O koľko peňazí prídete, ak pôjdete do predčasného dôchodku? Pozrite si príklady, komu sa to oplatí a kto by mal čakať na riadnu penziu

Máte rok či dva pred dôchodkovým vekom a zdravotný stav či celková únava z práce vám už nedovoľujú pracovať? Je pre vás výhodnejšie ísť do predčasného dôchodku či zvoliť druhú alternatívu a poberať určitý čas podporu v nezamestnanosti?

21.08.2023 06:00
žena, dôchodkyňa Foto:
Ilustračné foto.
debata (7)

V práci strávime takmer celý život. Ak už máte odpracovaných 40 a viac rokov, je možné, že na vás dopadá únava z pracovného života a tešíte sa už na dôchodok. Ak ste však ešte stále nedovŕšili dôchodkový vek, no práca je už pre vás veľmi náročná, máte viacero možností. Požiadať môžete napríklad o predčasný dôchodok.

Od januára tohto roka máte nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ste odpracovali aspoň 15 rokov, chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov a suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu. Čiže musí byť 430,20 mesačne.

Navyše musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku na predčasný dôchodok bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Suma budúceho dôchodku bude znížená o 0,3 % za každý mesiac, keď získate najmenej 40 odpracovaných rokov, alebo o 0,5 %, keď nezískate najmenej 40 odpracovaných ro­kov.

Ide o peniaze: Zmeny v II. pilieri
Video
Veľký presun peňazí v II. pilieri má priniesť vyššie dôchodky. O koľko dostanete viac? Odpovedá Maroš Ovčarik z Partners Investments. Premiéra 21. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

To znamená, že váš dôchodok sa za každých začatých 30 dní odo dňa, keď vám naň vznikne nárok, do dovŕšenia dôchodkového veku, zníži v závislosti od počtu odpracovaných rokov buď o 0,3 %, alebo o 0,5 %. Ak teda požiadate o predčasný starobný dôchodok presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a nezískate aspoň 40 odpracovaných rokov, vaša dôchodková dávka sa zníži o 12,5 %, ak rok pred jeho dovŕšením, bude znížená o 6,5 %.

žena, posunková reč, tlmočníčka Čítajte viac Kto má od augusta nárok na vyšší invalidný dôchodok a prečo? A ako žiadať o zvýšenie invalidného dôchodku

Druhá možnosť, ako si skrátiť pracovný život, je odísť na podporu v nezamestnanosti. Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ). DVZ x 50 % x počet dní v danom mesiaci, za ktorý patrí dávka. Suma dávky sa zaokrúhli na 10 eurocentov na­hor.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká, ak občan v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní.

Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený dobou účasti na poistení v nezamestnanosti. Pri poberaní podpory v nezamestnanosti sa vám oddiali odchod do predčasnej penzie, budúci dôchodok tak bude ešte vyšší. Po troch mesiacoch si môžete dať dávku doplatiť za ďalšie tri mesiace a ísť do práce. Nárok na ňu je však len pol roka a jej maximálna suma sa počíta z dvojnásobku priemernej mzdy. A ak budete poberať najprv dávku, zaniká vám nárok na odchodné od zamestnávateľa.

Pri predčasnej penzii zasa nemusíte chodiť na úrad práce, penziu dostávate každý mesiac a dokonca popri jej poberaní môžete pracovať. Zarobiť ročne však môžete len 2 400 eur. Ak sa zamestnáte na zmluvu, tak prestanete dostávať predčasný dôchodok. Dokonca počas jeho poberania sa vám zníži starobný dôchodok. Starobný dôchodok sa vám nezvýši, ostáva vo výške predčasného.

Je to individuálne

Otázka, či zvoliť predčasnú penziu alebo podporu v nezamestnanosti záleží od rôznych faktorov. Na čo treba myslieť, kým sa pre jednu z možností rozhodnete?

Finančná situácia: Zhodnoťte svoju finančnú situáciu. Akýkoľvek krok, ktorý urobíte, by mal byť v súlade s tým, koľko financií potrebujete na užívanie si dôchodku.

Výška dôchodku: Predčasný dôchodok môže viesť k menšiemu dôchodku v porovnaní s dôchodkom, ktorý by ste dostali, ak by ste čakali na oficiálny dôchodkový vek. Musíte zvážiť, či je pre vás prijateľné mať nižší príjem v dôchodku.

Podpora a benefity: Skontrolujte, o aké druhy podpory a benefitov by ste mohli požiadať, ak by ste zostali pracovať ďalšie dva roky. Možno by ste mohli získať lepšie finančné zabezpečenie a prístup k sociálnym výhodám.

Zdravotný stav: Zhodnoťte svoj zdravotný stav. Ak máte zdravotné problémy, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť pracovať, predčasný dôchodok by mohol byť lepšou voľbou.

invalid, slepý muž, nevidiaci muž Čítajte viac Poisťovňa prehodnocuje invalidné dôchodky. Máte aj vy nárok na vyššiu penziu? Môžete o ňu prísť?

Ilustračný príklad:

Anna dosiahne dôchodkový vek 31. decembra. Minulý rok ju zamestnávateľ prepustil k 31. decembru. Má priemerne hodnotený osobný mzdový bod 1 a odpracovala celkovo 40 rokov. Jej mesačný vymedzovací základ, ktorý by sa použil na výpočet potenciálnej podpory v nezamestnanosti, predstavuje 920 eur.

Musí sa rozhodnúť, či by mala žiadať o predčasný dôchodok, alebo sa zaregistrovať na úrade práce a požiadať o dávku v nezamestnanosti.

Výška predčasného dôchodku sa určí tak, že najprv sa vypočíta riadny starobný dôchodok, ktorý sa zníži. Starobný dôchodok sa vypočíta podľa užívaného vzorca, ktorý je osobný mzdový bod x počet odpracovaných rokov x aktuálna dôchodková hodnota

1 × 40 × 16,4764 = 659,10 eura

Takýto dôchodok by dostávala v prípade, ak by už dovŕšila dôchodkový vek. Avšak ho ešte nedosiahla. V tomto prípade sa jej zníži za každých, aj začatých, 30 dní, ktoré jej do tohto termínu chýbajú, vypočítaný dôchodok o pol percenta. V jej prípade sa tak vypočítaný dôchodok zníži o 6,5 percenta, teda o 42,90 eura, keďže jej do riadneho starobného dôchodku chýba rok. Po znížení dostane sumu 616,30 eura. Následne sa takto vypočítaný dôchodok zvýši o tohtoročnú valorizáciu o 11,8 %, teda o 72,80 eura. Mesačne by tak dostávala predčasnú penziu vo výške 689,00 eur.

penzia, dôchodok, dôchodca, penzista Čítajte viac Už ste dostali zvýšený dôchodok a rozhodnutie poisťovne o valorizácii vašej penzie? Je potrebné o to žiadať?

Ak požiada najprv o dávku v nezamestnanosti

Ak sa rozhodne, že sa najprv zaeviduje na úrade práce ako uchádzačka o zamestnanie a požiada o dávku v nezamestnanosti, bude mesačne dostávať počas šiestich mesiacov 50 percent z denného vymeriavacieho základu. Keďže jej mesačný vymeriavací základ je 920 eur, denný vymeriavací základ je 30,2466 eura. V mesiacoch, ktoré majú 30 dní, dostane podporu vo výške 453,70 eura a v mesiacoch, ktoré majú 31 dní, by mala dostať 468,90 eura. Dávku bude poberať šesť mesiacov.

Od 1. júla bude môcť následne požiadať o predčasný dôchodok. Keďže však o dôchodok bude žiadať o šesť mesiacov neskôr, jej dôchodok bude vyšší, ako keby oň požiadala už v januári. Namiesto 6,5 percenta sa jej totiž bude krátiť len o 3,5 percenta.

1 × 40 × 16,4764 = 659,10 eura

Čiže zo sumy penzie – 659,10 sa jej odpočíta už len 3,5 percenta. Jej penzia bude 636,00 eura. K tejto sume sa ešte pripočíta valorizácia o 11,8 percenta. Jej penzia tak bude 711,10 eura.

Ak využije druhú možnosť a najprv požiada o dávku v nezamestnanosti, jej penzia bude, v porovnaní s prvou možnosťou, keď by hneď požiadala o predčasnú penziu, vyššia. Aj s valorizáciou bude vyššia o 22,10 eura. Ak však najprv požiada o dávku nezamestnanosti, príde o možnosť dostať od zamestnávateľa odchodné. Musí sa teda sama rozhodnúť, ktorá možnosť je pre ňu výhodnejšia.

Návod ako o ne požiadať

Rozhodli ste sa pre odchod do predčasnej penzie či pre podporu v nezamestnanosti? Ako o ne môžete požiadať?

Predčasný dôchodok

O dôchodok požiadate v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde príslušný zamestnanec s vami spíše žiadosť o jeho priznanie. Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme. V ňom si môžete vybrať konkrétnu pobočku, teda pracovisko podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.

Po zarezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, aj o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok, pričom ku dňu, od ktorého sa žiada jeho priznanie, do dovŕšenia dôchodkového veku nesmú chýbať viac ako dva roky.

Aby ste si overili, ktoré obdobia dôchodkového poistenia máte v evidencii, navštívte svoj Elektronický účet poistenca, v ktorom je váš Individuálny účet poistenca (tieto služby sa nachádzajú v eSlužbách Sociálnej poisťovne). V Individuálnom účte poistenca si skontrolujete jednotlivé obdobia vášho dôchodkového poistenia a takto si overíte, či všetky obdobia sú tu pre váš dôchodok evidované.

dôchodca, dôchodok, penzia, kalkulačka, pracujúci, zamestnanec Čítajte viac Budú penzie nižšie? Experti prepočítali, kto aký dôchodok dostane +príklady prepočtov

Podpora v nezamestnanosti

O dávku v nezamestnanosti môžete požiadať na úrade práce alebo v pobočkách Sociálnej poisťovne.

Ak žiadate cez úrad práce, tak žiadosť vyplníte prostredníctvom tlačiva Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorá slúži aj ako žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Takto podaná žiadosť o dávku v nezamestnanosti bude elektronicky doručená Sociálnej poisťovni na spracovanie. Vy Sociálnu poisťovňu nemusíte navštevovať.

Ak ste neboli na úrade práce, tak navštívite Sociálnu poisťovnu podľa miesta svojho trvalého pobytu podaním Žiadosti o dávku v nezamestnanosti (ak ste žiadosť o dávku v nezamestnanosti nepodali priamo na úrade práce). V žiadosti nezabudnite uviesť dátum zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Vypísané tlačivo doručte príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne osobne, poštou alebo prostredníctvom eSchránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (viac informácií nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk).

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #dávka v nezamestnanosti #podpora v nezamestnanosti