Penzisti, pozor, dane treba zaplatiť do 30. júna

Musia dôchodcovia podať daňové priznanie a kedy majú nárok na prípadné vrátenie zaplatenej dane?

20.06.2022 06:00
dôchodkyňa, dôchodok, práca Foto:
Ilustračné foto.
debata (7)

Ak pracujete popri dôchodku alebo ste mali príjem, ktorý podlieha dani z príjmu, je potrebné podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu. Ak ste tak neurobili do 31. marca a požiadali ste o odklad daňového priznania, musíte stihnúť termín 30. júna. Ak váš celoročný hrubý zárobok neprekročí polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, teda sumu 2 255,72 eura, daň platiť nemusíte. Daňové priznanie k dani z príjmov je teda povinný podať každý daňovník, teda aj dôchodca, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2021 presiahli sumu 2 255,72 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené.

Pozor však, vyplniť daňové priznanie môže byť niekedy výhodné. Ak vám ako pracujúcemu penzistovi napríklad zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre vás výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 255,72 eura. Vznikne vám totiž daňový preplatok a daňový úrad vám vráti tento preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

senior, dôchodok, penzia, valorizácia, dôchodkyňa Čítajte viac Minimálne dôchodky sa valorizujú inak ako starobné

Pri podávaní daňového priznania je potrebné rozlišovať medzi typmi tlačiva. Dôchodca, ktorý dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti – teda zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A. V prípade, ak mal aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Video
Ide o peniaze: Všetko o dani z nehnuteľnosti s daňovou poradkyňou Alicou Orda - Oravcovou. Odvysielané 12. 1. 2022.

V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorej sa uvádza výška celoročného dôchodku. Jeho výšku ale uvádza len ten dôchodca, ktorého penzia je nízka, a preto mu vzniká nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima. Ak niekto žiada o vrátenie preplatku, ktorý mu vznikol z dôvodu, že jeho zárobok bol nižší ako polovica nezdaniteľného minima, výšku dôchodku nemusí uviesť.

dôchodca, pracujúci dôchodca Čítajte viac Vyššie dôchodky? Aj vďaka práci popri penzii

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené. Dôchodkové dávky a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Patrí sem starobný, predčasný, invalidný, vdovský a vdovecký, sirotský a výsluhový dôchodok.

Znížiť si výšku daní pomôže aj právo uplatniť si nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Môže tak urobiť aj dôchodca? Poberateľ dôchodku, ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1. 1. 2021, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2021 v úhrne nepresahuje sumu 4 511,43 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 4 511,43 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodky #daňové priznanie #pracujúci dôchodca