Plánujete na jar stavať? Začnite zháňať stavebné povolenie už teraz, potrebné prílohy k žiadosti nezoženiete za týždeň

Na získanie stavebného povolenia musíte podať žiadosť na príslušnom stavebnom úrade, a to na stanovenom formulári spolu s potrebnými prílohami. V žiadosti o stavebné povolenie musí stavebník vyhovieť ustanovaniam stavebného zákona a je nevyhnutné pre začatie každej stavby alebo rekonštrukcie vyžadujúcej tento dokument.

22.10.2023 06:00
domcek v rukach Foto:
Informácie o tom, čo presne treba priložiť k žiadosti, môžete získať rôznymi spôsobmi.
debata (1)

V žiadosti o stavebné povolenie musí stavebník vyhovieť ustanovaniam stavebného zákona a je nevyhnutné pre začatie každej stavby alebo rekonštrukcie vyžadujúcej tento dokument.

Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva na príslušnom stavebnom úrade, ktorým je obec, v ktorej plánujete stavať.

muzi osadzaju nove okna Čítajte viac Trikrát myslite, dvakrát merajte. Ako a kedy vymieňať okná. Pozrite si rady odborníkov

Dôležité je začať zháňať tento dokument v dostatočnom predstihu, aby ste stihli všetky potrebné kroky pred začiatkom stavby.

Úrad má povinnosť rozhodnúť o vydaní alebo zamietnutí stavebného povolenia do 30 dní od podania žiadosti. V komplikovaných prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť až na 60 dní, ak vás úrad požiada o doplnenie žiadosti.

Treba si však uvedomiť, že do tejto lehoty nie je zahrnutá doba potrebná na vybavenie rôznych príloh a vyjadrení, ktoré je stavebník povinný priložiť k žiadosti. Ak neuvediete potrebné dokumenty, úrad vás na to určite vyzve.

Informácie o tom, čo presne treba priložiť k žiadosti, môžete získať rôznymi spôsobmi. Stavebný zákon stanovuje povinnosti pre všetkých, no fungovanie jednotlivých úradov sa môže mierne líšiť.

zena, usmev, dom Čítajte viac Akú fasádu si vybrať? Dôležitá je estetika, ale aj funkčnosť

V prípade neistoty je vhodné navštíviť úrad osobne, úradníci vám poskytnú potrebné informácie a poradenstvo ohľadom vyplnenia žiadosti a prílohy.

Väčšina inštitúcií a úradov, ktoré musia vydať stanovisko, má zákonom stanovenú lehotu 30 dní. Niektoré môžu vydať stanovisko rýchlejšie, pri niektorých môžete mať ale problém a doument získate až po niekoľkých urgenciách.

O stavebné povolenie môže stavebník požiadať sám, ak však nemáte dostatok času alebo skúseností, môže zvážiť možnosť zveriť tieto záležitosti špecializovanej firme. Táto služba je ale platená, poplatok môže vyjsť aj na vyše tisíca eur vrátane príslušných správnych poplatkov.

Po podaní žiadosti budú všetci účastníci stavebného konania informovaní o jeho začatí. Títo účastníci majú zo zákona sedem dní na vyjadrenie sa. Medzi účastníkov konania patria susedia, projektant, stavebný dozor a ďalšie osoby alebo inštitúcie, ktoré môžu stavbu ovplyvniť.

hypotéka, bývanie, Čítajte viac Dostali ste ročné vyúčtovanie nákladov za bývanie? Nezdá sa vám? Reklamujte ho

Na konci stavebného konania budú účastníci informovaní o rozhodnutí a budú mať 15 dní na vyjadrenie a prípadné odvolanie sa proti rozhodnutiu. Lehotu možno skrátiť, ak všetci účastníci súhlasia s tým, že sa nebudú odvolávať.

Ak sa nikto neodvolá, stavebné konanie bude ukončené vydaním stavebného povolenia.

Ak sú v žiadosti nezrovnalosti, stavebný úrad môže požiadať stavebníka o jej doplnenie. Zároveň môže zastaviť stavebné konanie v rôznych situáciách, ale v súlade so zákonom.

To môže nastať, ak žiadateľ nepredloží dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou, nepreukáže požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie, nedoplní žiadosť v určenej lehote alebo neposkytne dokumentáciu v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Stavebné konanie môže byť zastavené aj v prípade, že stavebník stiahne žiadosť o stavebné povolenie alebo začne so stavbou pred získaním právoplatného stavebného povolenia.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #stavebné povolenie #stavebný úrad #stavebné konanie