Invalidné dôchodky stúpli. Nie ale každému. Kto dostal o stovky eur viac? +Príklady, ktorým ľuďom sa zvýšila penzia a percentá invalidity

Od augusta nastali zmeny v spôsobe výpočtu percentuálneho poklesu schopnosti pracovať. Sociálna poisťovňa tieto zmeny automaticky upraví, takže nie je potrebné podávať žiadne žiadosti. Ak však dôchodca nespadá do uvedenej skupiny a má záujem a nárok na zvýšenie invalidného dôchodku, musí o ne požiadať.

25.08.2023 06:00
lekár, invalid, invalidný dôchodca, invalidný... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku sa nepodáva samostatne, ale Sociálna poisťovňa môže zvýšiť invalidný dôchodok iba na základe zhoršenia zdravotného stavu. Ak sa zhorší zdravotný stav invalidného dôchodcu, nemusí čakať na stanovený termín kontrolnej lekárskej prehliadky (ktorý niekedy nemusí byť určený). Má možnosť sám požiadať o prehodnotenie zdravotného stavu a zvýšenie invalidného dôchodku.

Postup:

 1. Absolvovať vyšetrenia u príslušných špecialistov na základe diagnózy (neurológ, ortopéd, očný špecialista, kardiológ a podobne).
 2. Napísať neformálnu písomnú žiadosť o prehodnotenie zdravotného stavu a odovzdať ju v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu. K žiadosti je potrebné priložiť výsledky vyšetrení, ktoré dokladajú zhoršenie zdravotného stavu.
Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda
 1. Posudkový lekár zhodnotí výsledky odborných vyšetrení a na základe toho rozhodne o zmene percentuálnej miery invalidity. Sociálna poisťovňa potom upraví výšku invalidného dôchodku v závislosti od percenta invalidity.
 2. Poberateľ invalidného dôchodku dostane písomné rozhodnutie o zvýšení invalidného dôchodku na svoju adresu. Ak nedošlo k zmene percenta invalidity, dostane písomné oznámenie o tejto skutočnosti.

(Sociálna poisťovňa)

dôchodkyňa, vozíčkarka, invalidita, invalid, invalidka Čítajte viac Invalidné dôchodky dostane viac ľudí a budú oveľa vyššie + Návod, ako požiadať o invalidnú penziu a zistiť, či vám ju priznajú

Výška dôchodku a percento invalidity:

 • Ak je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 40 %, nemá nárok na výplatu invalidného dôchodku.
 • Pri mierach poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 41 % do 70 % dostáva percentuálny podiel z vypočítaného invalidného dôchodku. Ak požiada o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu, môže byť jeho percento poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zvýšené. Následne sa zvýši aj suma invalidného dôchodku.
 • Ak mal žiadateľ priznanú invaliditu nad 70 %, teda vypočítaný celý invalidný dôchodok, nie je možné ho zvýšiť. Ak by aj takýto dôchodca požiadal o zvýšenie z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, suma dôchodku ostáva nezmenená, keďže sa mu už vypláca v plnej výške.

Sociálna poisťovňa začala od začiatku augusta prehodnocovať percentá invalidity. Komu sa zvýšia?

 • Mozgové obrny s ťažkou parézou dvoch končatín doteraz mohli byť posúdené maximálne na 70 %, to znamená na úrovni čiastočnej invalidity. Podľa novely sa hranica zvýšila na 75 %, to znamená na úroveň plnej invalidity.
 • Ľahká mentálna retardácia bola doteraz posudzovaná v pásme 40 až 60 %, po novom pri IQ 50–54 môže byť posúdená až na 75 %.
 • Trvalá tracheostómia, stavy po operačnom odstránení hrtana, boli doteraz posudzované maximálne na 70 %, po novom 75 %.
 • Pri chronických ochoreniach podžalúdkovej žľazy – ťažké poruchy výživy až kachektizácia, zníženie výkonnosti organizmu – bola doteraz maximálna hranica 70 % zmenená na 75 %.
 • Chondrodystrofia sa posudzuje v prípadoch s ťažkými deformáciami končatín, hrudníka a obmedzením výkonnosti organizmu, zníženou pohyblivosťou, poruchami ventilácie jednotne hodnotou 75 %, odstránilo sa meranie výšky v centimetroch a posúdenie v rozmedzí 40 až 50 %.
 • Z novozaradených ochorení, napr. neurofibromatóza, môže byť pri ťažkej forme posúdená na 75 %.

Sociálna poisťovňa

práca, ťzp, hendikep, invalidný vozík, písanie Čítajte viac Aké povinnosti má zamestnávateľ voči invalidným zamestnancom? Kedy platia invalidní penzisti nižšie odvody?

Zmeny sa netýkajú všetkých

Sociálna poisťovňa prehodnotí len niektoré invalidné dôchodky, nie všetky; podávať žiadosť netreba Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zmeny v Prílohe č. 4 sa netýkajú všetkých zdravotných postihnutí.

Prehodnotenie percenta invalidity poberateľov invalidného dôchodku bude Sociálna poisťovňa vykonávať v rámci kontrolných lekárskych prehliadok v lehote určenej pri poslednom posúdení zdravotného stavu. Ak nebola určená lehota nasledujúcej kontrolnej lekárskej prehliadky, teda ide o stav trvalý (kontrolná lekárska prehliadka bola určená ako nepotrebná), alebo je lehota kontrolnej lekárskej prehliadky určená až po 31. júli 2023.

Zmena môže prísť až po dvoch rokoch

Na prehodnotenie percenta invalidity má Sociálna poisťovňa dva roky. Sociálna poisťovňa bude mať na prehodnotenie percenta invalidity tých, ktorých sa zmeny týkajú, dva roky.

Nižšie dôchodky nebudú

Invalidný dôchodok sa znižovať nebude, postupovať sa bude od najťažších prípadov. Sociálna poisťovňa začne z vlastného podnetu prehodnocovať percento invalidity najskôr pri zdravotných stavov trvalých, ktoré si vyhľadá v informačnom systéme. Z týchto prípadov budú prioritne posudzované tie prípady, u ktorých bola miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovená na „hraničných“ 70 %.

V týchto prípadoch teda pôjde o ťažké stavy. Súčasne bude prehodnocovať poberateľov invalidného dôchodku v rámci nariadených kontrolných lekárskych prehliadok v lehote určenej pri poslednom posúdení zdravotného stavu a opäť prioritne ťažšie zdravotné postihnutia, kde je predpoklad zvýšenia sumy invalidného dôchodku.

dôchodkyňa, vozíčkarka, invalidita, invalid, invalidka Čítajte viac Invalidné dôchodky dostane viac ľudí a budú oveľa vyššie + Návod, ako požiadať o invalidnú penziu a zistiť, či vám ju priznajú

Koho a ako sa zmeny dotknú?

Novela by sa mala dotknúť približne 21-tisíc poberateľov invalidných dôchodkov. Sociálna poisťovňa predpokladá, že do konca roku 2023 prehodnotí zdravotný stav u približne 20–25 % dotknutých poberateľov invalidného dôchodku.

V priebehu roku 2024 to bude ďalších 50 % a do 30. júna 2025 zvyšných 25 %. Nové žiadosti o invalidný dôchodok sa budú od 1. augusta 2023 posudzovať automaticky už podľa novej Prílohy č. 4. Zmeny by sa mali týkať približne 5 300 súčasných poberateľov, tzv. čiastočných invalidných dôchodkov (v kategórii „do 70 %“).

V priemere si k dôchodku mesačne prilepšia o vyše 22 eur. Okrem toho sa ďalších 16 100 súčasných poberateľov, tzv. čiastočných invalidných dôchodkov stane poberateľmi plného invalidného dôchodku, teda dôjde k ich „preklasifikácii“ z kategórie „do 70 %“ do kategórie „nad 70 %“. Ich dôchodok sa podľa odhadov mesačne zvýši v priemere o 182 eur.

Novela zákona o sociálnom poistení zároveň predpokladá nárast novopriznaných invalidných dôchodkov, a to ročne o 476 nových poberateľov tzv. čiastočného invalidného dôchodku a zároveň o 1 436 invalidných dôchodcov – poberateľov plného invalidného dôchodku v kategórii nad „70 %“.

K 30. júnu 2023 poberalo invalidný dôchodok s invaliditou do 70 % 142 278 ľudí v priemernej výške 260,72 eura. Invalidný dôchodok s invaliditou nad 70 % vypláca Sociálna poisťovňa 80 061 poberateľom v priemernej výške 472,86 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #invalid #invalidita #invalidný dôchodca