obchodným registrom SR a v prípade potreby aj s likvidáciou­ firmy.

manželia, penzisti, notebook, rozmýšľanie, problém, peniaze Čítajte aj Darovacia zmluva: Pozor na podpisy, musia byť overené

Notár chráni majetok

Notára môžete potrebovať aj v súvislosti s ochranou vášho majetku. Pomôže s manželskými zmluvami, rozšírením alebo zúžením zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poradí celkovo ohľadom bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Využiť služby notára možno nielen ak žijete v manželskom zväzku, ale najmä vtedy, ak s partnerom nie ste zosobášení. V prípade manželstva mnoho situácií rieši zákon, ale ak žijete bez sobášneho listu, mali by ste si odpovedať na všetky otázky typu „čo bude ak…“

„To isté platí aj o homosexuálnych pároch, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. Partnerstvo a manželstvo stále nie sú z právneho hľadiska rovnoprávne inštitúcie. V prípade problémov, ktoré so sebou prináša život, notárska zápisnica vyrieši otázky ohľadom dedenia a následného finančného zabezpečenia partnerov,“ uvádza webová stránka Notárskej komory Slovenskej republiky.

Potrebujete služby notára, ale sa obávate sa, že o vás uniknú súkromné informácie? Nemusíte. Notár má zo zákona povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone notárskej činnosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poradňa #právo #notár #zmluvy a majetok #právne služby