Dostanem vdovský dôchodok? Ako dlho musíte byť manželia, aby ste ho dostali? + Príklady, koľko dostanete

Za vdovu po zosnulom mužovi sa považuje žena, ktorá bola s daným mužom zosobášená. Nárok si teda môžete uplatniť len v prípade, že ste s partnerom mali uzavreté manželstvo.

09.08.2023 07:00
Matka so synom pri stole Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nárok neovplyvňuje dĺžka trvania manželského zväzku, neskúma sa spoločné žitie manželov či spolužitie v jednej domácnosti ani či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu alebo nie.

Ak ste žili so zosnulým mužom ako druhovia bez uzavretia manželstva a máte spoločné deti, tie si môžu uplatniť nárok na sirotský dôchodok.

Požiadali ste o dôchodok a... Kedy vám na účte pristane ten prvý? A ako sa vypočíta jeho výška?
Video
Zdroj: TV Pravda

Nárok na vdovský dôchodok vám vzniká, ak ste vdova po manželovi, ktorý:

  • ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok,
  • ku dňu smrti nepoberal niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok,
  • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
  • ku dňu smrti nepoberal starobný, predčasný starobný či invalidný dôchodok, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok.

Príklady:

Príklad 1:

Pán Karol zomrel vo veku 67 rokov, bol poberateľom starobného dôchodku, ten dostával v sume 459,20 eura. Manželka pána Karola nepoberala zatiaľ žiadny dôchodok. Suma jej vdovského dôchodku sa vypočíta ako 60 % zo 459,20 eura. Vdovský dôchodok bude dostávať vo výške 275,52 eura.

Príklad 2:

Pán Jozef poberal starobný dôchodok vo výške 500 eur. Jeho právoplatná manželka poberá dôchodok vo výške 400 eur. Vdovský dôchodok jej vychádza ako 60 %500 eur, čo predstavuje sumu 300 eur.

Ak má Jozefova manželka splnené všetky podmienky na poberanie starobného a vdovského dôchodku, tak vyšší dôchodok bude dostávať v plnej sume a nižší sa skráti na polovicu.

V prípade Jozefovej manželky je to tak, že bude dostávať plnú výšku starobného dôchodku 400 eur a k tomu sa jej pripočíta vdovský – polovica z 300, čiže 150 eur. Výška jej dôchodku bude teda 550 eur.

seniori, manželia, papiere, rozhovor Čítajte viac Kto bude dediť po bezdetnej tete? Dedia len príbuzní, alebo aj cudzie osoby?

Príklad 3:

Pani Alžbeta zomrela v dôchodkovom veku, poberala penziu vo výške 414 eur. Jej pozostalý manžel tiež dostáva penziu, a to vo výške 340,50 eura.

Výška vdoveckého vychádza ako 60%414, teda 248,2 eura.

Jeho starobný dôchodok je vyšší, preto mu ostáva v plnej výške a deliť na polovicu sa bude vdovský dôchodok, čiže 124,10 eura. Výška jeho dôchodku bude teda 340,50 + 124,10 eur = 464,60 eura.

Príklad 4:

Pán Juraj za svoj život nepoberal žiadny dôchodok.

Ku dňu svojej smrti získal dostatočný počet rokov na poberanie invalidného dôchodku. Z toho dôvodu mu vznikol nárok na poberanie dôchodku.

Tento dôchodok vypočíta Sociálna poisťovňa vo výške 453 eur. Vdovský dôchodok jeho manželka bude poberať ako 60 % z 453, čo predstavuje sumu 271,80 eura.

Vdovec - starý muž pri pc Čítajte viac Ste vdova alebo vdovec? Nie vždy máte nárok na penziu. Prečo je to tak?

Príklad 5:

Pán Andrej zomrel a poberal dôchodok vo výške 600 eur. Jeho manželka však dôchodok nikdy nepoberala, ale požiadala o vdovský. Vypočíta sa jej ako 60 % zo 600 eur. Andrejova manželka dostane vdovecký dôchodok 360 eur.

Príklad 6: Pani Anna zomrela vo veku 65 rokov. Poberala dôchodok v sume 710 eur. Jej dcéra ešte nedovŕšila 18 rokov a stále študuje na strednej škole. Má nárok na sirotský dôchodok. Ten sa vypočíta ako 40 % z dôchodku jej matky. Čiže 40 % zo 710 eur, čo predstavuje sumu 284 eur.

príklady sú informatívne

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodky #vdovský dôchodok #vdova #vdovec