Kto a kedy môže žiadať o preukaz ŤZP? Kto má nárok na parkovací preukaz? Aké výhody ponúka?

Pri rozhodovaní o preukaze sa žiadosti doložené lekárskym nálezom podávajú na oddelení posudkových činností úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Podkladom pre rozhodnutie je lekársky posudok. Preukaz ťažko zdravotnej postihnutej osoby (ŤZP) môže dostať človek, ktorému bolo vydané rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze.

10.04.2023 06:00
vozíčkar, auto, vozík, zťp Foto:
Ilustračné foto
debata (14)

Slúži na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblastí miestnych daní). Výšku zliav a výhody určujú dotknuté rezorty alebo konkrétni poskytovatelia služieb.

Úrad práce vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP.

Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotoví osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu = pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredí.

Parkovací preukaz

Výhody plynúce z držiteľstva parkovacieho preukazu sú ustanovené zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom: môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP, nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia, môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky; týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta.

Parkovací preukaz sa umiestňuje v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly.

Ako ho získať:

Úrad práce ho vyhotoví osobe s ŤZP, ak z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Ak osobe s ŤZP nebol v konaní o peňažnom príspevku na kompenzáciu vydaný komplexný posudok, resp. nevyplýva z neho odkázanosť osoby s ŤZP na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ale má záujem o parkovací preukaz, je potrebné písomne požiadať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

O parkovací preukaz môže oprávnená osoba požiadať aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Parkovanie v členských štátoch Európskej únie

Ak máte zdravotné postihnutie, ktorého dôsledkom je znížená pohyblivosť, môžete mať nárok na parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím vo vašej domovskej krajine, ktorý by mal platiť vo všetkých krajinách EÚ.

Handicapovaný muž Čítajte viac Invalidita či zdravotné postihnutie? Jedno nevylučuje druhé. Na aké dávky a príspevky máte nárok?

Pri cestovaní mimo svojej domovskej krajiny by ste vďaka tomuto parkovaciemu preukazu EÚ mali mať práva na parkovanie a prístup k parkovacím miestam, ktoré sú špecifické pre krajinu, ktorú navštevujete.

Príslušný orgán vo vašej krajine je zodpovedný za vydanie preukazu na základe štandardného vzoru parkovacieho preukazu EÚ a v súlade s postupmi miestnych úradov.

Platné podmienky

Parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

Parkovanie na cestách

Neparkujte na cestách, kde je parkovanie zakázané, pokiaľ to nie je osobitne povolené – overte si miestne podmienky.

Poplatky za parkovanie a časové podmienky parkovania pre vozidlá s parkovacím preukazom sa líšia – overte si miestne podmienky. Nejazdite ani neparkujte v peších zónach – overte si miestne podmienky.

dievča, žena, smútok, rozmýšľanie, depresia Čítajte aj Tisíckam invalidných dôchodcov prepočítajú penzie. Niektoré porastú o stovky eur

Parkovanie na parkoviskách

Väčšina parkovísk poskytuje zľavy pre vozidlá s parkovacím preukazom. Pravidlá si overte v parkovacom poriadku alebo sa opýtajte zamestnanca parkoviska.

Používanie parkovacieho preukazu EÚ

Preukaz by ste mali mať viditeľne umiestnený v prednej časti vozidla. Predná strana preukazu musí byť zreteľne viditeľná na kontrolné účely.

Keď ho používate v inej krajine EÚ, je vhodné vedľa neho umiestniť aj skladaciu brožúrku s jazykom danej krajiny na jej viditeľnej strane.

Zdroj: employment.gov.sk, upsvar.sk, europa.eu
14 debata chyba
Viac na túto tému: #Funkčná porucha #ťažko zdravotne postihnutá osoba #Preukaz ZŤP