Tabuľka: Životné minimum je vyššie. Ako porastú viaceré dávky?

Sumy životného minima sa zmenili a s nimi aj sumy mnohých dávok. Niektoré sú vyššie od júla, iné čaká zmena od januára budúceho roku. "Výška životného minima sa od júla zvýšila o 1,5 %. Suma pre jednu plnoletú osobu je po novom 218,06 eura, pre ďalšieho spoločne posudzovaného dospelého človeka 152,12 eura. Ak ide o nezaopatrené alebo zaopatrené neplnoleté dieťa, životné minimum sa zvyšuje na 99,56 eura mesačne. Zmena pozitívne ovplyvní viaceré sociálne dávky a príspevky," informovala hovorkyňa rezortu práce Michaela Slivková Kirňaková.

02.07.2021 06:00
žena, bankovky, peniaze, úsmev Foto:
Rodičovský príspevok sa roku 2022 zvýši o 5,7 eura a o 4,10 eura.
debata (21)

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.

Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla aktuálneho kalendárneho roku.

Výšku životného minima upravuje zákon o životnom minime.

ruky, euro, mince, chudoba Čítajte viac Počet ľudí v hmotnej núdzi klesá. Pozrite si, v ktorých okresoch je ich najviac

V závislosti od životného minima sa zvyšujú napríklad rodičovské dávky, ale až od 1. januára 2022. K uvedenému dátumu sa tak suma rodičovského príspevku zvýši zo sumy 275,90 na 280 eur. Tiež od januára sa zvýši aj prídavok na dieťa a príspevok k prídavku na dieťa. Prídavok sa zvýši z 25,50 na 25,88 a príplatok k prídavku zo sumy 11,96 na 12,14 eura.

Viac dostanú aj ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré poberajú opakované peňažné príspevky na kompenzáciu. Ide predovšetkým o príspevok na prepravu, na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Zvýšenie príspevkov sa pozitívne dotkne takmer 150-tisíc ľudí.

Zvýšenie „hranice chudoby“ narobí trochu problém budúcim žiadateľom o predčasný dôchodok. Suma minimálnej penzie sa zvyšuje zo súčasných 257,80 na 261,70. Môže sa teda stať, že práve kvôli nesplneniu tejto podmienky im Sociálna poisťovňa predčasnú penziu neprizná.

Zvyšuje sa aj príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu, aj keď už nie sú naviazané na životné minimum. Sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie je 4,82 eura. Príspevok na opatrovanie pre poberateľov v produktívnom veku pri celodennom opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zas 508,44 eura mesačne. Ak je opatrovateľom dôchodca, jeho príspevok bude 254,22 eura.

výpoveď, práca, nezamestnanosť, nezamestnaný Čítajte viac Maximálna dávka v nezamestnanosti od júla porastie. Dosiahne 1 154,80 eura
Dávky a príspevky, ktoré sú naviazané na výšku životného minima
Druh peňažného príspevku (PP) od 1.7.2021
PP na prepravu 111,26 €
PP na kompenzáciu ZV – na diétne stravovanie:  
I. skupina 40,48 €
II. skupina 20,24 €
III. skupina 12,15 €
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 20,24 €
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 36,42 €
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 48,57 €
Resocializačný príspevok od 1.7.2021
Maximálna výška resocializačného príspevku 87,22 €
Náhradné výživné od 1.7.2021
Maximálna výška náhradného výživného 368,37 €
Príspevky náhradnej starostlivosti od 1.7.2021
Jednorazový príspevok pri zverení 550,60 €
Jednorazový príspevok pri zániku 1015,60 €
Opakovaný príspevok dieťaťu  
do 10 rokov veku 199,20 €
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku 229,00 €
nad 15 rokov veku 248,90 €
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 194,20 €
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 138,40 €
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 79,70 €
Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa od 1.1.2022
Rodičovský príspevok 280,00 €
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) 383,80 €
Prídavok na dieťa 25,88 €
Príplatok k prídavku na dieťa 12,14 €
Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa 106,33 €
Príspevky na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služ­by od 1.7.2021
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 141,74 €
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služ­by 218,06 €
Pomoc v hmotnej núdzi od 1.1.2022
Dávka v hmotnej núdzi – § 10 ods. 2  
– jednotlivec bez detí 68,80 €
– jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 130,90 €
– jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 191,20 €
– dvojica bez detí 119,60 €
– dvojica s dieťaťom 1 až 4 179,00 €
– dvojica s dieťaťom 5 a viac 241,30 €
Ochranný príspevok § 11 ods. 2  
– pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) 70,40 €
– pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j) 38,70 €
– pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa 15,10 €
Aktivačný príspevok § 12  
– príjem zo závislej činnosti 140,80 €
– uchádzač o zamestnanie 70,40 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13 19,30 €
Príspevok na bývanie – § 14 ods. 2  
– jedna osoba 59,40 €
– dve a viac osôb 94,80 €
rodina Čítajte viac Úrady práce nie sú len pre ľudí hľadajúcich si prácu, ale aj pre rodiny

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum #rezort práce a sociálnych vecí #rezort práce #dávky od štátu