Aké povinnosti má zamestnávateľ voči invalidným zamestnancom? Kedy platia invalidní penzisti nižšie odvody?

Invalidní dôchodcovia nie sú vyradení z pracovného života. Pracovať môžu, pokiaľ im to zdravotný stav dovoľuje. Aké podmienky však musia dodržiavať a kedy môžu dostať výpoveď? Pri zamestnávaní invalidných zamestnancov platia viaceré pravidlá. Aké povinnosti má ich zamestnávateľ?

23.08.2023 06:00
práca, ťzp, hendikep, invalidný vozík, písanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Aj pri poberaní invalidného dôchodku môžu invalidní dôchodcovia pracovať v prípade, že to ich zdravotný stav umožňuje. Pracovnú činnosť môžu vykonávať na základe trvalého pracovného pomeru alebo dohody o práci mimo pracovného pomeru. Legislatívne neexistujú obmedzenia týkajúce sa výšky ich zárobku a práca nemá vplyv na výšku poskytovaného invalidného dôchodku ani neovplyvňuje jeho dávku.

V prípade trvalého pracovného pomeru sú invalidní dôchodcovia chránení v prípade výpovede. Zamestnávateľ nemôže danému zamestnancovi so zdravotným postihnutím dať výpoveď bez predchádzajúceho súhlasu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Výnimkou je situácia, keď ide o výpoveď uvedenú v zákone § 63 ods. 1 písm. a) a e), ale zdravotný stav nemôže byť dôvodom výpovede.

Ide o peniaze: Zmeny v II. pilieri
Video
Veľký presun peňazí v II. pilieri má priniesť vyššie dôchodky. O koľko dostanete viac? Odpovedá Maroš Ovčarik z Partners Investments. Premiéra 21. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Ak by sa zdravotný stav dôchodcu zhoršil natoľko, že nie je schopný vykonávať pracovnú činnosť, môže byť výpoveď odôvodnená. Zhoršenie zdravotného stavu musí byť potvrdené lekárskym posudkom. Invalidný dôchodca môže stále pracovať, pokiaľ jeho zdravotný stav neovplyvňuje výkon práce a je schopný vykonávať danú činnosť.

Invalidi môžu pri primeranom zdravotnom stave pracovať a súčasne poberať invalidný dôchodok. Práca nemá vplyv na výšku invalidného dôchodku, ale neovplyvňuje ani jeho zvýšenie. Poistené obdobie odpracované počas poberania invalidného dôchodku sa môže zohľadniť až pri žiadosti o starobný dôchodok po dosiahnutí dôchodkového veku.

invalid, vozík, vozíčkar, pár, manželia, invalidita Čítajte viac Invalidné dôchodky sa zmenili. Kto dostane viac peňazí?

Ak by sa však zhoršil zdravotný stav, invalidný dôchodca môže požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku na základe nových lekárskych správ, ktoré potvrdzujú zhoršenie zdravotného stavu. Túto žiadosť je možné predložiť na pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska, spolu s relevantnými lekárskymi dokladmi.

V mnohých krajinách je možné, že invalidní dôchodcovia pracujú, aj keď ich schopnosť pracovať môže byť obmedzená pre ich zdravotný stav. Právne podmienky a obmedzenia sa však môžu líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny a legislatívy.

Niektoré krajiny umožňujú invalidným dôchodcom pracovať s obmedzeniami týkajúcimi sa príjmu alebo pracovného zaťaženia. Môže to mať vplyv na výšku ich invalidného dôchodku alebo iné sociálne dávky, ktoré by mohli dostávať. V iných prípadoch môžu byť invalidní dôchodcovia oprávnení pracovať bez obmedzení, ak ich zdravotný stav to dovoľuje.

Je dôležité skontrolovať konkrétne zákony a predpisy týkajúce sa práce invalidných dôchodcov v konkrétnej krajine, pretože sa to môže líšiť v závislosti od miesta. Niektoré krajiny môžu mať špeciálne programy alebo iniciatívy, ktoré podporujú zapojenie invalidných ľudí do pracovného života a zabezpečujú im prístup k vhodným pracovným príležitostiam.

Ak sa konkrétna osoba zaujíma o možnosť práce ako invalidný dôchodca, je dobré sa informovať u miestnych orgánov, agentúr pre prácu alebo právnych poradcov, ktorí by mohli poskytnúť konkrétne rady a informácie na základe aktuálne platnej legislatívy.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ má povinnosť poskytovať zamestnancom so zdravotným postihnutím pracovné prostredie, ktoré im umožní uplatniť a rozvíjať ich schopnosti zohľadňujúc ich zdravotný stav. Je na ňom, aby umiestňoval týchto zamestnancov na vhodné pracovné pozície a umožňoval im absolvovať školenia alebo štúdium na získanie potrebných kvalifikácií a aby podporoval ich rozvoj.

Zamestnávateľ má rovnako povinnosť vytvárať prostredie, kde bude zamestnanec so zdravotným postihnutím schopný pracovať a zlepšovať pracoviská tak, aby dosiahol podobné pracovné výsledky ako ostatní. Ak je to možné, mal by mu uľahčiť prácu. Ak zamestnanca so zdravotným postihnutím nemožno zamestnať v bežných podmienkach, môže byť vytvorená chránená dielňa alebo pracovisko.

invalid, slepý muž, nevidiaci muž Čítajte viac Poisťovňa prehodnocuje invalidné dôchodky. Máte aj vy nárok na vyššiu penziu? Môžete o ňu prísť?

Zamestnávateľ by mal umožniť zamestnancovi so zdravotným postihnutím teoretickú alebo praktickú rekvalifikáciu na udržanie, zvýšenie, rozšírenie alebo zmenu jeho kvalifikácie, aby mohol zostať zamestnaný napriek svojmu zdravotnému postihnutiu. Toto sa uskutočňuje na základe písomnej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Rekvalifikácia prebieha v pracovnom čase a zamestnanec má nárok na náhradu mzdy vo výške jeho priemernej mzdy. Ak je to nevyhnutné, rekvalifikácia môže prebiehať aj mimo pracovného času.

Zamestnávateľ je povinný konzultovať s odborovými zástupcami opatrenia týkajúce sa zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím a dôležité otázky starostlivosti o týchto zamestnancov.

Výška odvodov

Pracujete popri poberaní invalidného dôchodku? Výška vašich odvodov záleží od kategórie invalidného dôchodku.

Výška odvodov pre invalidného dôchodcu závisí od kategórie jeho invalidného dôchodku. Ak je invalidný dôchodca zamestnaný na plný pracovný úväzok a jeho zárobková schopnosť poklesla o viac ako 70 %, alebo ak dostáva invalidný dôchodok a dosiahol dôchodkový vek, nie je povinný platiť poistenie v nezamestnanosti, ktoré by normálne činilo 1 % z výpočtového základu.

V prípade, že mu bol priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a menej ako 70 %, platia preňho obvyklé odvody, ako pri obyčajných zamestnancoch na trvalý pracovný pomer:

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z výpočtového základu,
 • na starobné poistenie 4 % z výpočtového základu,
 • na invalidné poistenie 3 % z výpočtového základu,
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z výpočtového základu.
 • Na zdravotné poistenie platí osoba so zdravotným postihnutím iba 2 % z výpočtového základu, čo je nižšie než štandardných 4 %.
 • Spolu: 11,4%
práca, ťzp, hendikep, invalidný vozík, písanie Čítajte viac Aké povinnosti má zamestnávateľ voči invalidným zamestnancom? Kedy platia invalidní penzisti nižšie odvody?

Aké odvody odvádza penzista s poklesom schopnosti práce o viac ako 70 %?

V situácii, keď je priznaný invalidný dôchodok pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, takýto invalidný dôchodca platí nasledovné odvody:

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z výpočtového základu,
 • na starobné poistenie 4 % z výpočtového základu,
 • na invalidné poistenie 3 % z výpočtového základu,
 • Na zdravotné poistenie platí osoba so zdravotným postihnutím iba 2 % z výpočtového základu, čo je menej než štandardné 4 %.
 • Spolu: 10,4 %

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #invalidný dôchodca #práca popri dôchodku