Dôchodok na Slovensku nedostane každý, podmienky sú prísne, prečo je dôležitá suma 430,30 eura

Od júla tohto roka sa sprísnili podmienky na priznanie nároku na predčasný dôchodok. Čo musíte splniť, aby vám Sociálna poisťovňa žiadosť schválila?

09.10.2023 06:00
žena, dôchodkyňa, matka, dcéra Foto:
Ilustračné foto.
debata (6)

To, či splníte podmienky nároku na priznanie minimálneho dôchodku, ovplyvňuje výška životného minima, ktoré je v súčasnosti 268,88 eura. V dôsledku jeho zvýšenia vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak suma predčasného starobného dôchodku alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku je minimálne 430,30 eura mesačne, pretože 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1. júla 2023 je 430,20 eura mesačne.

Suma vášho predčasného starobného dôchodku ku dňu, keď požiadate o jeho priznanie, musí byť teda najmenej 430,30 eura mesačne, čo je viac ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Za rovnakých podmienok získavate nárok, ak ste si sporili aj v II. pilieri, pričom výsledná suma je súčtom súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera. Tá však musí byť opäť vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

seniori v parku Čítajte viac Kedy pôjdete do dôchodku? Zastropovanie už neplatí +príklady, kedy a kto môže ísť do penzie

Okrem toho treba splniť aj ďalšie podmienky. O túto penziu môžete požiadať, ak ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov, V takomto prípade sa na vás nevzťahuje veková podmienka. Čo znamená, že ak splníte aj ostatné zákonné podmienky, vznikne vám nárok na predčasný starobný dôchodok, aj keď vám chýba viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Ak vám do dovŕšenia dôchodkového veku nechýba viac ako dva roky, nevyžaduje sa splnenie podmienky získania najmenej 40 odpracovaných ro­kov.

Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku?
Video
Zdroj: TV Pravda

Ak poistenec nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok, pri posudzovaní nároku na dôchodok sa bude prihliadať aj na doby poistenia, ktoré získal v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte.

Predčasný dôchodok je vždy nižší ako riadny starobný dôchodok. Za každý mesiac, o ktorý odídete do dôchodku skôr, sa suma vášho dôchodku zníži o 0,3 %, keď získate najmenej 40 odpracovaných rokov, alebo o 0,5 %, keď nezískate najmenej 40 odpracovaných rokov. To znamená, že váš dôchodok sa za každých začatých 30 dní odo dňa, keď vám naň vznikne nárok, do dovŕšenia dôchodkového veku zníži v závislosti od počtu odpracovaných rokov buď o 0,3 %, alebo o 0,5 %.

penzista, starobný dôchodok, dôchodkový vek, poistenec Čítajte viac Do dôchodku sa zrejme pôjde ťažšie, vláda navrhuje šetriace opatrenie, chce zrušiť vekovú výhodu

Ak teda požiadate o predčasný starobný dôchodok presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a nezískate aspoň 40 odpracovaných rokov, vaša dôchodková dávka sa zníži o 12,5 %; ak rok pred jeho dovŕšením, zníži sa o 6,5 %. Pamätať treba aj na to, že poistencovi, ktorému priznali predčasný starobný dôchodok, už nevznikne nárok na starobný dôchodok. Predčasný starobný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok.

Ďalej platí, že v čase, keď o dôchodok žiadate, nesmiete pracovať, a to ani na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne. Po priznaní predčasného starobného dôchodku však pracovať za mzdu do 200 eur mesačne môžete, ale len za predpokladu, že si z dohody uplatníte výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie. To znamená, že požiadate zamestnávateľa o odvodovú úľavu. Príjem z takejto dohody nesmie v kalendárnom roku presiahnuť 2 400 eur, vtedy sa vám totiž výplata dôchodku zastaví.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #Dôchodcovia #odchod do dôchodku