Od júla dostanú penzisti, ktorí opatrujú svojich príbuzných o vyše sto eur viac ako dnes

Poberateľom dôchodku, ktorí opatrujú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sa suma opatrovateľského príspevku od júla budúceho roka nebude krátiť na polovicu.

24.11.2022 18:17
senior, opatrovanie, dôchodok, penzia Foto:
debata

Vláda od druhej polovice budúceho roka nariadením zvýši sumu opatrovateľského príspevku pre penzistov na 75 percent výšky opatrovateľského príspevku, na ktorý majú nárok osoby v produktívnom ve­ku.

Dnes penzista, ktorý opatruje svojho príbuzného dostane 262,85 eura mesačne. Ak je opatrovateľom človek v produktívnom veku, za tú istú „prácu“ dostane 525,65 eura. Ak by zákon začal platiť hneď opatrovateľ v penzijnom veku by dostával 394,23 eura. Aká bude skutočná suma tohto príspevku, bude známa až na budúci rok v júni. Štát totiž každoročne zvyšuje hodinovú sadzbu osobnej asistencie a peňažný príspevok na opatrovanie podľa aktuálne platnej minimálnej mzdy.

šťastná rodina, deti, otec, mama Čítajte aj Chudobným ľuďom vláda pridá desiatky eur. Od apríla. Kto dostane viac peňazí a akú sumu?

Od júla 2024 bude výška opatrovateľského príspevku pre dôchodcov rovnaká ako suma príspevku pre ľudí v produktívnom veku. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Novela zákona tiež umožňuje zvýšenie príspevku na opatrovanie o 100 eur mesačne, ak osoba opatruje jedno alebo viacero nezaopatrených detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Zo štátneho rozpočtu si tieto opatrenia vyžiadajú 70 miliónov eur ročne.

Na Slovensku je viac ako 24-tisíc opatrovateľov, ktorí sú zároveň poberateľmi dôchodkovej dávky. „Všetkým týmto opatrovateľom je príspevok na opatrovanie krátený, pričom tieto osoby poskytujú rovnakú starostlivosť a významne odľahčujú sociálne služby, ktoré by mal poskytovať štát," upozorňuje Žitňanská.

Premýšľajúci muž, senior, penzista, otáznik, nejasnosť Čítajte aj Strop dôchodkového veku bude od januára minulosťou. Koho sa zmena dotkne? Ako zistíte kedy pôjdete do penzie + tabuľka

Tvrdí, že takéto krátenie nemá svoje odôvodnenie v zníženom rozsahu alebo kvalite poskytovania opatrovania fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. „Odstránenie neodôvodneného krátenia peňažného príspevku na opatrovanie by nielen výrazne pomohlo rodinám osôb so zdravotným postihnutím, kde jeden z príbuzných pôsobí ako opatrovateľ osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ale zároveň by aj pomohlo zlepšiť postavenie opatrovateľov a oceniť ich prínos pre spoločnosť," dodala nezaradená poslankyňa.

Zo štátneho rozpočtu si to vyžiada 70 miliónov eur ročne.

Ako je to teraz

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku:

Základná výška peňažného príspevku je mesačne:

525,65 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,

699,15 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Sumy príspevkov je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak je opatrovanou osobou jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň opatrovateľ nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania ani nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

  • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2 násobok sumy životného minima (468,84 eura),
  • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3 násobok sumy životného minima (703,26 eura),
  • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak je opatrovateľom penzista:

  • neskúma a nezohľadňuje sa príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:

262,85 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,

349,60 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:

231,30 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,

325,10 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 339,10 eura.

Ak osoba s ŤZP zomrie: Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a za nasledujúci mesiac.

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia