Príklady: Penzie priznané v roku 2022 budú vyššie ako tie dnešné. Prečo?

Viete, čo ovplyvňuje výšku vašej budúcej penzie? Na príkladoch vám ukážeme, ako sa vypočíta starobný, predčasný a invalidný dôchodok dnes a ako od januára 2022.

16.11.2021 06:00
manželia, párik, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
debata (12)

Čo ovplyvňuje výšku vášho budúceho dôchodku?

1. Dôchodkový vek
nárok na starobný dôchodok je podmienený dovŕšením dôchodkového veku a odpracovaním najmenej 15 rokov. Dôchodkový vek momentálne určuje pevná tabuľka.

2. Všeobecný vymeriavací základ
je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok. Za rok 2020 je všeobecný vymeriavací základ vo výške 13 596 eur a je určený ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2020 a čísla 12, čiže 1 133 × 12 = 13 596.

3. Odpracované roky
započítava sa do nich aj dobrovoľné dôchodkové poistenie, obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného dôchodku, obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

4. Aktuálna dôchodková hodnota
pri výpočte penzie je jednou z troch dôležitých veličín a používa sa platná v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Určuje ju rezort práce opatrením. Tento rok je jej suma 14,2107 eura, na budúci rok je zatiaľ iba odhad v sume 14,5040 eura.

muž, senior, úsmev Čítajte viac Zmeny v penziách: Dôchodkový strop sa ruší, ADH čaká korekcia

5. Osobný mzdový bod
sa určuje za ten-ktorý rok rozhodujúceho obdobia (od 1. júla 2005 sú rozhodujúcim obdobím roky od 1. januára 1984 do roka, ktorý predchádza roku, v ktorom človek splnil podmienky nároku na dôchodok. Napr. ak splníte podmienky nároku na starobný dôchodok v roku 2016, rozhodujúcim obdobím, z ktorého sa vypočíta priemerný osobný mzdový bod, budú roky 1984 až 2015). Vypočíta sa ako podiel osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého poistencom v príslušnom roku a všeobecného vymeriavacieho základu za daný rok.

6. Osobný vymeriavací základ je úhrn hrubých miezd poistenca za roky, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené

7. Priemerný osobný mzdový bod
spolu s odpracovanými rokmi a aktuálnou dôchodkovou hodnotou tvorí trojicu základných veličín na výpočet dôchodku. Určí sa ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia a počtu odpracovaných rokov. Tak sa vlastne určí priemerný osobný mzdový bod za jeden rok. Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava 68 %, k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom 20 %. Rovnaké percento zostáva aj na budúci rok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, dh
žena, otáznik, otázka Čítajte viac Dôchodkový systém: Ako vplýva na sumu penzie osobný mzdový bod a nezamestnanosť?

Príklad výpočtu dôchodkov dnes a predpokladaná suma penzií v roku 2022

Aktuálna dôchodková hodnota, ktorá je jednou z veličín ovplyvňujúcich výšku penzie

2021 14,2107 eura
2022 predpoklad 14,5040 eura

Pri výpočte penzie sa už neprehlbuje miera solidarity v prvom pilieri:

z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3
sa započíta: 68 % z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom
sa započítava: 20 %

muž, senior, notebook, písanie Čítajte viac Ako sa počíta aktuálna dôchodková hodnota. Ako ovplyvňuje výšku penzie?

Príklad 1:

Výpočet dôchodku penzistu Tibora, ak je jeho priemerný osobný mzdový bod (POMB) nižší ako 1 – teda zarábal menej, ako je priemerná mzda v hospodárstve, dnes sa mu do POMB nižšieho ako 1 pripočíta 20 %

Rok 2021:
Aká je suma dôchodku, ak sa započíta 20 % a aktuálna dôchodková hodnota bude v sume 14,2107 eura. Ak priemerný osobný mzdový bod poistenca je 0,5416, teda nižší ako 1, pomerne sa upraví tak, že k hodnote POMB sa pripočíta 20 % z rozdielu medzi hodnotou 0,5803 a hodnotou 1,0 a následne sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.
1 – 0,5416 = 0,4582 × 20 % = 0,09168
0,5416 + 0,09168 = 0,6333
S = 0,6333 × 39,7­809 × 14,2107 = 358,00 eura.
Táto suma sa následne zvýši o 2,6 % – 9,30 eura. Suma starobného dôchodku by tak mala byť 367,30 eura mesačne.

Rok 2022
Aký je predpoklad sumy dôchodku, ak sa započíta 20 % a aktuálna dôchodková hodnota bude v sume 14,5040 eura. Ak priemerný osobný mzdový bod poistenca je 0,5416, teda nižší ako 1, pomerne sa upraví tak, že k hodnote POMB sa pripočíta 20 % z rozdielu medzi hodnotou 0,5803 a hodnotou 1,0 a následne sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.
1 – 0,5416 = 0,4582 × 20 % = 0,09168
0,5416 + 0,09168 = 0,6333
S = 0,6333 × 39,7­809 × 14,5040 = 365,40 eura.
Táto suma sa následne zvýši o 1,3 % – 4,80 eura. Suma starobného dôchodku by tak mala byť 370,20 eura mesačne.

seniori, manželia, rozmýšľanie Čítajte viac 505 eur. Taká je priemerná penzia na Slovensku

Príklad č. 2

Výpočet dôchodku – POMB je v hodnote od 1,25, teda príjem tohto človeka odchádzajúceho do penzie je približne 1¤200 eur a do POMB vyššieho ako 1,25 sa mu započíta 68 %

Rok 2021:
Pán Karol dosiahne dôchodkový vek a požiada o priznanie starobného dôchodku. Má odpracovaných 42,5206 roka. Aká bude jeho penzia, ak sa mu započíta 68 % plus aktuálna dôchodková hodnota bude na úrovni 14,2107 eura.
1,4540 – 1,24999999 = 0,20400001 × 68 % = 0,13872000
1,24999999 + 0,13872000 =1,3888
S = 1,3888 × 42,5­206 × 14,2107 = 839,20 eura.
Táto suma sa následne zvýši o 2,6 % o 21,90 eura. Suma starobného dôchodku je asi 861,00 eura mesačne.

Rok 2022:
Pán Karol dosiahne dôchodkový vek a požiada o priznanie starobného dôchodku. Má odpracovaných 42,5206 roka. Aká bude jeho penzia, ak sa mu započíta 68 % plus aktuálna dôchodková hodnota bude na úrovni 14,5040 eura.
1,4540 – 1,24999999 = 0,20400001 × 68 % = 0,13872000
1,24999999 + 0,13872000 =1,3888
S = 1,3888 × 42,5­206 × 14,5040 = 856,50 eura.
Táto suma sa následne zvýši o 1,3 % o 11,20 eura. Suma starobného dôchodku by teda bola 867,70 eura mesačne.

senior, starosti, problém, chudoba, prasiatko, šestrenie, sporenie Čítajte aj Penzijné minimum od januára + príklady

Príklad č. 3

Výpočet dôchodku, ak netreba upravovať koeficient, čiže budúci penzista zarába priemernú mzdu v hospodárstve a jeho koeficient je tak 1:

Rok 2021:
Poistenec Stanislav splní podmienky nároku na starobný dôchodok a aj požiada o jeho priznanie. Hodnota jeho POMB je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve). Má odpracovaných 45,0247 roka obdobia dôchodkového poistenia. Aktuálna dôchodková hodnota je 14,2107.
S = 1,0012 × 45,0­247 × 14,2107 = 640,60 eura mesačne.
K vypočítanej sume starobného dôchodku je potrebné pripočítať valorizáciu o 2,6 %, teda o 16,70 eura. Suma starobného dôchodku by tak mala byť 657,30 eura mesačne.

Rok 2022:
Poistenec Stanislav splní podmienky nároku na starobný dôchodok a aj požiada o jeho priznanie. Hodnota jeho POMB je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve). Má odpracovaných 45,0247 roka obdobia dôchodkového poistenia. Aktuálna dôchodková hodnota by však mala byť 14,5040.
S = 1,0012 × 45,0­247 × 14,5040 = 653,90 eura mesačne.
K vypočítanej sume starobného dôchodku je potrebné pripočítať valorizáciu o 1,3 %, teda o 8,50 eura. Suma starobného dôchodku by tak mala byť 662,40 eura mesačne.

© Autorské práva vyhradené

12 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #invalidný dôchodok #informatívny výpočet penzie #zmeny v roku 2022