Aké budú nové sumy dávok pre rodičov?

Prinášame prehľad v jednotlivých dávkach - materské, tehotenské, rodičovský príspevok a prídavok na dieťa. Kto má na ne nárok? Ako dlho? Aké sú a budú ich sumy?

30.12.2021 10:00
rodina, rodičia, bábätko, dieťa, láska, radosť Foto:
Možné je aj tzv. súbežné poberanie dávky materské matkou aj otcom v rovnakom období. Nie však na rovnaké dieťa.
debata

Materské dostane žena, ktorá pred tehotenstvom pracovala

Materské môže poberať matka dieťaťa alebo aj otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, manželka otca dieťaťa a tiež osoba starajúca sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu (napr. súdu).

Dávka sa nevypláca automaticky, treba o ňu požiadať. Nárok na materské vzniká spravidla počas ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, pričom dávku môže poberať 34 týždňov od vzniku nároku. Toto obdobie môže byť aj kratšie (napr. ak sa matka rozhodne skôr nastúpiť do zamestnania, aj nárok na materské jej zanikne skôr), ale aj dlhšie (napr. v prípade osamelej ženy sa poskytuje 37 týždňov, alebo ak poistenka porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará, môže materské poberať najdlhšie 43 týždňov).

Nevyhnutnou podmienkou na získanie dávky je, že matka (alebo iný poistenec) musí byť v čase tzv. nástupu na materské nemocensky poistená alebo jej musí k tomuto dňu plynúť ochranná lehota. Zároveň musí byť splnená podmienka trvania nemocenského poistenia aspoň 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom v prípade matky dieťaťa alebo pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti u iného poistenca.

Aká je a aká bude suma materského?

  • materské sa vypočíta ako 75 % z denného vymeriavacieho základu. Maximálna denná výška materského je 53,85210000 eura.
  • mesačne tak matka môže dostať 1 615,60 eura (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 1 669,50 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).
  • na maximálnu sumu má nárok len poistenka, ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, bol mesačne vo výške aspoň 2 026 eur.
  • suma minimálneho materského určená nie je.
  • ak je materské nižšie ako rodičovský príspevok, matka môže požiadať úrad práce o doplatenie do sumy rodičovského príspevku.

Rok 2022

  • maximálna denná výška materského bude 55,8741 eura
  • maximálna suma materskej dávky v mesiaci, ktorý má 30 dní, by mala byť 1 676,30 eura, v mesiaci, ktorý má 31 dní, to bude suma 1 732,10 eura
  • na maximálnu sumu má nárok len poistenka, ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, bol mesačne vo výške aspoň 2 266 eur.
rodina, obývačka, domov, radosť Čítajte viac Dávky pre rodičov s deťmi. Čo by vás mohlo zaujímať?

Materská dávka a otec

Otec dieťaťa má nárok na materské, ak ho prevezme do starostlivosti a zároveň splní všetky zákonom stanovené podmienky. Takáto situácia môže nastať najskôr po šiestich týždňoch od pôrodu po dohode s matkou dieťaťa alebo skôr, ak sa matka o dieťa nemôže starať zo zdravotných dôvodov. Trvá najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Materské sa otcovi poskytuje 28 týždňov od prevzatia dieťaťa do starostlivosti, ak prevezme dve a viac detí, 37 týždňov. Ak ide o osamelého otca, má nárok na materské 31 týždňov.

V čase, keď materské poberá otec, matka dieťaťa nemôže poberať materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok z úradu práce.

otec, dieťa, bábätko Čítajte viac Otázky a odpovede: Otec a materské

Otec dieťaťa nesmie mať počas poberania materského nijaký príjem z pracovného pomeru, z ktorého sa mu vypláca dávka materské a ktorý má zmluvne dohodnutý so zamestnávateľom. Môže mať iný príjem, ale musí dieťaťu poskytovať tú časť starostlivosti, ktorú mu do prevzatia poskytovala matka. To znamená, že nestačí iba spísanie formálnej dohody s matkou, ale musí dieťa do starostlivosti aj reálne prevziať. Treba si uvedomiť, že zákon o sociálnom poistení definuje dávku materské ako náhradu za stratu na zárobku počas starostlivosti o dieťa. Už vôbec neumožňuje stav, keď iný poistenec (otec) po prebratí dieťaťa do starostlivosti pracuje a dieťa je v predškolskom zariadení alebo v starostlivosti starých rodičov, resp. inej osoby.

Možné je aj tzv. súbežné poberanie dávky materské matkou aj otcom v rovnakom období. Okrem splnenia základných podmienok musí v tomto prípade každý z rodičov poskytovať starostlivosť inému dieťaťu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rodičovský príspevok #materské #dávky pre rodičov #príklad #dávky od štátu #tehotenské #zmeny v roku 2022