Môžete pri odchode do dôchodku dostať naraz odchodné aj odstupné? V akej výške? Kto nedostane odstupné?

Som pracujúcim penzistom, ale chcem pracovný pomer ukončiť a byť už len v dôchodku. Mám právo na odchodné či odstupné?

16.05.2023 06:00
advokátka Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Nárok na odchodné vám v zmysle ustanovenia § 76a Zákonníka práce vznikne iba pri prvom skončení pracovného pomeru po tom, čo vám vznikne nárok na starobný alebo invalidný dôchodok (ale iba ak pokles schopnosti pracovať je viac ako 70 %). Nárok na vyplatenie odchodného vzniká len u jedného zamestnávateľa.

Odchodné sa vypláca najmenej v sume priemerného mesačného zárobku. Suma odchodného môže byť stanovená aj vyššie, to však záleží na úprave obsiahnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vašej pracovnej zmluve. Zo Zákonníka práce nevyplýva žiadne obmedzenie súbehu odchodného a odstupného, a preto vám v prípade splnenia podmienok môže vzniknúť nárok na odchodné aj odstupné zároveň.

Dĺžka výpovednej doby je stanovená v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru. V prípade, ak ste odpracovali u zamestnávateľa menej ako jeden rok, výpovedná doba je jeden mesiac. Ak ste odpracovali najmenej jeden rok, teda jeden a viac rokov, výpovedná doba bude najmenej dva mesiace (dĺžka výpovednej doby závisí od obsahu pracovnej, resp. kolektívnej zmluvy).

Na záver treba pripomenúť, že výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca.

Zdroj: Advokátska kancelária MPH
Seniori Čítajte viac V akom veku pôjdete do dôchodku? Nájdite si v tabuľke rok narodenia a dozviete sa, kedy presne to vychádza + príklady

Odpracoval som 46 rokov, poberám starobný dôchodok, ale naďalej som zamestnancom u toho istého zamestnávateľa ako pracujúci dôchodca. Teraz som na péenke. Mám nárok po ukončení péenky na odchodné alebo odstupné? Na aké odstupné mám nárok?

Nárok na odstupné vzniká zamestnancovi v prípade, ak s ním ukončí pracovný pomer zamestnávateľ. Pri skončení pracovného pomeru patrí odstupné zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce alebo sa zamestnanec stane nadbytočný, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Zamestnancovi patrí v takomto prípade odstupné aj pri skončení pracovného pomeru dohodou.

Výška odstupného závisí od doby trvania pracovného pomeru, ako aj od spôsobu jeho skončenia (dohodou alebo výpoveďou). Preto odporúčame preštudovať si podmienky konkrétnej pracovnej zmluvy. Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Odchodné: Odchodné patrí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok. Odchodné je najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

dôchodci Čítajte viac Vyšší dôchodok? Pracujúci penzisti o zvýšenie žiadať nemusia. Kedy ale žiadosť môžu podať sami?

Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. Seniori v prípade skončenia pracovného pomeru zamestnávateľom a splnenia podmienok na odchodné môžu dostať odstupné aj odchodné súčasne. Péenka nemá vplyv na nárok na odchodné alebo odstupné. Ak dôchodca pracuje aj po tom, čo mu Sociálna poisťovňa priznala dôchodok, jeho suma sa za odpracované obdobie zhodnocuje, a to vždy od 1. januára. O toto zhodnotenie netreba žiadať, pretože Sociálna poisťovňa ho priznáva automaticky.

Pracujúci dôchodca zo svojho príjmu už neplatí poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Znamená to, že má nižšie odvody do Sociálnej poisťovne. Okrem toho má možnosť výnimky z dohody, ktorú zamestnanec nemá.

Podmienkou je, že príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur. Po využití tejto dohody neplatí dôchodca poistné do Sociálnej poisťovne a nie je dôchodkovo poistený. Toto obdobie sa mu viac nebude zhodnocovať.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #odstupné #odchodné #otázky a odpovede
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy