Kedy máte nárok na vdovský dôchodok? Kto ho dostane v plnej výške a kto len polovicu? Kedy vám ho zoberú?

Vdovský alebo vdovecký dôchodok sa vypláca v sume 60 % starobného alebo invalidného dôchodku. Nárok na pozostalostnú penziu má iba tá osoba, ktorá žila so zosnulým v manželstve.

01.08.2023 06:00
Staršia žena s dcérou Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Vdovský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku.

Vdovské dôchodky na Slovensku sú sociálnou dávkou, ktorá sa poskytuje manželke alebo manželovi zosnulého dôchodcu. Táto forma dôchodku má za cieľ finančne podporiť vdovy a vdovcov po ich partneroch, ktorí už nie sú schopní zabezpečiť si živobytie sami.

Ide o peniaze: Ako sa pripraviť na prvý dôchodok
Video
Odpovedá Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. / Zdroj: TV Pravda

Podmienky pre získanie vdovského dôchodku sa líšia v závislosti od legislatívnych zmien a dôchodkových systémov, ktoré platili v čase úmrtia manžela alebo manželky.

Zvyčajne však platí, že vdova alebo vdovec si môže nárokovať vdovský dôchodok, ak spĺňa podmienky ako napríklad manželstvo. Vdova alebo vdovec musí byť právoplatne vydatá za zosnulého dôchodcu. V prípade nesplnenia tejto podmienky nemá nárok na vdovský dôchodok.

Vdovám sa vypláca už nie iba jeden rok po smrti manžela, ale dva roky po smrti manžela. Vdovám, ktoré vychovali jedno dieťa, sa po uplynutí jedného roka po smrti manžela vdovský dôchodok vyplácal až po dovŕšení dôchodkového veku.

Od tohto roka sa im vdovský dôchodok vypláca už po dovŕšení 57 rokov. Ak ste žili so zosnulým mužom ako druhovia bez uzavretia manželstva a máte spoločné deti, tie si môžu uplatniť nárok na sirotský dôchodok.

Vdovské dôchodky majú zásadný význam pri zabezpečovaní istoty a dôstojného života pre vdovy a vdovcov po zosnulých manželoch na Slovensku.

lieky Čítajte viac Kto vám predpíše lieky? Od augusta sa menia pravidlá, receptová turistika po ambulanciách sa možno skončí

Tieto dávky pomáhajú vyrovnať sa s náhlymi finančnými zmenami po strate partnera a zabezpečiť istotu v dôchodkovom veku.

Ak váš manžel alebo manželka odvádzali poistné do Sociálnej poisťovne (bol zamestnaný alebo si platil poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne, či ho zaňho, v určitých prípadoch, odvádzal štát) a ku dňu smrti získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, v prípade jeho úmrtia pozostalej manželke vznikne nárok na vdovský dôchodok. Rovnako v prípade, ak zomrel v dôsledku pracovného úrazu či choroby z povolania.

Nárok na vdovský dôchodok vzniká dňom smrti manžela, teda dňom, ktorý je uvedený v úmrtnom liste ako deň úmrtia. V prípade nezvestného je to deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestný neprežil) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho.

O tento dôchodok požiadate v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde spíšete žiadosť o priznanie vdovského dôchodku.

notár, zmluva, dedičstvo, podpis Čítajte viac Prečo po zosnulom manželovi nededí len manželka, ale musí sa o dedičstvo deliť s inými ľuďmi? Pozrite si príklady delenia majetku

Vdovský dôchodok v plnej sume dostanete len vtedy, ak nemáte nárok na iný dôchodok. V prípade, že poberáte nejaký iný dôchodok, budete v plnej sume dostávať vyšší dôchodok. Z toho nižšieho vám bude vyplácaná polovica.

Ak je suma dôchodku, ktorý už poberáte, nižšia ako suma vdovského dôchodku, dostanete vdovský dôchodok v plnej sume a iný dôchodok v polovičnej.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodky #vdovský dôchodok #vdova #nárok na vdovský dôchodok