Kto môže získať príspevok na dochádzanie za prácou alebo príspevok za presťahovanie za prácou a v akej výške?

Cestujete za prácou? Môžete od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dostať príspevok na dochádzanie za prácou. . Takisto máte nárok na peniaze, aj keď sa za prácou presťahujete.

05.12.2023 06:00
mladá žena, cestovanie, vlak, dochádzanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje mesačne príspevok na dochádzku za prácou na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak o príspevok na dochádzku za prácou písomne požiada najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania.

Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania bezprostredne nadväzujúceho na predchádzajúce zamestnanie, v poskytovaní príspevku sa pokračuje. Príspevok na dochádzku za prácou môže byť opätovne poskytnutý po uplynutí jedného roka od ukončenia obdobia jeho poskytovania.

úraz, robotník, práca, pád, pracovný úraz Čítajte viac Desať dávok, na ktoré máte od štátu nárok +príklady, kto koľko dostane a ako sa počíta ich výška

Podmienky príspevku

  • Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnancom.
  • Príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich mesiacov. Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok poskytuje aj počas ďalších najviac šiestich mesiacov.
  • Príspevok na dochádzku za prácou sa poskytuje najviac v sume 200 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca a od počtu odpracovaných dní v mesiaci.
  • Príspevok na dochádzku za prácou poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania.

Potrebujete sa kvôli novej práci presťahovať? Môžete získať príspevok od štátu.

Príspevok na presťahovanie za prácou je náhrada časti preukázaných výdavkov súvisiacich s presťahovaním uchádzača o zamestnanie z miesta jeho trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania, ak miesto jeho nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, do ktorého sa presťahoval, je vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km.

Príspevok na presťahovanie za prácou sa poskytuje občanovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak o tento príspevok písomne požiada.

internet, online Čítajte viac Štát pripravuje nové poukážky. Kto ich dostane a na čo ich možno použiť?

Podmienky príspevku

  • O príspevok na presťahovanie za prácou môže občan požiadať najneskôr do 12 mesiacov od zmeny miesta trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania.
  • Príspevok na presťahovanie za prácou sa poskytuje jednorazovo raz za dva roky, a to vo výške najviac 1 327,76 eura.
  • Ak o príspevok na presťahovanie za prácou požiadajú písomne obaja manželia, ktorí spĺňajú uvedené podmienky, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne tento príspevok len jednému z manželov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Úrad práce #dochádzanie do práce #príspevky na prácu