Strop odchodu do penzie skončí. Ako sa bude predlžovať vek odchodu do dôchodku?

Dôchodkový vek v súčasnosti pevne určuje tabuľka a tak každý, komu sa blíži penzijný vek, si svoj deň odchodu do dôchodku vie bez problémov vypočítať. Matkám, ktoré vychovali dieťa, sa dôchodkový vek znižuje o pol roka, maximálne však o rok a pol, ak vychovali tri a viac detí. Rovnako to platí aj pre tých mužov, u ktorých výchova dieťaťa nie je zohľadnená matke.

04.11.2021 06:00
manželia, seniori, príroda, pohyb, šport, radosť Foto:
Automatické naviazanie dôchodkového veku na vývoj strednej dĺžky života sme tu už v minulosti mali.
debata (62)

„Ľudia si svoj dôchodkový vek vedia vypočítať pomocou kalkulačky na výpočet dôchodkového veku, ktorá sa nachádza na webe Sociálnej poisťovne. Rovnako na webe máme v osobitnej rubrike zverejnenú aj tabuľku dôchodkového veku a podrobné informácie,“ informuje Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

Ak sa napríklad žena narodila 31. októbra 1960 a vychovala dve deti, jej dôchodkový vek bude 62 rokov a dosiahne ho 31. októbra 2022. Ak je však žena narodená v tom istom dni, roku a mesiaci bezdetná, jej penzijný vek bude 63 rokov.

13, trinásť, trinásty dôchodok, trináste, trinásta Čítajte aj 13. dôchodok už putuje na účty seniorov + tabuľka presných súm

V platnosti je ešte stále aj dôchodkový strop. Kedy sa prejaví u prvých budúcich penzistov? Dôchodkový strop poistenca (muža aj ženy) je 64 rokov. Dôchodkový strop poistenky je 63 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa, 63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch detí, 62 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy troch a viac detí. Dôchodkový strop sa teda prejaví prvýkrát pri ročníku 1966.

„V súčasnosti sa vek odchodu do dôchodku riadi zaužívanou tabuľkou. Po schválení dôchodkovej reformy dôjde k jej zrušeniu a naviazaniu veku na strednú dĺžku života. Jej alternatívnou možnosťou bude predčasný odchod do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Táto možnosť zaručí spravodlivý dôchodok pre ľudí, ktorí nedokážu vykonávať svoju prácu do vysokého veku,“ uviedla k veku odchodu do penzie hovorkyňa rezortu práce Michaela Slivková Kirňaková.

dedko, penzista, dôchodca, prekvapenie Čítajte viac Penzie 2022: 13. dôchodok a vek ako dôvod na výpoveď

Rezort práce však v zákone o sociálnom poistení opäť chystá zmeny. A to aj pokiaľ ide o vek odchodu do dôchodku. Nová právna úprava by mala zaviesť nový automatický mechanizmus predlžovania dôchodkového veku vzhľadom na zmenu strednej dĺžky života. Prvý ročník, ktorému by sa mal začať upravovať dôchodkový vek – predpoklad je predĺženie veku odchodu do dôchodku o dva mesiace – je ročník ľudí narodených v roku 1967, teda ide o osoby, ktoré v zásade začnú dochádzať do dôchodku až po roku 2030.

Na prijatie novely zákona vyzýva aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá za najvýznamnejšie opatrenie novely považuje ukotvenie automatickej úpravy dôchodkového veku podľa rastu strednej dĺžky života.

Znižovanie dôchodkového veku podľa počtu vychovaných detí (o 6, 12 a 18 mesiacov) by však aj po novom zostalo zachované.

Automatické naviazanie dôchodkového veku na vývoj strednej dĺžky života sme tu už v minulosti mali. Automat bol prvý raz prijatý na jeseň roku 2012 novelou zákona o sociálnom poistení. „Táto zmena bola súčasťou reformy priebežného piliera, pričom jej účinnosť bola odložená až na rok 2017. Do roku 2024 mal byť zároveň ukončený proces zjednotenia dôchodkových vekov pre mužov aj ženy bez ohľadu na počet vychovaných detí. Automat dôchodkového veku od začiatku jeho uplatňovania však každoročne podliehal viacerým zmenám,“ uvádza sa v správe rozpočtovej rady.

muž, senior, úsmev Čítajte viac Zmeny v penziách: Dôchodkový strop sa ruší, ADH čaká korekcia

V apríli 2019, v tretí rok fungovania automatu, schválili poslanci návrh ústavného zákona, ktorým sa v Ústave SR zaviedli štyri horné hranice dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí, tzv. stropy dôchodkového veku. V septembri 2019 prijali poslanci novelu, ktorou sa zmeny v ústave premietli do zákona o sociálnom poistení. V rámci nej bol tzv. automat definitívne zrušený a nahradený tabuľkou fixne definujúcou dôchodkový vek. V decembri 2020 boli z Ústavy SR stropy dôchodkového veku vypustené. Táto krátka skúsenosť naznačuje potrebu väčšieho politického konsenzu napríklad vo forme ústavného zákona.

Ako uvádza Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, automatické mechanizmy reagujúce na demografické zmeny sú bežnou súčasťou dôchodkových systémov vo vyspelých krajinách. V rôznych formách sa takéto mechanizmy uplatňujú v štrnástich krajinách únie, pričom deväť krajín má dôchodkový vek nadviazaný na vývoj dĺžky života.

muž, výpoveď, nezamestnaný, pracujúci penzista Čítajte viac Vek ako dôvod na výpoveď? Od januára 2022

© Autorské práva vyhradené

62 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodkový vek #zmeny v roku 2022