Predčasný dôchodok nemusí byť vždy výhodný. Oplatí sa viac predčasná penzia alebo podpora? Pozrite si porovnanie v príkladoch

Rozhodujete sa medzi predčasnou penziou alebo poberaním podpory v nezamestnanosti? Určiť jednoznačne, čo je výhodnejšie, sa nedá, každý prípad je odlišný. Úlohu zohráva výška mzdy, počet odpracovaných rokov a ďalšie veci.

12.01.2024 06:00
dôchodci, seniori, dôchodcovia, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Ak máte do dôchodku maximálne dva roky, alebo ste odpracovali 40 rokov, máte dve možnosti: požiadať o podporu v nezamestnanosti alebo o predčasný dôchodok. Ktorá z týchto možností je výhodnejšia?

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká, ak ste odpracovali aspoň 15 rokov a chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Suma predčasného dôchodku zároveň musí vyjsť vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, čo j 430,30 eura. (Životné minimum 268,88 × 1,6).Od začiatku minulého roka je možné získať predčasnú penziu aj vtedy, ak osoba odpracovala 40 rokov.

dôchodci, dôchodcovia, manželia, počítač Čítajte aj Je možné vyplatiť dôchodok aj spätne? Koľko rokov poisťovňa započíta? A zaráta sa do penzie aj 300 eurový vianočný bonus?

Ak žiadateľ o dávku získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa naňho podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. Aj v tomto prípade však suma priznanej predčasnej penzie musí byť vyššia ako 1,6-násobok životného minima, čo je spomínaných 430,30 eura.

Počítať však musíte s tým, že predčasný dôchodok sa skracuje. Za každý mesiac, o ktorý odídete do dôchodku skôr, sa suma vášho dôchodku zníži o 0,3 %, keď získate najmenej 40 odpracovaných rokov, alebo o 0,5 %, keď nezískate najmenej 40 odpracovaných rokov. To znamená, že váš dôchodok sa za každých začatých 30 dní odo dňa, keď vám naň vznikne nárok, do dovŕšenia dôchodkového veku zníži v závislosti od počtu odpracovaných rokov buď o 0,3 %, alebo o 0,5 %.

Ak teda požiadate o predčasný starobný dôchodok presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a nezískate aspoň 40 odpracovaných rokov, vaša dôchodková dávka sa zníži o 12,5 %, ak rok pred jeho dovŕšením, bude znížená o 6,5 %.

Skombinovať ale môžete poberanie podpory v nezamestnanosti a odchod do predčasného dôchodku. Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ). DVZ x 50 % x počet dní v danom mesiaci, za ktorý patrí dávka.

Ak by ste poberali dávku v nezamestnanosti, tak by sa vám dôchodok krátil menej. Ak by ste požiadali o dávku v nezamestnanosti a odložíte si odchod do predčasnej penzie o pol roka, budete mať dôchodok vyšší. Neznížil by sa vám totiž o 12,5, ale iba o 9,5 percenta v prípade, ak by vám nárok na penziu vznikol dva roky pred dovŕšením riadneho penzijného veku. Využiť to môžete aj v prípade, ak vám nárok vzniká po 40 odpracovaných rokoch. Ak v takomto prípade požiadate najprv o podporu v nezamestnanosti, tak budete mať predčasný dôchodok vyšší o tri percentá (pri polročnej podpore) ako ten, ktorý by vám priznala poisťovňa pri žiadosti o penziu hneď, ako vám vznikne nárok na poberanie penzie po 40 odpracovaných rokoch.

Pracujúci penzisti Čítajte viac Pracovať sa dá aj pri predčasnom dôchodku. Musíte ale splniť tieto podmienky, inak o penziu prídete

Ak chcete poberať predčasný dôchodok musíte spĺňať ešte ďalšie kritériá na jeho priznanie, napríklad nemôžete pracovať. Čiže musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete byť ani živnostník. Pretože, ak platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku na predčasný dôchodok bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo SZČO.

Ilustračný príklad č.1

Zuzana dosiahne dôchodkový vek 1. januára 2025. Zamestnávateľ ju prepustil k 1. januáru 2024. Má priemerne hodnotený osobný mzdový bod 1 a odpracovala celkovo 39 rokov. (Čo znamená, že neodpracovala viac ako 40 rokov, takže sa jej dôchodok bude znižovať o 0,5 % za jeden mesiac.) Jej mesačný vymedzovací základ, ktorý by sa použil na výpočet potenciálnej podpory v nezamestnanosti, predstavuje 920 eur.

Musí sa rozhodnúť, či by mala žiadať o predčasný dôchodok, alebo sa zaregistrovať na úrade práce a požiadať o dávku v nezamestnanosti.

Výška predčasného dôchodku sa určí tak, že najprv sa vypočíta riadny starobný dôchodok, ktorý sa zníži. Starobný dôchodok sa vypočíta podľa užívaného vzorca, ktorý je osobný mzdový bod x počet odpracovaných rokov x aktuálna dôchodková hodnota

1 × 39 × 17,7688 = 692,98

Takýto dôchodok by dostávala v prípade, ak by už dovŕšila dôchodkový vek. Ale ešte ho nedosiahla. V tomto prípade sa jej zníži za každých, aj začatých, 30 dní, ktoré jej do tohto termínu chýbajú, vypočítaný dôchodok o pol percenta. V jej prípade sa tak vypočítaný dôchodok zníži o 6,5 percenta, teda o 45,04 eura, keďže jej do riadneho starobného dôchodku chýba rok. Po znížení dostane sumu 647,94 eura. Následne sa takto vypočítaný dôchodok zvýši o tohtoročnú valorizáciu o 14,5 % (keďže ide o novopriznaného poberateľa dôchodku, pozn. red.), teda o 93,95 eura. Mesačne by tak dostávala predčasnú penziu vo výške 741,89 eura.

Ak požiada najprv o dávku v nezamestnanosti

Ak sa rozhodne, že sa najprv zaeviduje na úrade práce ako uchádzačka o zamestnanie a požiada o dávku v nezamestnanosti, bude mesačne dostávať počas šiestich mesiacov 50 percent z denného vymeriavacieho základu. Keďže jej mesačný vymeriavací základ je 920 eur, denný vymeriavací základ je 30,2466 eura. V mesiacoch, ktoré majú 30 dní, dostane podporu vo výške 453,70 eura, a v mesiacoch, ktoré majú 31 dní, by mala dostať 468,90 eura. Dávku bude poberať šesť mesiacov. Od 1. júla bude môcť následne požiadať o predčasný dôchodok. Keďže však o dôchodok bude žiadať o šesť mesiacov neskôr, jej dôchodok bude vyšší, ako keby oň požiadala už v januári. Namiesto 6,5 percenta sa jej totiž bude krátiť len o 3,5 percenta.

1 × 39 × 17,7688 = 692,98

Čiže zo sumy penzie – 692,98 sa jej odpočíta už len 3,5 percenta. Čo je 24,25 eura. Jej penzia bude 668,73 eura. K tejto sume sa ešte pripočíta valorizácia o 14,5 percenta. Jej penzia tak bude 765,70 eura. Ak využije druhú možnosť a najprv požiada o dávku v nezamestnanosti, jej penzia bude, v porovnaní s prvou možnosťou, keď by hneď požiadala o predčasnú penziu, vyššia. Aj s valorizáciou bude vyššia o 23,81 eura. Ak však najprv požiada o dávku v nezamestnanosti, príde o možnosť dostať od zamestnávateľa odchodné. Musí sa teda sama rozhodnúť, ktorá možnosť je pre ňu výhodnejšia.

uzi Čítajte aj Niektorí seniori môžu získať vyše 80 eur k dôchodku. O peniaze ale treba požiadať. Pozrite si návod, ako to urobiť

Ilustračný príklad č. 2

Silvia dosiahne dôchodkový vek 1. januára 2025. Zamestnávateľ ju prepustil k 1. januáru 2024. Má priemerne hodnotený osobný mzdový bod 1 a odpracovala celkovo 41 rokov. (Čo znamená, že odpracovala viac ako 40 rokov, takže sa jej dôchodok bude znižovať o 0,3 % za jeden mesiac.)

Jej mesačný vymeriavací základ, ktorý by sa použil na výpočet potenciálnej podpory v nezamestnanosti, predstavuje 920 eur. Musí sa rozhodnúť, či by mala žiadať o predčasný dôchodok, alebo sa zaregistrovať na úrade práce a požiadať o dávku v nezamestnanosti.

Výška predčasného dôchodku sa určí tak, že najprv sa vypočíta riadny starobný dôchodok, ktorý sa zníži. Starobný dôchodok sa vypočíta podľa užívaného vzorca, ktorý je osobný mzdový bod x počet odpracovaných rokov x aktuálna dôchodková hodnota

1 × 41 × 17,7688 = 728,52

Takýto dôchodok by dostávala v prípade, ak by už dovŕšila dôchodkový vek. Ale ešte ho nedosiahla. V tomto prípade sa jej zníži za každých, aj začatých, 30 dní, ktoré jej do tohto termínu chýbajú, vypočítaný dôchodok o 0,3 percenta. V jej prípade sa tak vypočítaný dôchodok zníži o 3,6 percenta, teda o 26,23 eura, keďže jej do riadneho starobného dôchodku chýba rok. Po znížení dostane sumu 702,29 eura. Následne sa takto vypočítaný dôchodok zvýši o tohtoročnú valorizáciu o 14,5 %, teda o 101,83 eura. Mesačne by tak dostávala predčasnú penziu vo výške 804,12 eura.

Ak požiada najprv o dávku v nezamestnanosti

Ak sa rozhodne, že sa najprv zaeviduje na úrade práce ako uchádzačka o zamestnanie a požiada o dávku v nezamestnanosti, bude mesačne dostávať počas šiestich mesiacov 50 percent z denného vymeriavacieho základu. Keďže jej mesačný vymeriavací základ je 920 eur, denný vymeriavací základ je 30,2466 eura. V mesiacoch, ktoré majú 30 dní, dostane podporu vo výške 453,70 eura a v mesiacoch, ktoré majú 31 dní, by mala dostať 468,90 eura. Dávku bude poberať šesť mesiacov.

Od 1. júla bude môcť následne požiadať o predčasný dôchodok. Keďže však o dôchodok bude žiadať o šesť mesiacov neskôr, jej dôchodok bude vyšší, ako keby oň požiadala už v januári. Namiesto 3,6 percenta sa jej totiž bude krátiť len o 1,8 percenta.

1 × 41 × 17,7688 = 728,52

Čiže zo sumy penzie – 728,52 sa jej odpočíta už len 1,8 percenta. Čo je 13,11 eura. Jej penzia bude 715,41 eura. K tejto sume sa ešte pripočíta valorizácia o 14,5 percenta. Jej penzia tak bude 819,14 eura.

Ak využije druhú možnosť a najprv požiada o dávku v nezamestnanosti, jej penzia bude, v porovnaní s prvou možnosťou, keď by hneď požiadala o predčasnú penziu, vyššia. Aj s valorizáciou bude vyššia o 15,02 eura. Ak však aj v tomto prípade najprv požiada o dávku nezamestnanosti, príde o možnosť dostať od zamestnávateľa odchodné. Musí sa teda sama rozhodnúť, ktorá možnosť je pre ňu výhodnejšia.

dôchodci, dôchodcovia, manželia, počítač Čítajte viac Penzisti si od začiatku januára prilepšia, netýka sa to však všetkých dôchodkov

Za rovnakých podmienok, ak by odpracovala pani Zuzana o 2 roky viac, respektíve by dosiahla aspoň 40 odpracovaných rokov (do dôchodku by mala rok), tak by mala dôchodok vyšší o vyše 62 eur.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #podpora