Ruší sa dôchodkový strop, do penzie pôjdeme opäť neskôr. Koho sa zmena dotkne?

Parlament schválil veľkú penzijnú reformu prvého piliera. Jednou zo zmien je i zrušenie penzijného stropu.

03.11.2022 06:00
šťastná dôchodkyňa Foto:
Ilustračné foto
debata (76)
 • V súčasnosti vek odchodu do dôchodku pevne určuje tabuľka. To však bude od januára minulosťou. Ale prví budúci penzisti, ktorých sa zmena v zákone dotkne, budú až tí, ktorí pôjdu do dôchodku po roku 2030. Vek odchodu do penzie sa teda bude po novom odvíjať v závislosti od strednej dĺžky života, čo by malo prispieť k zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému.
kalkulácia, peniaze, kalkulacka, Čítajte aj Aký 14. dôchodok dostanete v decembri? Vypočítajte si ho pomocou kalkulačky
 • V súčasnosti je dôchodkový vek pevne určený tabuľkou a platí, že každý poistenec, ktorý vychoval deti, má znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom kalendárnom roku, pričom rast dôchodkového veku sa na základe súčasného právneho stavu zastaví v roku 2030 na úrovni 64 rokov, ktorý prislúcha osobám narodeným v roku 1966 (bez zohľadnenia výchovy dieťaťa).
usmiaty seniori Čítajte viac Prichádza veľká dôchodková reforma. Čo prinesie od januára pre súčasných aj budúcich penzistov?
 • Schválená právna úprava zavádza nový automatický mechanizmus predlžovania dôchodkového veku vzhľadom na zmenu strednej dĺžky života, ktorý je nadviazaný na ročníky, teda aby osoby narodené v rovnakom roku mali rovnaký dôchodkový vek. Zároveň sa ustanovuje, že dôchodkový vek bude automaticky zvyšovaný na mesačnej báze, teda zmena dôchodkového veku bude vyjadrená v mesiacoch. Na základe uvedeného a s prihliadnutím na vývoj strednej dĺžky života v dôchodkovom veku vypočítanej z poslednej demografickej prognózy Eurostatu EUROPOP2019 a údajov Štatistického úradu SR, bude v najbližších rokoch tempo rastu dôchodkového veku na úrovni jedného alebo dvoch mesiacov ročne.
 • Prvý ročník, ktorému sa začne upravovať dôchodkový vek podľa vzorca, je ročník osôb narodených v roku 1967 – pôjde teda o ľudí, ktorí začnú dochádzať do dôchodku až po roku 2030. Dôchodkový vek sa bude znižovať v závislosti od počtu vychovaných detí, rovnako ako je to dnes, teda o 6, 12 alebo 18 mesiacov.
 • Rezort práce vydá opatrenie, ktorým určí dôchodkový vek pre osoby narodené v roku 1967 v roku 2026.
penzia, dôchodok, senior, Čítajte viac Valorizácia 2024: Dôchodky porastú o rekordných 17 percent
 • Navrhuje sa vzorec na určenie dôchodkového veku od ročníka 1967 v závislosti od rastu strednej dĺžky života:
 1. Navrhuje sa sledovať zmenu strednej dĺžky života v siedmich referenčných obdobiach, pričom každé referenčné obdobie sleduje zmenu strednej dĺžky života na 5-ročnom horizonte.
 2. Pri určovaní dôchodkového veku je rozhodujúci rok, v ktorom určujeme dôchodkový vek – rok, v ktorom ministerstvo vydá predpis o dôchodkovom veku, od ktorého závisí, z ktorých rokov sa použijú údaje o strednej dĺžke života.
 3. Ak by ministerstvo určilo dôchodkový vek napríklad už v roku 2022 pre osoby narodené v roku 1967, použijú sa na určenie dôchodkového veku hodnoty strednej dĺžky života v rokoch 2009 až 2020.
 4. Obdobie rokov 2009 až 2020 sa rozdelí na 7 tzv. referenčných období (obdobie 2015 – 2020; obdobie 2014 – 2019; obdobie 2013 – 2018; obdobie 2012 – 2017; obdobie 2011 – 2016; obdobie 2010 – 2015; obdobie 2009 – 2014), kde sa skúma zmena strednej dĺžky života na 5-ročnom horizonte, čiže napríklad v referenčnom období 2015 až 2020 sa zoberú údaje o strednej dĺžke života v referenčnom veku (v našom prípade vo veku 64 rokov), hodnoty sa odčítajú a vydelia dĺžkou horizontu – piatimi rokmi.

Príklad:

1. Referenčné obdobie 2015 až 2020 – podiel rozdielu strednej dĺžky života v roku 2020 vo veku 64 rokov a strednej dĺžky života v roku 2015 vo veku 64 rokov a čísla 5 (SDŽ2020; 64 – SDŽ2015; 64)/5 = (17,663 – 17,546)/5 = 0,023

2. Referenčné obdobie 2014 až 2019 – podiel rozdielu strednej dĺžky života v roku 2019 vo veku 64 rokov a strednej dĺžky života v roku 2014 vo veku 64 rokov a čísla 5 (SDŽ2019; 64 – SDŽ2014; 64)/5 = (18,540 – 17,726)/5 = 0,163

3. Referenčné obdobie 2013 až 2018 – podiel rozdielu strednej dĺžky života v roku 2018 vo veku 64 rokov a strednej dĺžky života v roku 2013 vo veku 64 rokov a čísla 5 (SDŽ2018; 64 – SDŽ2013; 64)/5 = (18,008 – 17,460)/5 = 0,110

4. Referenčné obdobie 2012 až 2017 – podiel rozdielu strednej dĺžky života v roku 2017 vo veku 64 rokov a strednej dĺžky života v roku 2012 vo veku 64 rokov a čísla 5 (SDŽ2017; 64 – SDŽ2012; 64)/5 = (17,988 – 17,271)/5 = 0,144

5. Referenčné obdobie 2011 až 2016 – podiel rozdielu strednej dĺžky života v roku 2016 vo veku 64 rokov a strednej dĺžky života v roku 2011 vo veku 64 rokov a čísla 5 (SDŽ2016; 64 – SDŽ2011; 64)/5 = (18,027 – 17,167)/5 = 0,172

6. Referenčné obdobie 2010 až 2015 – podiel rozdielu strednej dĺžky života v roku 2015 vo veku 64 rokov a strednej dĺžky života v roku 2010 vo veku 64 rokov a čísla 5 (SDŽ2015; 64 – SDŽ2010; 64)/5 = (17,546 – 16,671)/5 = 0,175

7. Referenčné obdobie 2009 až 2014 – podiel rozdielu strednej dĺžky života v roku 2014 vo veku 64 rokov a strednej dĺžky života v roku 2009 vo veku 64 rokov a čísla 5 (SDŽ2014; 64 – SDŽ2009; 64)/5 = (17,726 – 16,728)/5 = 0,200

 • Následne sa vypočítané zmeny strednej dĺžky zoradia od najnižšej po najvyššiu (0,023; 0,110; 0,144; 0,163; 0,172; 0,175; 0,200) a vyberie sa prostredná hodnota, t. j. hodnota 4. v poradí. O hodnotu 0,163 sa zvýši dôchodkový vek ľudí narodených v roku, ktorý bezprostredne predchádza príslušnému ročníku, t. j. v našom prípade dôchodkový vek osôb narodených v roku 1966. Upravoval by sa penzijný vek poistencov narodených v roku 1967, teda dôchodkový vek 64 rokov (penzijný vek ľudí narodených v roku 1966) bol zvýšený o 0,163 roka na hodnotu 64,163 roka. V poslednom kroku sa dôchodkový vek pre príslušný ročník vyjadrí v rokoch a mesiacoch, pričom mesiace sa zaokrúhľujú na celé mesiace nadol a pre osoby, ktoré vychovali deti, sa zníži tento vek o príslušný počet mesiacov.
 • To znamená, že ak by rezort práce rozhodol o penzijnom veku v roku 2022 pre osoby narodené v roku 1967, ich dôchodkový vek by bol 64 rokov a 1 mesiac. Následne v ďalšom roku, keď sa bude určovať dôchodkový vek pre ľudí narodených v roku 1968, sa zmena strednej dĺžky života aplikuje na nezaokrúhlený dôchodkový vek, teda na 64,163 roka a zaokrúhlenie na celé roky a mesiace sa urobí až následne, čím sa sleduje maximálne priblíženie k vývoju strednej dĺžky života, pričom sa nikdy nestane, aby bol dôchodkový vek zvýšený po zaokrúhlení o vyšší počet dní/mesiacov ako je zmena strednej dĺžky života.

Zdroj: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

© Autorské práva vyhradené

76 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #dôchodková reforma #dôchodkový strop