Penzie 2022: Valorizácia, ADH a minimálny dôchodok

V dohľadnej dobe nastane v penziách päť zmien. Toto sú tri z nich. Ako bude fungovať valorizácia po novom? Aká bude aktuálna dôchodková hodnota a čo bude so zmrazenými minimálnymi penziami?

19.07.2021 06:00
penzisti, radosť, panoráma Foto:
Aktuálna dôchodková hodnota sa vypočíta ako podiel priemernej mzdy v 3. kvartáli minulého a súčasného roka. Výsledok sa vynásobí súčasnou ADH. Má stúpajúcu tendenciu a to isté sa teda deje aj s dôchodkami.
debata (11)

Zmena tretia: Valorizácia

Dôchodky by sa po prvý raz mali od 1. januára zvýšiť čisto len v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Penzisti tak, ak sa nezmení zákon, už nedostanú garantovanú pevnú sumu, ktorá bola v sume minimálne 2 % z priemerného dôchodku. Podľa doteraz zverejnenej inflácie je tzv. dôchodcovská inflácia na úrovni približne jedného percenta. S jednopercentným zvyšovaním dôchodkov počíta vo svojom rozpočte aj Sociálna poisťovňa.

Príklady zvýšenia dôchodku

Príklad 1:
Dôchodca poberá starobný dôchodok vo výške 321 eur.
Valorizácia o 1,00 % – 3,21 eura
Penzia tohto dôchodku bude zvýšená na sumu 324,30 eura.

Príklad 2:
Dôchodca poberá starobný dôchodok vo výške 542 eur.
Valorizácia o 1,00 % – 5,42 eura
Penzia tohto dôchodku bude zvýšená na sumu 547,50 eura.

Príklad 3:
Dôchodca poberá starobný dôchodok vo výške 632 eur.
Valorizácia o 1,00 % – 6,32 eura
Penzia tohto dôchodku bude zvýšená na sumu 638,40 eura.

Príklad 4:
Dôchodca poberá starobný dôchodok vo výške 972 eur.
Valorizácia o 1,00 % – 9,72 eura
Penzia tohto dôchodku bude zvýšená na sumu 981,80 eura.

Príklady sú len ilustračné.
dedko, penzista, dôchodca, prekvapenie Čítajte viac Penzie 2022: 13. dôchodok a vek ako dôvod na výpoveď

Zmena štvrtá: Aktuálna dôchodková hodnota

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak nárok na penziu vznikne v roku 2022, použije sa dôchodková hodnota, ktorej sumu odhaduje Sociálna poisťovňa na 14,5040 eura, vďaka čomu budú nové penzie vyššie. Tento rok je jej suma na úrovni 14,2107 eura.

Dôchodková hodnota na rok 2022 bude určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2021 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2021 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020.

Ako sa teda vyššia aktuálna dôchodková hodnota prejaví na sume budúcoročnej penzie? Ak do penzie odchádza človek v tomto roku s priemerným zárobkom a odpracovanými 45 rokmi, jeho dôchodok je pri aktuálnej dôchodkovej hodnote 14,2107 aj s valorizáciou približne na úrovni 656,10 eura mesačne.

Ak však o penziu požiada človek na budúci rok po odpracovaní 45 rokov a s priemernou mzdou v hospodárstve, ale pri aktuálnej dôchodkovej hodnote na úrovni 14,5040 eura, jeho dôchodok bude aj s valorizáciou 659,20 eura.

Príklad

Tento rok
Poistenec splní podmienky nároku na starobný dôchodok 1. júna 2021, od tohto dňa aj požiada o jeho priznanie. Aktuálna dôchodková hodnota je 14,2107 eura.
Suma dôchodku sa určí takto: 0,5416 × 43,8­028 × 14,2107 = 337,20 eura mesačne
Táto suma bude následne valorizovaná o 9,40 eura mesačne na 346,60 eura mesačne.

Rok 2022
Poistenec splní podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2022, od tohto dňa aj požiada o jeho priznanie. Aktuálna dôchodková hodnota sa odhaduje na 14,5040 eura.
Suma dôchodku sa určí takto: 0,5416 × 43,8­028 × 14,5040 = 344,10 eura mesačne
Táto suma bude následne valorizovaná o 1,00 percenta, teda o 3,44 eura mesačne na 347,60 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.
2021, 2022, roky, rast, progres Čítajte viac 2022: Čo čaká penzie?

Zmena piata: Minimálny dôchodok

Všetci súčasní aj budúci penzisti, ktorí dlhé roky pracovali za minimálnu mzdu, môžu po odchode do dôchodku poberať minimálnu penziu. Ak spĺňajú aj ďalšie podmienky. Ale napriek tomu, že sa od júla zvyšuje suma životného minima (z 214,83 eura na 218,06 eura), od ktorej sa výška minimálneho dôchodku odvíja, jeho sumy od januára vyššie nebudú. Aj od budúceho roka tak penzijné minimum za 30 odpracovaných rokov bude 334,30 eura.

Suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2022
Obdobie dôchodkového poistenia Suma minimálneho dôchodku (v eurách)
30 334,30
31 338,50
32 342,70
33 347,00
34 351,20
35 355,40
36 359,60
37 363,80
38 368,00
39 372,20
40 378,50
41 384,80
42 391,10
43 397,40
44 403,70
45 410,00
46 416,30
47 422,60
48 428,90
49 435,20
50 441,50
žena, dôchodkyňa, babka, smútok, nuda, rozmýšľanie Čítajte viac Minimálny dôchodok: Životné minimum jeho výšku neovplyvní

Príklady: Ako sa zvýši penzijné minimum od januára

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1

Poistenec požiadal o priznanie starobného dôchodku. Zarábal však málo, a tak bola jeho penzia vypočítaná v sume 245,60 eura mesačne. Odpracoval však 40 rokov a splnil aj ostatné podmienky nároku na minimálny dôchodok. Minimálny dôchodok za 40 odpracovaných rokov je 378,50 eura mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýšila starobný dôchodok o 132,90 eura (378,50 – 245,60 = 132,90 eura), na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne. V januári 2021 prehodnotí Sociálna poisťovňa jeho nárok na minimálny dôchodok. Keďže jeho starobný dôchodok bude aj po valorizácii nižší ako minimálny, jeho penzia bude vyplácaná aj naďalej v sume 378,50 eura.

Príklad č. 2

Poistenka s nízkym príjmom dosiahla dôchodkový vek a požiadala o priznanie starobnej penzie. Sociálna poisťovňa jej vypočítala penziu v sume 298,50 eura. Odpracovala však 42 rokov a splnila aj ostatné podmienky minimálnej penzie, a tak jej za 42 odpracovaných rokov patrí dôchodok v sume 391,10 eura. Keďže nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, bude jej penzia zvýšená o 92,60 eura (391,10 – 298,50 = 92,60) na minimálny dôchodok 391,10 eura mesačne. V januári prehodnotí Sociálna poisťovňa jej nárok na minimálny dôchodok. Keďže jej starobný dôchodok bude aj po valorizácii nižší ako minimálny, bude sa jej aj naďalej vyplácať penzijné minimum v sume 391,10 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

11 debata chyba
Viac na túto tému: #valorizácia #aktuálna dôchodková hodnota #minimálny dôchodok #zmeny v penziách