Minimálny dôchodok: Životné minimum jeho výšku neovplyvní

Minimálny dôchodok bude po najbližšie roky zmrazený, jeho výška sa preto nezmení. Aké novinky ešte sú pri tejto dávke?

29.06.2021 06:00
žena, dôchodkyňa, babka, smútok, nuda, rozmýšľanie Foto:
Účelom minimálneho dôchodku je poistencovi zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.
debata (21)

V minimálnych dôchodkoch nastali viaceré zmeny. Najmä pokiaľ ide o podmienky ich priznania. Ich sumy totiž zostávajú na minuloročnej úrovni. Poberateľ, ktorého dôchodok po valorizácii bude nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude teda z dôvodu „zakonzervovania minimálneho dôchodku“ poberať minimálny dôchodok naďalej v nezmennej výške. Po novom však zákon umožňuje na určenie sumy minimálneho dôchodku hodnotiť opäť len tie obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa považujú za kvalifikované, teda také, v ktorých ročný príjem človeka, ktorý by naň mohol mať nárok, bude najmenej 24,1% priemernej mzdy.

dôchodkyňa, peniaze, problém, dlhy Čítajte aj Seniori, pozor na dlhy! Na penziu vám môže siahnuť exekútor

Kto ho dostane

Účelom minimálneho dôchodku je poistencovi zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať. O nároku na zvýšenie penzie na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy. Dôchodcovia, ktorí naň majú nárok, o tom dostanú písomné rozhodnutie.

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

  • bude mať odpracovaných najmenej 30 kvalifikova­ných rokov,
  • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
  • požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).
Suma minimálneho dôchodku
Obdobie dôchodkového poistenia Suma minimálneho dôchodku (v eurách)
30 334,30
31 338,50
32 342,70
33 347,00
34 351,20
35 355,40
36 359,60
37 363,80
38 368,00
39 372,20
40 378,50
41 384,80
42 391,10
43 397,40
44 403,70
45 410,00
46 416,30
47 422,60
48 428,90
49 435,20
50 441,50
manželia, seniori, objatie, radosť Čítajte aj Dôchodky: Rôzne podmienky aj účel - ako sa v nich vyznať?

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1
Poberateľ starobného dôchodku 296,60 eura mesačne získal 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 378,50 eura mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 81,90 eura (378,50 – 296,60 = 81,90) na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne.

Príklad č. 2
Poberateľ dôchodku poberá starobný dôchodok v sume 275 eur mesačne. Za 45 odpracovaných rokov má nárok na minimálny dôchodok 410 eur mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto bude tento rok dostávať starobný dôchodok zvýšený o 135 eur (410 – 275 = 135) na minimálny dôchodok 410 eur mesačne.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum #minimálny dôchodok #minimálna penzia