Pozostalostná dávka? Minimálne rok, ale nie plnú sumu

Smrť blízkeho človeka vždy negatívne zasiahne celú rodinu. Ďalšia rana potom príde v podobe zníženého príjmu domácnosti. Minimálne rok v tomto smere pomáha štát. Ale iba v prípade, že pozostalí splnia podmienky pozostalostnej dávky.

02.08.2021 08:00
smútok, trúchlenie, utešovanie, bolesť Foto:
Vdova či vdovec majú nárok na výplatu pozostalostnej dávky počas jedného roka. Druh a družka takýto nárok nemajú.
debata (2)

Pozostalostný dôchodok je mesačný príspevok vo výške určitého percentuálneho podielu dôchodku. Dostáva ho viac ako 280-tisíc vdov, takmer 49-tisíc vdovcov, ale aj takmer 20-tisíc sirôt. Sumy, ktoré priemerne dostávajú, sú pri vdovských penziách 281 eur, vdovci dostávajú priemerne 225 eur a priemerná suma sirotského dôchodku je 146 eur.

Prvým krokom k tomu, aby pozostalí túto dávku dostali, je podanie písomnej žiadosti, pretože sa nevypláva automaticky. Ako však upozorňuje hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková, nárok na pozostalostnú penziu má iba manželka alebo manžel. „Nárok na vdovský či vdovecký dôchodok má len manželka alebo manžel po zosnulom. Druh a družka takýto nárok nemajú, bez ohľadu na to, ako dlho spolu žijú, tak to určuje zákon o sociálnom poistení. Od 1. januára 2004 nemôže vzniknúť nárok ani rozvedeným manželom a od tohto dňa sa neskúma žitie manželov v spoločnej domácnosti ani skutočnosť, či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu, alebo nie. Pri nezaopatrených deťoch sirotách je to podobné. Nárok na sirotský dôchodok majú deti po zosnulých rodičoch alebo osvojiteľoch, nie však po pestúnoch,“ vysvetľuje podmienky Dvoráková.

žena, smútok, vdova, trúchlenie Čítajte viac Pozostalostné penzie v otázkach a odpovediach. Ako je to u rozvedených ľudí?

Vdova či vdovec majú nárok na výplatu pozostalostnej dávky počas jedného roka. „Treba rozlišovať zánik na dávku a zánik na jej výplatu,“ upozorňuje Dvoráková. „Nárok na dávku zaniká buď uzatvorením manželstva, alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova alebo vdovec úmyselným trestným činom spôsobili smrť zomretého. Čo sa týka zániku nároku na výplatu dôchodku, vdovský/vdovecký dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa spravidla jeden rok, dlhšie len po splnení ďalších podmienok,“ uviedla Dvoráková.

„Po roku trvá nárok vtedy, ak je splnená niektorá z ďalších podmienok: pozostalá osoba sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, vychovala aspoň tri deti, dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti alebo dovŕšila dôchodkový vek,“ vymenúva hovorkyňa.

Aby bola žiadosť vybavená čo najskôr, treba po človeku, ktorý bol starobným či predčasným penzistom alebo bol na invalidnom dôchodku, predložiť platný občiansky preukaz, sobášny list, respektíve výpis z knihy manželstiev a úmrtný list. Ak zomretý popri poberaní dôchodku aj pracoval, treba doložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia. Sociálna poisťovňa má potom 60 dní na to, aby žiadosť vybavila. Ak chýbajú nejaké doklady, konanie o dávke sa posúva o ďalších 60 dní.

muž, smútok, trúchlenie, smrť, vdovec Čítajte viac Pozostalostná penzia: Ako ju získať + príklady

Komplikovanejšia je situácia po človeku, ktorý v čase smrti pracoval a nepoberal žiadny dôchodok. „V takom prípade sa vypočítava z predpokladaného invalidného dôchodku, na ktorý by zosnulý človek splnil nárok, teda získal potrebný počet odpracovaných rokov,“ upozornila Zuzana Dvoráková. Suma invalidného dôchodku zosnulého sa počíta podobne ako pri starobnom podľa počtu odpracovaných rokov a zárobkov získaných do smrti poistenca, ku ktorým sa pripočíta obdobie dôchodkového poistenia od smrti do dovŕšenia dôchodkového veku poistenca.

Na Slovensku je viac ako 20-tisíc sirôt. Nárok na sirotský dôchodok vzniká nezaopatrenému dieťaťu po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý ku dňu smrti poberal starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok, ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale získal potrebný počet odpracovaných rokov, ktorý je nutný na nárok na invalidný dôchodok, alebo ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Dieťa ho môže dostávať po každom z rodičov alebo osvojiteľov, čo znamená, že môže mať nárok naraz na dva sirotské dôchodky.

dieťa, sirota, smútok Čítajte viac Dieťa má po smrti rodiča nárok na sirotský dôchodok

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #sirotský dôchodok #vdovecký dôchodok #pozostalostné dávky #pozostalostné dôchodky