Podpisujete zmluvu o odbere energie a chcete dobrú cenu? Pozrite si prehľad cien od jednotlivých dodávateľov

Chystáte sa na zmenu dodávateľa energií? Prinášame vám prehľad všetkého, čo musíte vedieť pri podpise zmluvy.

15.02.2024 06:00
manželia, zmluva, Foto:
Ilustračné foto.
debata (7)
 • Zmluvu vždy uzatvára jeden odberateľ, napríklad jeden z manželov.
 • V zmluve musí byť jednoznačne identifikovaný dodávateľ a odberateľ.
 • Zmluva musí obsahovať informáciu, pre ktoré odberné miesta je uzatvorená, teda presné označenie odberného miesta – EIC/POD kód, často sa uvádza aj adresa odberného miesta.
 • Ďalej na akú dobu sa uzatvára, či na dobu určitú alebo neurčitú, v akom trvaní, informáciu o cene a obchodné podmienky v písomnej podobe.
 • Každá zmluva musí obsahovať predpokladaný ročný odber energie,
 • platobné a fakturačné podmienky vrátane spôsobu úhrady platby,
 • informáciu o práve odberateľa vypovedať zmluvu v prípade neplnenia zmluvných povinností dodávateľa energie,
 • alebo v prípade nesúhlasu s navrhovanou zmenou zmluvných podmienok, ceny a obchodných podmienok,
 • spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
 • dĺžku výpovednej lehoty a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať,
 • spôsob oznámenia, lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej inštancie,
 • poučenie o povinnosti dodávateľa energie súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
 • poučenie o spôsobe oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla,
 • ako aj informáciu o náhradnom spôsobe určenia množstva dodanej energie v prípade poruchy určeného meradla, alebo mimo určeného termínu odpočtu,
 • poučenie o neoprávnenom odbere energie,
 • poučenie o podmienkach obmedzenia a prerušenia distribúcie energie alebo dodávky,
 • poučenie o spôsobe doručovania písomností,
 • poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácie a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
 • identifikačné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dojednával,
 • ako aj informáciu o tom, kedy ju môže odberateľ v domácnosti bez udania dôvodu a bez sankcie vypovedať.
zamestnanec, pracovník, robotník Čítajte viac Zamestnanci pozor, blíži sa dôležitý termín, podaním žiadosti zamestnávateľovi sa vyhnete inej povinnosti

Ušetriť môžete desiatky eur

Zmena dodávateľa môže mať zásadný vplyv na zníženie ceny. Napríklad, ak má odberateľ dlhé roky univerzálnu cenníkovú cenu, dodávateľ sa nezaujíma o zmeny v jeho odberovom profile, medzičasom si doinštaloval fotovoltický panel či zakúpil elektromobil, je načase osloviť konkurenciu.

Dodávatelia energií sú aj najlepšími energetickými poradcami, netreba sa báť osloviť ich so žiadosťou o radu, ako nastaviť podmienky výberu, akú službu od dodávateľa žiadať a podobne. Do výberu je, samozrejme, vhodné zaradiť aj pôvodného dodávateľa, ale vždy je potrebné pridať minimálne ďalších dvoch.

Umožniť zdieľanie nakúpenej alebo vyrobenej elektriny medzi odbernými miestami hoci aj v inom meste, pomoc pri zakladaní energetického spoločenstva, možnosť virtuálne si uskladniť elektrinu, či oboznamovanie zákazníka s novými možnosťami už postupne začína byť štandardom u dodávateľov, preto sa na to treba pýtať a pokiaľ takúto službu potrebujete, tak voliť túto cestu.

Rovnako tak trhové ceny sa neustále menia, často sú dokonca nižšie ako samotné regulované, seriózny dodávateľ sa bude snažiť, aby z toho jeho zákazníci profitovali a bude vytvárať produkty šité na mieru zákazníkovi presne podľa jeho potrieb.

Ak domácnosť ročne na elektrine spotrebuje priemerne 2 500 kWh a jej aktuálny dodávateľ je Energie2, tak ročná platba aj s DPH vyjde na 270,22 eura. Ak by však rozmýšľala domácnosť nad inými dodávateľmi, tak by vedela ušetriť aj vyše 40 eur. Takú sumu napríklad ponúka Right power.

Viac by domácnosť zaplatila, ak by si zvolila napríklad Východoslovenskú energetiku, a to 276,60 eura, alebo Elgas, kde by ročne zaplatila 289,44 eura.

(zde)

Bez tepla a svetla nezostanete

Ochranu odberateľa pre prípad, ak by dodávateľ skrachoval, upravuje legislatíva.

„Ak by dodávateľ prišiel o licenciu na dodávku, odberateľ automaticky bez prerušenia dodávky prejde pod určeného „dodávateľa poslednej inštancie“. Následne si odberateľ môže vybrať, či u daného dodávateľa ostane, alebo uzatvorí zmluvu s iným podľa vlastného výberu.

Zmeny či výber aj menšieho a menej známeho dodávateľa, ktorý je už na slovenskom trhu viac rokov, sa vo všeobecnosti netreba obávať. Energetická kríza pár takýchto prípadov síce priniesla, ale šlo o bezprecedentnú situáciu, dodávatelia sa poučili a mnohí zlepšili svoje riadenie rizík, vysvetlila predsedníčka Združenia dodávateľov energií Jana Ambrošová.

studňa Čítajte viac Chcete vlastnú studňu? Čo všetko musíte vybaviť? Pozrite si presný postup krok za krokom +poplatky

Porovnanie cien medzi dodávateľmi

Ceny energií pre domácnosti sú plne regulované a medzi dodávateľmi ľahko porovnateľné. Okrem ceny sa treba pozerať na potreby konkrétnej domácnosti.

Pokiaľ má niekto napríklad už aj vlastný zdroj výroby, fotovoltický panel a podobne, je výhodnejšie vybrať si dodávateľa, ktorý umožňuje zdieľanie vyrobenej elektriny s inými odberateľmi, niektorí dodávatelia už dnes umožňujú presunúť si prebytky z vlastnej výroby v dome na chatu na dedine alebo nabiť si ňou kredit na nabíjacej stanici pre elektromobil. Možností je už veľa, určite sa netreba uspokojiť s dodávateľom, ktorý nemá záujem poskytnúť individuálne poradenstvo.

Niektorí dodávatelia okrem samotnej dodávky ponúkajú aj inštaláciu fotovoltiky či tepelných čerpadiel, ktorá sa následne môže splácať v cene elektriny, čo môže byť pre niekoho zaujímavé.

 • Regulované tarify: distribučné a iné poplatky majú všetci dodávatelia rovnaké. Tie sú prísne kontrolované URSO, nie je potrebné ich porovnávať.
 • Domácnosti: stačí použiť kalkulačku URSO alebo si vyžiadať cenovú ponuku od dodávateľov a jednoducho porovnať jednotkovú cenu.
 • Neregulovaní odberatelia: v zmluve o dodávke plynu alebo elektriny je potrebné porovnávať nielen jednotkovú cenu komodity, ale aj konkrétne podmienky, ako je odberová povinnosť – to znamená koľko elektriny a plynu máme povinnosť odobrať za dané obdobie, akú máme toleranciu pri neodbere alebo pri prekročení dohodnutého zmluvného množstva a aké sankcie hrozia. Tu platí, že čím väčšiu toleranciu odberateľ potrebuje, lebo nevie presne odhadnúť svoj odber, tým môže mať vyššiu výslednú cenu. Vždy je lepšie pokúsiť sa nastaviť potrebu čo najreálnejšie a priebežne s dodávateľom komunikovať o nepredvídaných udalostiach a zmenách v odberoch.
 • Cenové ponuky naviazané priamo na aktuálne trhové ceny: v tomto prípade odberateľ porovnáva len ponúkaný obchodnícky koeficient, ktorý sa k trhovej cene pridáva. Výhody a nevýhody naviazania na ceny na trh by mal vysvetliť dodávateľ a vždy je potrebné posúdiť vhodnosť takéhoto kroku individuálne pre daného odberateľa.

Poplatok za pripojenie plynu do distribučnej siete

Ak sa rozhodnete plynofikovať domácnosť, najlepšie je vopred sa informovať u prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej bude vaše odberné miesto pripojené. Treba mu predložiť žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia, na základe ktorej sa uzatvorí zmluva o pripojení.

Žiadateľ o pripojenie uhradí poplatok za pripojenie v zmysle cenového rozhodnutia vydaného regulačným úradom. Poplatok za pripojenie domácnosti (rodinného domu) je 131,38 eura bez DPH. Neobsahuje náklady spojené s geodetickým zameraním, revíznou správou a dokumentáciou plynového zariadenia.

(URSO)

dôchodci, peniaze, seniori, dôchodok, hotovosť Čítajte viac Lacnejší plyn alebo elektrina? Pozrite sa, čo treba spraviť, aby ste platili čo najmenej

Domácnosť na elektrine priemerne minie za rok 2 500 kWh. Jej momentálnym dodávateľom je spoločnosť Elgas. Ak je v tarifnom pásme DD1. Ročne s DPH zaplatia 289,44 eura. Pri zmene na najvýhodnejšieho dodávateľa (RIGHT POWER, a.s.) môžete ušetriť ročne 59,74 € s DPH, čo je úspora 20,64 %

Porovnanie dodávateľov: Ročná platba v eurách Úspora v eurách Úspora v %
RIGHT POWER 229,70 59,74 20,64
ZSE Energia 239,40 50,04 17,29
Slovenský plynárenský priemysel 241,50 47,93 16,56
Greenlogy 248,22 41,22 14,24
Pow-en 250,72 38,72 13,38
Stredoslovenská energetika 262,11 27,33 9,44
UTYLIS 264,42 25,02 8,64
EP ENERGY TRADING 269,94 19,50 6,74
Energie2 270,22 19,22 6,64
Východoslovenská energetika 276,6 12,84 4,43

Domácnosť, ktorá má dom z klasických materiálov, ročne minie 10 000 kWh pri 947,87 metrov kubických. Ak má rodina súčasného dodávateľa plynu Right power, tak ročne pri ich spotrebe zaplatí 377,64 eura. Pri zmene na najvýhodnejšieho dodávateľa (Stredoslovenská energetika, a. s.) môžete ušetriť ročne 15.24 € s DPH, čo je úspora 4,04 %.

Porovnanie dodávateľov: Ročná platba v eurách Úspora v eurách Úspora v %
Stredoslovenská energetika 362,40 15,24 4,04
Východoslovenská energetika 363,6 14,04 3,72
MAGNA ENERGIA 363,84 13,8 3,65
ZSE Energia 365,28 12,36 3,27
ELGAS 366,6 11,04 2,92
Energie2 368,04 9,6 2,54
Slovenský plynárenský priemysel 368,4 9,4 2,45
UTYLIS 369,6 8,04 2,13

(URSO)

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #energie #dodávatelia energií #odber energií #cena energií