Pravidlá predpisovania liekov sa zmenili, končí vysedávanie pred ambulanciami. Ktorý liek vám predpíše aj váš všeobecný lekár?

Od začiatku augusta sa menia podmienky pri predpisovaní liekov. Novela zákona o liekoch po novom priznáva všeobecným lekárom právo predpisovať lieky, ktoré doteraz mohli predpísať len špecialisti. To by malo zjednodušiť život pacientovi, ale aj doktorom. S tým však lekári úplne nesúhlasia.

04.08.2023 06:00
Muž u lekára Foto:
Lieky od špecializovaných doktorov, po novom predpíše aj všeobecný lekár.
debata (1)

Čo to znamená? Ak pacientka príde k všeobecnému lekárovi a bude potrebovať predpísať antikoncepciu, tak lekár jej recept môže vystaviť – na čo doteraz nemal dostatok kompetencií. Potvrdilo to aj ministerstvo zdravotníctva. „Na základe odporúčania špecialistu, v tomto prípade gynekológa, môže predpísať antikoncepciu už aj všeobecný lekár. Na obdobie šesť mesiacov.“

A ako to teda bude fungovať v praxi? „Ak dám súhlas obvodnej lekárke o predpísaní špeciálneho lieku pacientovi, tak mu ho môže vystaviť. Aspoň tak som to pochopila,“ hovorí alergiologička z nemocnice v Dolnom Kubíne. Mnohí doktori sa však tejto téme ešte nestihli venovať. „Budeme to riešiť za pochodu,“ uviedol lekár z Ružomberka.

lieky Čítajte viac Kto vám predpíše lieky? Od augusta sa menia pravidlá, receptová turistika po ambulanciách sa možno skončí

Rezort zdravotníctva tak reaguje na akútny nedostatok lekárov špecialistov, ktorí by v súčasnosti mali pacientom predpisovať lieky po ich prepustení z nemocnice. Ich nedostatok spôsoboval, že pacient ostával v mnohých prípadoch v život ohrozujúcej situácii bez možnosti predpísania potrebných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, po zmenách by sa pacientom malo dýchať ľahšie.

Zákon hovorí, že predpisujúci lekár, či už ide o špecialistu, alebo obvodného lekára, je povinný v súlade s preskripčnými a indikačnými obmedzeniami vždy predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých potrebu pacientovi indikoval po vykovaní vyšetrenia súvisiaceho so stanovenou liečbou. To znamená, že lekár, v tomto prípade špecialista, je povinný predpísať humánny liek, pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť lekára vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia. Lieky, ktorých predpisovanie nie je viazané na odbornosť lekára, predpisuje všeobecný lekár.

Aký je najdrahší liek na Slovensku? A prečo musím v lekárni doplácať?
Video
Zdroj: TV Pravda

Pacienti si teda budú môcť dávať predpisovať lieky, ktoré im doteraz predpisoval odborný lekár, aj u svojho všeobecného lekára. Obvodný lekár, čo je buď všeobecný lekár, alebo pediater, môže na základe odporúčania špecialistu predpisovať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktoré sú viazané na odbornosť. Ak napríklad beriete lieky na srdce, recept vám môže vydať váš kardiológ, ale aj váš všeobecný lekár. To isté platí pre alergiológov, gynekológov, kožných lekárov a podobne. Okrem toho, že všeobecný lekár môže vydávať viac receptov, stále platí pravidlo, že pacientovi predpíše liek, ktorý doteraz predpisoval. Ak budete potrebovať antibiotiká, navštívite všeobecného lekára.

Na akú dobu mi môže predpísať liek?

Všeobecný lekár môže pacientovi predpísať špeciálny liek na odporúčanie len na obdobie šesť mesiacov. Pokiaľ ide však o pacienta, ktorý je prepustený z nemocnice alebo iného zdravotného zariadenia, tak lekár mu predpísať môže liek na 3 mesiace. Lehota neplatí vtedy, ak pacient liek užíva dlhodobo. V tomto prípade je lekár oprávnený predpísať opakovaný elektronický recept. Doba platnosti takéhoto receptu sa však predlžuje najviac na jeden rok. Niektoré lieky sa zase predpisujú len na tri mesiace a iné na dobu neurčitú. Závisí od formy liečby, pacientovho stavu a druhu lieku.

Ďalej rezort dodal, že pacienti sledovaní vo viacerých odborných ambulanciách, väčšinou išlo o seniorov, ako aj chronicky chorých všetkých vekových skupín, pravidelne a často telefonovali alebo navštevovali každú špecializovanú ambulanciu len za účelom predpisu humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky či dietetickej potraviny. Telefónne linky a čakárne špecialistov budú po zmene menej zaplnené. Minimálne v nich nebudú musieť čakať ľudia, ktorí si prišli len po recept.

Odchod z nemocnice sa skráti

Novela jednoznačne urýchľuje a zjednodušuje prístup pacientov k potrebným liekom, zdravotníckym pomôckam a dietetickým potravinám. To platí aj pri odchode z nemocnice.

Pri prepustení z nemocnice bude môcť lieky pacientovi predpísať aj nemocničný lekár bez špecializácie. Rezort zdravotníctva tak reaguje na akútny nedostatok lekárov špecialistov, ktorí by v súčasnosti mali pacientom predpisovať lieky po ich prepustení z nemocnice.

lieky, dochodca, penzistka, seniorka, Čítajte viac Zabudnete občas užiť svoj liek? Môže to mať následky. Dokonca fatálne

Predpisujúcim lekárom bude teda môcť byť aj nemocničný lekár, ktorý zatiaľ nenadobudol odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. „Lekár však musí pôsobiť v tej istej nemocnici, na rovnakom oddelení, ako aj špecialista,“ vysvetlil pre Pravdu Matej Martovič, hovorca Fakultnej nemocnice Trnava.

Všeobecný lekár na základe odporúčania lekára špecialistu zabezpečí predpisovanie lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny, ktoré sú viazané na odbornosť lekára, maximálne na tri mesiace od prepustenia pacienta z nemocnice.

To znamená, že pacient má za toto obdobie dostatočný čas na zaradenie sa do ambulantnej starostlivosti lekára špecialistu. Pri prepustení z nemocnice bude môcť na základe poverenia lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny predpísať aj lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, čiže lekár bez atestácie, vysvetľuje rezort zdravotníctva. V súvislosti s úpravami v predpisovaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pri prepustení pacienta z nemocnice bol novelizovaný zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, kde poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti zabezpečí predpísanie lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, ktoré boli pacientovi indikované počas hospitalizácie, v počte balení potrebnom na liečbu, ak ide o dlhodobú liečbu, tak najmenej na 28 dní.

Koho sa zmeny týkajú?

Tieto zmeny sa týkajú všetkých pacientov. Dokonca pri predpisovaní zdravotníckych pomôcok pre diagnostikovanú trvalú a nezvratnú inkontinenciu tretieho stupňa alebo pre trvalú a nezvratnú stómiu (tzv. vývod) na základe odporúčania lekára špecialistu nebudú mať všeobecní lekári žiadne časové obmedzenie.

Lekári nie sú spokojní, novela problém nevyrieši

Slovenská lekárska komora je presvedčená, že vládou schválená novela zákona o lieku znamená pretrvávanie problémov pri predpisovaní liekov.

Doba platnosti odporúčania na tri mesiace (platí pre pacientov, ktorí sú po hospitalizácii – pozn. red.) pre predpis liekov je podľa komory krátka. Ako tvrdí, bez reálneho významu pre prax. „Pacienti budú naďalej nútení vo zvýšenej frekvencii navštevovať špecialistov a žiadať ich o predpis liekov. Kompetencie všeobecných lekárov budú naďalej obmedzené,“ vysvetľuje.

Novela síce podľa jej slov vracia odporúčania na predpis liekov, ale všeobecný lekár výslovne nie je povinný predpísať odporúčaný liek. Tri mesiace podľa komory nemajú reálny význam, a teda novela nerieši problém v tejto oblasti. Naopak, ako tvrdí komora, komplikuje naďalej život pacientom.

maliny, ovocie, vitamíny Čítajte viac Chcete sa zbaviť liekov na trávenie? Stačí, ak ich vymeníte za tieto ovocné zázraky

V prípade, že kontrola u špecialistu je v dlhšom časovom intervale ako spomínané tri mesiace, stráca totiž odporúčanie platnosť a pacient musí ísť znovu k špecialistovi, vysvetlila komora lekárov.

Pacienti nemusia cestovať

Asociácia všeobecných lekárov a modernej medicíny upozorňuje, že, nikde na svete neexistuje žiadna krajina s poverovanou preskripciou. „V každej civilizovanej krajine je prirodzené, že lekár, ktorý pacientovi indikuje lieky, mu ich aj predpíše, a pokiaľ k nemu chodí pravidelne, tak to robí až do nasledujúcej kontroly. Preto každý lekár je zodpovedný za stanovenie diagnózy a predpis ním indikovanej liečby," uvádza.

Pacienti po novom teda nemusia kvôli receptom cestovať za špecialistami. Každý lekár je povinný predpisovať ním určenú medikáciu elektronicky, pokiaľ tak neurobí, porušuje zákon platný už od roku 2018 a pacienti by porušenie zákona mali nahlasovať.

„Navyše všetci lekári, ako aj nemocnice, centrálny príjem, urgent, ambulancie špecialistov, všeobecných lekárov vidia v systéme ezdravie všetky lieky, ktoré boli pacientovi predpísané najmenej za posledných šesť mesiacov, aj to, či boli pacientovi vydané v lekárni, alebo nie. Nie je preto pravda, že lekári nevidia, aké lieky pacient aktuálne užíva,“ spresňuje asociácia všeobecných lekárov.

Odporúčanie odborného lekára je uvedené v:

  • elektronickom zázname o poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
  • lekárskej správe o poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
  • elektronickom zázname o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,
  • prepúšťacej správe pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.

zdroj: slov-lex

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotníctvo #lieky #recept #lekári #liek #doktor #predpis