Minimálny dôchodok: Prečo 30 odpracovaných rokov nemusí stačiť? + príklady

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

08.03.2023 08:00
Senior dlhý život šťastný Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

Účelom minimálneho dôchodku je poistencovi zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať. O nároku na zvýšenie penzie na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy. Dôchodcovia, ktorí naň majú nárok, o tom dostanú písomné rozhodnutie.

  • Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

  • bude mať odpracovaných najmenej 30 kvalifikova­ných rokov,
  • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
  • požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Suma minimálneho dôchodku

Obdobie dôchodkového poistenia Suma minimálneho dôchodku (v eurách)
30 334,30
31 338,50
32 342,70
33 347,00
34 351,20
35 355,40
36 359,60
37 363,80
38 368,00
39 372,20
40 378,50
41 384,80
42 391,10
43 397,40
44 403,70
45 410,00
46 416,30
47 422,60
48 428,90
49 435,20
50 441,50
Premýšľajúci muž, senior, penzista, otáznik, nejasnosť Čítajte aj Prečo na minimálny dôchodok nemá nárok každý? Tu je odpoveď

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku.

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

dôchodkyňa, úspory Čítajte aj Minimálny dôchodok? Odmena pre ľudí za roky práce

Príklady

Príklad č. 1

Poberateľ starobného dôchodku 300,00 eura mesačne získal 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 378,50 eura mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 78,50 eura (378,50 – 200,00 = 78,50) na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poberateľ dôchodku poberá okrem starobného dôchodku v sume 300,00 eura mesačne. Za 45 odpracovaných rokov má nárok na minimálny dôchodok 410 eur mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto bude tento rok dostávať starobný dôchodok zvýšený o 110 eur (410 – 300 = 110) na minimálny dôchodok 410 eur mesačne.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #seniori #minimálny dôchodok #poberateľ dôchodku