Ak máte zdravotné postihnutie, môžete dostať príspevok. Nárok naň však nemáte

Kto je vlastne ťažko zdravotne postihnutou osobou? Človek, ktorý je dlhodobo telesne alebo duševne znevýhodnený, pričom ťažké zdravotné postihnutie je postihnutie s obmedzením telesných a zmyslových alebo duševných schopností minimálne 50 %. Rozsah týchto nedostatkov určuje takzvaná miera funkčnej poruchy, ktorá sa priraďuje každému ochoreniu individuálne a vyjadruje sa v percentách.

05.05.2022 09:00
invalid, invalidný, dôchodok, slepec, slepí Foto:
Ilustračné foto.
debata

Typy zdravotného postihnutia

 • Telesné postihnutie – postihnutie pohybových orgánov, trpia ním ľudia so zníženou pohyblivosťou.
 • Zrakové postihnutie – trvalé poruchy zraku (nevidiaci, slabozraké, čiastočne nevidiace osoby a osoby s poruchami bipolárneho videnia).
 • Sluchové postihnutie – poruchy sluchu (čiastočne alebo úplne nepočujúci).
 • Chronické choroby a postihnutia – nevyliečiteľné ochorenia typu cukrovka, celiakia, hemofília, skleróza multiplex a pod.
 • Mentálne postihnutie – trvalo znížené rozumové schopnosti spôsobujúce zhoršenú výmenu informácií s okolím, problémy so samoobslužnými činnosťami, prípadne určitými situáciami v spoločnosti.
 • Psychické postihnutie – nevyliečiteľné psychické ochorenia postihujúce citovú stránku, prežívanie, správanie, pričom intelekt postihnutých ostáva nepoškodený.
 • Kombinované zdravotné postihnutia – viaceré druhy postihnutia naraz.
muž, invalid, invalidný vozík, rúra Čítajte viac Invalidný dôchodok nedostanete automaticky. Koľko peňazí vám dajú a kedy vám žiadosť zamietnu?

Posudková činnosť v prípade zdravotného postihnutia

Posudzovanie nepriaznivého zdravotného vzťahu osoby na účely kompenzácie vo forme finančných príspevkov, vyhotovenia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo parkovacieho preukazu osoby s hendikepom sa vykonáva prostredníctvom lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti.

Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného orgánu alebo sociálny pracovník príslušného orgánu, prípadne iní odborníci z oblasti stavebníctva, architektúry, ergoterapie a pomôcok.

otáznik, smútok, stres, depresia Čítajte viac Invalidita: Aké problémy do nej ženú ľudí? Úrazy to nie sú

Kompenzácia v prípade zdravotného postihnutia

Finančná kompenzácia, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a parkovací preukaz sú kompenzácie, ktoré sa prideľujú na základe miery funkčnej poruchy.

Peňažné príspevky – jednorazové alebo opakované peňažné príspevky od štátu:

 • na osobnú asistenciu,
 • na kúpu, výcvik používania, na úpravu alebo na opravu pomôcky,
 • na kúpu zdvíhacieho zariadenia, na kúpu alebo úpravu osobného motorového vozidla,
 • na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,
 • na prepravu,
 • na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
 • na opatrovanie.

Jednotlivé podmienky uplatnenia nároku na peňažné príspevky štátu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím nájdete v zákone 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ŤZP #hendikep #invalidita