Porovnanie: Práca na trvalý pracovný pomer verzus živnosť

Byť zamestnaný na trvalý pracovný pomer (TPP) má svoje výhody, rovnako ako keď pracujete na živnosť. Pri oboch možnostiach ale treba počítať aj s nevýhodami.

10.08.2021 08:00
žena, práca, písanie, SZČO, sústredenie,... Foto:
Zamestnancovi platí odvody do Sociálnej poisťovne zamestnávateľ. Živnostník si ich platí sám.
debata (3)

Pracovná zmluva a obchodná zmluva

Pri práci na TPP uzatvárate so zamestnávateľom pracovnú zmluvu podľa Zákonníka práce. Vzniká zamestnanecký vzťah. Z neho vám vyplývajú práva a povinnosti. Zákonník práce vás chráni pred vecami ako okamžitá výpoveď, práca bez prestávok a podobne. Pracovná zmluva musí byť vždy písomná a vyhotovená v minimálne dvoch kusoch. Zmluva tiež obsahuje druh práce a jej stručnú charakteristiku, pracovný čas či výšku a spôsob odmeňovania.

Práca na živnosť: v tomto prípade pracujete na základe živnostenského oprávnenia. So zamestnávateľom sa dohodnete, že budete pre neho vykonávať prácu na živnosť. Vznikne nie pracovný, ale obchodný vzťah – dodávate služby. Pozor však, práca na živnosť nesmie vykazovať znaky závislej práce. Pokuta hrozí obom stranám. Podľa Zákonníka práce je závislá práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti, osobne, podľa pokynov, v presne určenom pracovnom čase a v mene zamestnávateľa. Definícia závislej práce nie je úplne presná a každý prípad sa posudzuje individuálne a závisí od podstaty vykonávanej práce.

Odmena za prácu

TPP: ako zamestnanec máte nárok na mzdu za vykonanú prácu. Výška, spôsob vyplácania a definícia, z čoho sa skladá, musia byť uvedené v pracovnej zmluve. Čistá mzda, teda to, čo dostanete na účet, je hrubá mzda po odpočítaní odvodov a daní. Hrubá mzda je mzda pred zdanením a odpočítaním odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. To je suma, ktorá sa uvádza v pracovných ponukách aj v zmluve. Super hrubá mzda je suma, koľko stojíte vášho zamestnávateľa, teda vaša hrubá mzda plus odvody, ktoré za vás platí zamestnávateľ.

Živnosť: ako živnostník dostávate vyššiu odmenu ako zamestnanec, firma za vás neplatí odvody. Odmena sa vypláca podľa zmluvy a na základe vystavenej faktúry.

kaviareň, čašníci, kolegovia, tím, úsmev, práca, zamestnanci, podnikanie, SZČO Čítajte viac Pracovať na živnosť nemusí byť vždy výhodné

Sociálne a zdravotné odvodov

TPP: zamestnanec musí uhradiť odvody do Sociálnej poisťovne zo svojej hrubej mzdy, odvádza ich zamestnávateľ. Týmto spôsobom za vás odvádza nemocenské poistenie, starobné, invalidné a poistenie v nezamestnanosti, spolu vo výške 9,4 % vymeriavacieho základu – hrubej mzdy). Zamestnávateľ za vás ešte odvádza nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity, a to v hodnote 25,20 % vymeriavacieho základu.

Živnostník: živnostník musí odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platiť sám. Výška závisí od minimálneho vymeriavacieho základu. Povinný odvod do Sociálnej poisťovne je vo výške 33,15 % vymeriavacieho základu. V roku 2021 je minimálna výška sociálnych odvodov 180,99 eura. Zdravotné poistenie si živnostník tiež platí sám. V tomto roku musí odvádzať mesačne zdravotnej poisťovni 76,44 eura. Konečnú výšku zdravotného poistenia sa však živnostník dozvie až po skončení kalendárneho roka, keď zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie. Takto mu môže vzniknúť nedoplatok alebo preplatok.

Čo platí pre SZČO v roku 2021

 • minimálny mesačný vymeriavací základ 546,00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 180,99 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 148,23 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie),
 • maximálny mesačný vymeriavací základ 7 644,00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 533,98 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 2 075,34 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).
žena, kávovar, práca, rúško Čítajte aj Ako si založiť a ako zrušiť živnosť

Povinnosti a benefity

TPP: ako zamestnanec máte povinnosti, ktoré si dohodnete pri podpise zmluvy, a ktoré musíte dodržiavať: pracovný čas, prestávky, miesto výkonu práce a pod. Máte ale napríklad nárok na návštevy lekára, sprevádzanie blízkej osoby k lekárovi a dovolenku. Tiež vám prináležia zamestnanecké benefity podľa toho, ako ich zamestnávateľ ponúka. Môže ísť o prácu z domu, služobný telefón a počítač, nápoje na pracovisku a podobne.

Živnosť: živnostník nie je s firmou v zamestnaneckom vzťahu. Z toho vyplýva voľnosť v tom, ako si rozvrhne pracovný čas, alebo koľko času venuje danej firme. Nemá ale nárok na platenú dovolenku alebo návštevy lekára, firemný telefón, počítač, auto, stravné lístky ani iné finančné benefity.

Ukončenie pracovného pomeru

TPP: zamestnanec má viacero možností ako ukončiť pracovný pomer: dohodou oboch strán či uplynutím doby, na ktorú bol pomer uzatvorený. Výhodou je výpovedná doba, ktorá zabraňuje tomu, aby jedna strana ukončila pracovný pomer okamžite (čo je možné iba v určitých prípadoch).

Živnosť: Ukončenie spolupráce na živnosť závisí od toho, ako ho máte nastavené v zmluve. Ak však príde k predčasnému vypovedaniu zmluvy, nevzťahujú sa na vás také ochranné procesy ako na zamestnanca. Rovnako živnostník nemá nárok na výpovednú dobu alebo odstupné.

náklady, živnostník, financie, Čítajte aj Nie živnostníci sú zdanení málo, ale zamestnanci príliš vysoko, tvrdí INESS

Aké odvody platia zamestnanec a zamestnávateľ

Zamestnávateľ platí poistné:

Sociálna poisťovňa:

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ, na starobné dôchodkové sporenie 14 % z vymeriavacieho základu a za zamestnanca, ktorý je sporiteľ, na starobné dôchodkové sporenie a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera, 9,00 % z vymeriavacieho základu a 5,00 % z vymeriavacieho základu na starobné dôchodkové sporenie
 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu
 • na úrazové poistenie 0,8 % z vymeriavacieho základu (ak je povinne úrazovo poistený)
 • na garančné poistenie 0,25 % z vymeriavacieho základu (ak je povinne garančne poistený)
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z vymeriavacieho základu
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu

Zamestnávateľ neplatí poistné na invalidné poistenie za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie tiež neplatí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.

Zamestnávateľ neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti za zamestnanca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Takisto neplatí za zamestnanca, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na poistenie v nezamestnanosti neplatí zamestnávateľ za sudcu a prokurátora, za obvineného vo väzbe a za odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody.

Zdravotná poisťovňa:

 • zdravotné poistenie 10 % z vymeriavacieho základu

Koľko platí zamestnanec

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie 4 % z vymeriavacieho základu
 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z vymeriavacieho základu
 • zdravotné poistenie 4 % z vymeriavacieho základu

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #porovnanie #zamestnanie a práca SZČO