Ako čo najrýchlejšie dostať peniaze od poisťovne?

Stalo sa, čo nikto nechcel. Vznikla škoda na majetku. Prvý šok môže vystriedať úľava, keď si uvedomíme, že majetok máme poistený. Ako sa dá k peniazom z poistenia dostať čo najrýchlejšie?

08.10.2023 08:00
zamysleny par Foto:
Vybavenie štandardnej poistnej udalosti trvá priemerne 14 dní.
debata

Prvým krokom je nahlásiť škodovú udalosť poisťovni. „Každá poisťovňa má na to svoje cesty, dnes je štandardom on-line hlásenie škody prostredníctvom webstránky poisťovne, nahlasovanie vzniknutej škody e-mailom alebo telefonicky na číslo klientskeho centra.

Poisťovne poskytujú aj možnosť osobného ohlásenia na obchodnom mieste poisťovateľa a písomné ohlásenie na adresu poisťovateľa. Škodovú udalosť môže nahlásiť aj poverený sprostredkovateľ poistenia,“ vysvetlila Zuzana Lauermannová, riaditeľka úseku obchodu PREMIUM Poisťovne.

kotol Čítajte viac Na jar treba skontrolovať v dome veci, ktoré môžu spôsobiť škody nielen na majetku, ale i na zdraví

Dokumentácia urýchľuje likvidáciu

Kým pri zdokumentovaní škodovej udalosti veľmi pomáhajú fotografie a videá, zaznamenanie hodnoty majetku, na ktorom vznikla škoda, býva náročnejšie. „Ideálne je, ak má klient k dispozícii doklady – o kúpe, nadobudnutí, veku, pôvode.

Pokiaľ ich nemá, môže predložiť aj fotografie alebo iný podklad, záleží na type poškodenej veci. V mnohých prípadoch postačuje čestné vyhlásenie.

Ak tieto doklady v oznámení o škodovej udalosti chýbajú, likvidátor ich musí dopĺňať v spolupráci s poistencom. To môže predĺžiť čas vyplatenia poistného,“ spresnila odborníčka z poisťovne.

Zohľadňuje sa aj amortizácia

Oplatí sa odkladať si všetky bločky. Foto: SHUTTERSTOCK
domcek, peniaze, mince Oplatí sa odkladať si všetky bločky.

Oplatí sa teda odkladať si všetky bločky, záručné listy, faktúry. V ideálnom prípade nielen fyzicky, ale aj v digitálnej podobe, aby sa k nim dalo dostať kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta.

„Likvidácia postupuje vždy v súlade s poistnými podmienkami, kde je zadefinovaný spôsob plnenia škodovej udalosti – či už v novej cene, alebo je uvedený spôsob výpočtu opotrebenia. Nie všetko a vždy sa hradí v nových cenách, poisťovne môžu uplatniť aj amortizácia,“ upozornila Zuzana Lauermannová.

Ideálne je, ak má klient k dispozícii doklady o kúpe, nadobudnutí, veku, pôvode. Pokiaľ ich nemá, môže predložiť aj fotografie.

Revízie nezanedbávajte

Odborníčka odporúča dodržiavať aj pravidelnú, zákonom stanovenú revíziu spotrebičov, ktoré môžu škodovú udalosť spôsobiť. Bez revízie a bez dokladu o nej poisťovňa vzniknutú škodu neuhradí.

„Medzi povinnosti poistníka patrí nielen pravidelná platba poistného, ale aj náležitá starostlivosť o poistené veci, udržiavanie majetku v dobrom technickom stave, používanie zariadení podľa návodu na obsluhu i údržbu a iba na účel, na ktorý ich výrobca určil, a zabezpečenie stanovených kontrol a revízií,“ spresnila Zuzana Lauermannová.

S plynom nie sú žarty

Raz ročne je potrebné urobiť revíziu plynového kotla s výkonom od 5 do 500 kW, plynového bojlera na ohrev vody aj plynového sporáka.

Revízny technik by mal okrem spotrebiča skontrolovať aj celú „cestu“ plynu, tlak plynu, tesnosť plynovodov a spojov, pripojenie, nátery, odvod spalín (komín), ovládacie prvky a plynomer.

Krb Čítajte viac Nezabudnite dať skontrolovať komín, inak vám hrozí pokuta. Pozrite si, čo všetko vás čaká po vykurovacej sezóne

Ideálny čas na revíziu alebo odbornú skúšku, ktorá sa vyžaduje raz za tri roky a nahrádza revíziu, je mimo vykurovacej sezóny.

Minimálne raz za rok treba dať odborne skontrolovať aj vykurovacie zariadenie na tuhé palivo (kotol, kozub, sporák, pec) vrátane komína.

Intervaly revízie sa však môžu líšiť v závislosti od výkonu vykurovacieho zariadenia a paliva. Lehoty pravidelných kontrol a čistenia upravuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.

knauf, nepouzivat Čítajte aj Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii strechy?

Obrazy a iné cennosti

Ak máte v domácnosti cennosti ako obrazy, šperky, vzácny nábytok a podobne, ich hodnota v priebehu rokov rastie, ale výška poistného plnenia sa bude odvíjať od hodnoty určenej v znaleckom posudku.

„Znalecký posudok musí mať klient už pri vstupe do poistenia, inak predmet nie je poistený ako umelecký. Prípadné zhodnocovanie diela nie je poistením kryté,“ potvrdila odborníčka z poisťovne.

„Kvôli hodnotným kúskom vybavenia domácnosti nie je nutné uzatvárať špeciálne poistenie, ale je dôležité, aby celková poistná suma bola dostatočne vysoká a zahŕňala aj nadštandardnú vec alebo veci.

Je tiež dôležité, aby klient vedel dokázať, prípadne zdokladovať vysokú hodnotu danej veci pri poistnej udalosti.“

Koľko to celé trvá

Vybavenie štandardnej poistnej udalosti trvá priemerne 14 dní, ale môže to byť aj rýchlejšie, pokiaľ máte k dispozícii všetky potrebné doklady. Na spôsob plnenia sa oplatí pýtať pred uzavretím zmluvy, aby ste potom nemuseli študovať mnoho strán popísaných drobným písmom a hlavne aby ste neboli v momente, keď ku škodovej udalosti dôjde, nemilo prekvapení.

ako ušetriť, šetrenie, prasiatko, sporenie Čítajte aj 20 tipov, ako ušetriť energie v domácnosti. Vyskúšajte ich v malých krokoch, ktoré vy nepocítite, ale peňaženka vám poďakuje

Základné informácie pri nahlasovaní škody

Pri oznámení je potrebné poskytnúť základné informácie, ako je číslo poistnej zmluvy, identifikačné údaje poisteného (meno a priezvisko, názov spoločnosti, dátum narodenia, IČO).

Ďalej treba nahlásiť dátum a miesto vzniku škodovej udalosti, príčinu vzniku škody, rozsah poškodenia. Vyplatenie poistného urýchli aj uvedenie čísla bankového účtu, na ktoré sa majú poslať peniaze z poistného plnenia.

Nahlásenú škodovú udalosť poisťovňa zaeviduje vo svojom systéme. Pridelí jej číslo a ďalší postup do veľkej miery závisí od zdokladovania škodovej udalosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie domácnosti #poistná udalosť #škoda na majetku