Koľko môžu zarobiť pracujúci penzisti, aby nemuseli platiť odvody a dane?

Práca dôchodcov môže byť v určitých prípadoch výhodná a zostáva im celá zarobená suma. Penzisti pracujúci na dohodu si totiž môžu uplatniť takzvanú odvodovú úľavu.

15.03.2024 06:00
zamestnanec, robotník, pracujúci dôchodca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Výnimka sa týka dôchodcu:

 • so starobným dôchodkom
 • s predčasným starobným dôchodkom
 • s invalidným dôchodkom
 • s výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo
 • s invalidným výsluhovým dôchodkom
 • ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti (za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti, sa považuje aj dôchodca, ktorý má s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka).
 • Tento dôchodca si môže uplatniť výnimku, teda určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur.
 • V prípade, ak príjem/priemerný mesačný príjem dôchodcu dohodára z určenej dohody za kalendárny mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Ak penzista za mesiac zarobil 500 eur, zaplatí odvody len zo sumy 300 eur.
 • Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dôchodca dohodár platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.
dôchodci, seniori, dôchodcovia, manželia Čítajte viac Štát vráti penzistom dane. Čo preto musia urobiť? A kedy ich nemusia platiť?
 • Dôchodca dohodár, ktorý si uplatňuje výnimku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky a takisto aj o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – dôchodcovia) na splnenie týchto povinností je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
 • Oslobodenie od odvodov sa uplatňuje priamo u zamestnávateľa. Ak penzista uzatvorí novú dohodu a chce, aby bola od začiatku odvodovo zvýhodnená, musí si úľavu uplatniť najneskôr v prvý deň platnosti tejto dohody. Napríklad, ak by niekto začínal pracovať od 7. marca, môže si úľavu uplatniť buď pred týmto termínom, alebo najneskôr 7. marca. Ak by dôchodca začal pracovať 7. marca a odvodovú úľavu si uplatní neskôr, z výplaty za marec mu zamestnávateľ strhne odvody v plnej výške a na odvodoch ušetrí až v aprílovej mzde.
 • Na dohodu s uplatnenou výnimkou môže pracovať aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku – bude teda môcť poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Iba ak jeho príjem z tejto dohody za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. V ďalšom kalendárnom roku mu výplatu dôchodku obnoví a zúčtuje. Na to, aby sa poberateľovi predčasného starobného dôchodku s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí byť súčasne splnená podmienka, že tento poberateľ dôchodku nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.
 • Pozor – pracujúci dôchodca živnostník nemá automaticky odvodovú úľavu, platí to len pre vybrané dohody.
 • Dôchodca živnostník alebo iná SZČO, ktorá po priznaní dôchodku vykonáva zárobkovú činnosť len ako SZČO, nemá možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného pri príjme do 200 eur. Ak popri činnosti SZČO dôchodca pracuje aj na niektorú z vybraných dohôd, výnimku z jednej dohody s maximálnym príjmom do 200 eur mesačne si už uplatniť môže.
žena, seniorka, dôchodkyňa, zťp Čítajte viac Kedy štát pripeje seniorom na výdavky súvisiace s hygienou, diétou či dopravou? Komu dá peniaze na auto?

Príklady

Príklad č.1:

Poberateľ predčasného dôchodku uzatvoril od 1. januára septembra dohodu o pracovnej činnosti, ktorá bude trvať do 30. júna a z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Z tejto dohody bude mať pravidelne príjem 200 eur mesačne, spolu zarobí 1 200 eur.

Pretože úhrn príjmu nepresiahne 2 400 eur za rok, bude sa mu naďalej vyplácať predčasný dôchodok.

Príklad č. 2

Predčasný penzista uzatvorí od 1. marca dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov, zároveň uzatvorí ďalšie dohody a jednu zamestnaneckú zmluvu. Dôchodok sa mu vypláca 10. dňa v mesiaci. Úhrn príjmov presiahne 2 400 eur. Zároveň za neho odvádza odvody zamestnávateľ. Od 10. apríla mu zanikne nárok na výplatu predčasného dôchodku. Nárok na jeho výplatu mu vznikne opäť od 10. januára 2025.

Odvodová úľava platí len pre jednu dohodu. Ak bude mať dôchodca uzatvorených viac dohôd alebo bude súčasne dôchodkovo poistený z iného dôvodu (napríklad ako zamestnanec v pracovnom pomere alebo SZČO), Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku – dôchodok sa mu nebude vyplácať ani vtedy, ak bude mať uzatvorené dve dohody a z jednej si uplatní výnimku z platenia odvodov.

Ak poberateľ predčasného dôchodku pracuje na dohodu a neuplatní si z nej výnimku z platenia odvodov, naďalej platí, že nárok na výplatu dôchodku mu zanikne (od výplatného termínu nasledujúceho po vzniku dôchodkového poistenia).

Príklad č. 3:

Poberateľ predčasného dôchodku uzavrie od 5. marca dohodu a neuplatní si výnimku. Pretože sa mu dôchodok vypláca vždy 10. dňa v mesiaci, nárok na výplatu dôchodku zanikne od 10. marca.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #pracujúci dôchodcovia #odvodová úľava #pracujúci dôchodca