Stavebný zákon sa zásadne mení. Bude stavebné konanie jednoduchšie?

Pôvodný zákon o stavebnom poriadku (č. 50/1976 Zb.) sa datuje ešte do roku 1976. Od tej doby bol viackrát revidovaný a upravovaný. Napriek týmto postupným zmenám sa stal zastaraným, nepružným, a jeho procesy sa stali zložitými a ťažko pochopiteľnými.

25.10.2023 06:00
projekt, dom, stavba Foto:
Samotný proces vydávania stavebných povolení sa zjednodušuje.
debata

Nový zákon o stavebnom poriadku, presnejšie nazývaný zákon o výstavbe, má byť platný od 1. apríla 2024. Tvorcovia tohto zákona tvrdia, že ide o revolučnú zmenu. Nejde len o novú verziu alebo drobné úpravy existujúceho zákona.

Nový zákon má odstrániť väčšinu doterajších problémov a byť moderný, konzistentný a v konečnom dôsledku pomôcť nielen bežným občanom, ale aj stavebným firmám a developerom.

domcek v rukach Čítajte viac Plánujete na jar stavať? Začnite zháňať stavebné povolenie už teraz, potrebné prílohy k žiadosti nezoženiete za týždeň

Hlavným cieľom novej legislatívnej úpravy v oblasti stavebného práva je profesionalizácia verejnej správy v oblasti výstavby, redukcia administratívnej záťaže v súvislosti s výstavbou a zjednodušenie procesu vydávania stavebných povolení. Toto zahŕňa predovšetkým elektronizáciu a digitalizáciu územného plánovania a výstavby.

Tiež sa mení spôsob rozhodovania pri schvaľovaní stavebných projektov. Centrálnu rolu pri schvaľovaní stavieb prevezme nový stredný orgán štátnej správy.

Kompetencie doterajších stavebných úradov na úrovni obcí sa presúvajú na stavebné úrady, ktoré budú prevádzkované novým centrálnym orgánom so špecifickým územným pôsobením. V regiónoch bude vytvorených osem takýchto pracovísk.

Špeciálne stavebné úrady zaoberajúce sa napríklad diaľničnou, železničnou a leteckou dopravou si zachovávajú svoje kompetencie.

Samotný proces vydávania stavebných povolení sa zjednodušuje. To sa dosiahne kombináciou zjednodušených postupov a elektronizácie, ktorá bude postupne digitalizovať údaje o území.

Schvaľovanie stavebných projektov sa bude vykonávať prostredníctvom informačného systému určeného pre územné plánovanie a výstavbu a s účasťou odborne spôsobilých osôb, ktoré budú spracovávať žiadosti stavebných aktérov.

Jednoduchosť alebo komplexnosť procesov bude závisieť od charakteru samotnej stavby. Návrh tiež zachováva možnosť ohlásenia stavby, čo znamená jednoduchšie schvaľovanie pre určité typy stavieb.

Pre jednoduché stavby v súlade s legislatívnou definíciou bude uplatnený zjednodušený postup, ktorý uzatvára rozhodnutie o stavebnom zámere za predpokladu, že projekt stavby je dostatočne detailný. To zároveň bude znamenať schválenie projektu stavby.

Zateplovač Čítajte viac Nestihli ste si podať žiadosť o peniaze? Stále je šanca. Kto môže získať príspevok na obnovu domu?

Malé stavby alebo menšie stavebné práce budú môcť byť ohlásené cez jednoduchý stavebný orgán, ktorý vydá stavebníkovi potvrdenie o ohlásení stavby elektronickou formou.

Nový zákon o výstavbe sa zameriava aj na riešenie súčasného problému nedostatočnej disciplíny v oblasti výstavby. Doterajší komplexný právny rámec pre územné plánovanie a verejné stavebné právo sa transformujú na dva samostatné legislatívne predpisy.

Výraz „stavebný poriadok“ bude nahradený termínom „výstavba“ a návrh zákona je štruktúrovaný tak, aby vyhovoval súčasným požiadavkám na štruktúru právnych predpisov. „Stavebné povolenie“ bude nahradené „rozhodnutím o stavebnom zámere“.

Prechádza sa od doterajšieho systému hodnotenia stavebných projektov v dvojstupňových správnych konaniach, čiže územného a stavebného konania, čo v mnohých prípadoch spôsobovalo zdvojené vyjadrenia a schvaľovacie procesy.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stavebný zákon #stavebné povolenie #stavebný úrad