Rodičovský dôchodok: Nárok vznikne aj rodičovi, ktorý poberá dôchodok len z cudziny, je však potrebné oň požiadať

Sociálna poisťovňa informuje iba seniorov z cudziny, že v prípade, ak ich dieťa v roku 2021 pracovalo na Slovensku a odvádzalo na dôchodkové poistenie, majú nárok rodičovský dôchodok.

22.02.2023 10:29
dôchodci, seniori, Foto:
Ilustračné foto
debata

Vzhľadom na to, že takýchto poberateľov dôchodkov Sociálna poisťovňa v evidencii nemá, je potrebné o rodičovský dôchodok požiadať prostredníctvom formulára alebo neformálnej žiadosti. Žiadosť je možné podať aj po 28. februári. Sociálna poisťovňa pripomína, že v prípade, ak si deti takýchto rodičov želajú presmerovať rodičovský dôchodok na náhradných rodičov, alebo si želajú rodičovský dôchodok odoprieť, je potrebné doručiť Vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok do 28. februára 2023.

O priznanie rodičovského dôchodku nemusia žiadať poberatelia dôchodkov vyplácaných zo Sociálnej poisťovne a vyplácaných z výsluhového zabezpečenia (tzv. výsluhové dôchodky).

ruky, dávky od štátu, deti, rodina Čítajte aj Mení sa mechanizmus zvyšovania dávok pre chudobných ľudí. Vďaka tomu budú dostávať viac peňazí

„Ak je splnená základná podmienka – že dieťa pracovalo v roku 2021 na Slovensku a z jeho vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) bolo odvedené poistné na dôchodkové poistenie – rodič má nárok na rodičovský dôchodok aj v prípade, že poberá dôchodok len z cudziny. To, či rodič žije na Slovensku alebo v zahraničí, nie je pri priznaní rozhodujúce,“ povedal hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Nakoľko Sociálna poisťovňa nemá k dispozícii údaje o poberateľoch dôchodkov len z cudziny (či už žijú na Slovensku alebo v zahraničí), takýto poberateľ dôchodku musí požiadať o priznanie rodičovského dôchodku. Môže tak urobiť:

• vyplnením tlačiva „Žiadosť o priznanie rodičovského dôchodku poberateľa dôchodku len z cudziny (nevzťahuje sa na poberateľov dôchodkov vyplácaných zo Sociálnej poisťovne a poberateľov dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia)“ zverejnenom na webovom sídle Sociálnej poisťovne,

• alebo neformálnou žiadosťou. Tlačivo, prípadne neformálnu žiadosť, je možné zaslať poštou alebo podať osobne.

K tlačivu, prípadne k neformálnej žiadosti, je potrebné za účelom stotožnenia rodinných vzťahov priložiť rodné listy detí, ale len, ak je poberateľ dôchodku cudzinec.

Sociálna poisťovňa akceptuje neformálnu žiadosť a rodné listy aj v rodnom jazyku žiadateľa. Žiadosť je možné podať aj po 28. februári 2023.

partia zabávajúcich sa seniorov, dôchodcovia, usmievaví penzisti Čítajte aj Minimálne dôchodky: Rozmrazia ich už v júli? Vzrásť by mali o 15 až 30 eur. Kto si polepší?

„Ak si dieťa želá, aby rodičovský dôchodok Sociálna poisťovňa presmerovala na náhradných rodičov, alebo si neželá, aby bol vyplácaný jeho biologickým rodičom (resp. jednému z nich), je potrebné doručiť do Sociálnej poisťovne vyplnené Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok do 28. februára 2023. Žiadosť je možné podať aj „preventívne“, ak si dieťa nie je isté, či jeho rodič už dosiahol dôchodkový vek, resp. ho dosiahne v priebehu roka 2023,“ dodal Kontúr.

Uvedená situácia sa môže týkať napríklad detí – tzv. expatov (zahraničných pracovníkov na Slovensku) a ich rodičov poberajúcich dôchodok výhradne z cudziny (bez ohľadu na to, či žijú na Slovensku alebo v zahraničí).

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #seniori #cudzina #rodičovský dôchodok