Tento dopravný priestupok vám vytiahne z peňaženky až osemsto eur. Na čo dať pozor? +výška pokút, ktoré zaplatíte za priestupky

Najčastejšie platia šoféri pokuty za prekročenie rýchlosti, prípadne za jazdu s alkoholom v krvi. Práve prekročenie rýchlosti ich stojí najviac eur. Koľko zaplatíte v blokovom konaní?

05.09.2023 06:00
muž, kancelária, laptop, administratíva Foto:
Ilustračné foto.
debata (10)

Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. Priestupok možno vybaviť aj napomenutím, nepovažuje sa ale za sankciu. Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania. Ak nemôže páchateľ priestupku zaplatiť pokutu na mieste, dostane blok na pokutu na mieste nezaplatenú s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku páchateľ priestupku potvrdí.

Ide o právo s Janou Alušíkovou
Video
Prikazuje vám niečo mestská polícia? Kedy mestského policajta uposlúchnuť musíte a kedy nie? Premiéra 30. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Prekročenie rýchlosti

 • Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať: 50 €
 • Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením

v obci/mimo obce

 1. najviac o 6 km.h-1 najviac o 6 km.h-1, napomenutím
 2. o 7 až 10 km.h-1 o 7 až 15 km.h-1, 20 €
 3. o 11 až 15 km.h-1 o 16 až 25 km.h-1, 40 €
 4. o 16 až 20 km.h-1 o 26 až 30 km.h-1, 50 €
 5. o 21 až 25 km.h-1 o 31 až 35 km.h-1, 130 €
 6. o 26 až 30 km.h-1 o 36 až 40 km.h-1, 200 €
 7. o 31 až 35 km.h-1 o 41 až 45 km.h-1, 270 €
 8. o 36 až 40 km.h-1 o 46 až 50 km.h-1, 320 €
 9. o 41 až 45 km.h-1 o 51 až 55 km.h-1, 370 €
 10. o 46 až 50 km.h-1 o 56 až 60 km.h-1, 400 €
 11. o 51 až 55 km.h-1 o 61 až 65 km.h-1, 600 €
 12. o 56 až 60 km.h-1 o 66 až 70 km.h-1, 700 €
 13. o viac ako 60 km.h-1 o viac ako 70 km.h-1. 800 €
polícia, meranie rýchlosti, radar, dopravná polícia, vodiči, šoféri Čítajte viac Musí vám polícia dokázať, že ste urobili dopravný priestupok? Môžu policajti vaše dôkazy, že ste nevinný, odmietnuť?

Povinnosti vodiča

 1. Použitie vozidla na jazdu, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke: 40 €
 • Vedenie motorového vozidla s neplatným vodičským preukazom z dôvodu jeho fiktívneho zadržania alebo nesplnenia povinnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti: 20 eur
 • Nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov: 40 €
 • Ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov: 150 €
 • Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu, pri zistení hodnoty menej ako 0,48 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu: 50 €
 • Ohrozenie chodcov na chodníku, pri odbočovaní, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní: 150 eur
 • Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov: 150 eur
 • Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky: 30 €
 • Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky: 40 €
 • Držanie v ruke alebo iným spôsobom obsluhovanie telefónneho prístroja alebo iného telekomunikačného, audiovizuálneho alebo obdobného zariadenia okrem použitia systému „voľné ruky“, alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla: 150 eur
 • Používanie hanlivých gest voči ostatným účastníkom cestnej premávky: 40 eur
 • Vyhadzovanie predmetov z vozidla a obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode: 20 €
 • Zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžadovala bezpečnosť cestnej premávky: 40 €
 • Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy: 50 €
dopravná polícia, kontrola, rýchlosť, meranie, Čítajte viac Sú platné doklady odfotené v mobile? Musíte mať pri sebe občiansky a vodičský preukaz? Kedy môže polícia kontrolovať vaše doklady?

Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia

Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“

 • vodičom motorového vozidla: 50 €
 • vodičom nemotorového vozidla: 20 €
 • Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“: 50 €
 • Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu“ s vyznačením hranice 12 ton: 1 000 €
 • Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“, ktorú porušil vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 ton alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 12 ton: 1 000 €
 • Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“: 100 €
 • V prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky 150 €

Nezastavenie vozidla na pokyn STOJ! dávaný príslušníkom Policajného zboru (ďalej len „policajt“) alebo inou oprávnenou osobou, alebo na signál

 • svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom „Stoj!“: 100 €
 • v prípade ohrozenia iného účastníka cestnej premávky: 100 €
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody: 150 €
 • Neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta súvisiaceho s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky: 150 €

Používanie technických prostriedkov alebo zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napríklad takzvaný antiradar): 150 €

 • Umiestnenie technického prostriedku alebo zariadenia, ktorého činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napríklad takzvaný antiradar), takým spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie: 100 €

Zdroj: Sadzobník pokút

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #pokuty #pokuty za dopravné priestupky #dopravné priestupky