Prihlášku na vysokú školu si možno stále podať

Nedostali ste na vybranú vysokú školu? Ešte stále sa môžete prihlásiť, niektoré školy stále berú prihlášky, prípadne robia dodatočné prijímacie skúšky.

, 12.07.2021 10:00
študent, notebook, práca, rozmýšľanie, zhrbený,... Foto:
V prípade, ak podávate prihlášku na poslednú chvíľu, snažte sa dať pozor, aby v nej nič nechýbalo. Jediný chýbajúci dokument môže znamenať, že škola prihlášku neakceptuje.
debata

Výber vysokých škôl, ktoré ešte stále prijímajú študentov, je proti štandardným termínom síce obmedzený, ale kto nechce stratiť rok a chce študovať, stále má kam poslať prihlášku. Prihlášky na štúdium prijímajú niektoré dokonca až do konca prázdnin. Na najžiadanejšie školy sa už síce nedostanete, no možnosť nájsť si odbor, ktorý sa vášmu vysnívanému štúdiu aspoň trochu blíži, tu stále je. Školy a fakulty ešte nevedia, koľko z doteraz prijatých uchádzačov sa skutočne zapíše na štúdium, preto viaceré z nich ďalšie kolo prijímačiek vypisujú.

Poslať si prihlášku študenti môžu na štátne aj súkromné vysoké školy. K dispozícii sú technické, ale aj humanitné odbory. Podrobný prehľad o tom, ktoré vysoké školy sú to a dokedy treba prihlášku poslať, nájdete na stránkach Ústavu informácií a prognóz školstva www.uips.sk ako aj na stránke Centra vedecko-technických informácií SR.

Na mnohých školách sa prihlášky môžu podať aj v auguste, pozor ale, viaceré školy majú posledný termín, dokedy treba poslať prihlášku skôr. Neváhajte preto s odoslaním prihlášky. Školy s malým počtom záujemcov zvyknú oslovovať neúspešných uchádzačov z predchádzajúcich prijímacích skúšok a dodatočne ich prijímať. Oplatí sa sledovať aktuality vysokých škôl alebo sa informovať na študijných oddeleniach konkrétnych škôl.

študentky, meškanie, beh, škola Čítajte viac Aké sú naše vysoké školy?

Pozor si ale treba dať nielen na termíny, ale aj na správne vyplnené údaje. Mnohé vysoké školy ponúkajú možnosť podať prihlášku elektronicky, ak to nie je možné, využite tlačivo ŠEVT. Môžete si ho stiahnuť na internetových stránkach s informáciami o štúdiu na vysokých školách, prípadne na stránkach samotnej školy, kde chcete študovať alebo ho kúpiť v príslušných predajniach. Podaním elektronickej prihlášky ušetríte peniaze za formulár, a navyše sa vyhnete návšteve pošty. K prihláške nezabudnite priložiť potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku.

"Prístup k elektronickým prihláškam nájdete na internetových stránkach školy, väčšinou v priečinku „Prijímacie konanie“ alebo „Elektronická prihláška“. Ak sa budete hlásiť na odlišné školy, nezabudnite, že systém elektronických prihlášok nie je jednotný ako u tlačených verzií,“ upozorňuje portál vysokeskoly.sk. Zistite si, čo jednotlivé školy vyžadujú a v zmysle toho prihlášku vyplňte. Škola môže vyžadovať napríklad potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára. Niektoré školy žiadajú priložiť rôzne diplomy zo súťaží, jazykové certifikáty. Tieto dokumenty je dobré priložiť, môžu vám len pomôcť. Na základe získaného certifikátu z jazyka vám škola napríklad môže odpustiť prijímačky z jazyka.

V prípade, ak podávate prihlášku na poslednú chvíľu, snažte sa dať pozor, aby v nej nič nechýbalo. Stačí chýbajúci dokument alebo chybne vyplnené údaje a škola neakceptuje prihlášku a nepozve vás na prijímacie pohovory. Podrobné informácie poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Nájdete tu presné pokyny k vypĺňaniu elektronickej a papierovej prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok. Zistiť tu možno, aké potvrdenia škola vyžaduje a čo navyše sa oplatí priložiť. Niektoré školy totiž zarátavajú body za rôzne súťaže a olympiád.

žena, písanie, podpis Čítajte viac Ako sa podáva prihláška na VŠ?

Výber vysokej školy získava v súčasnosti na dôležitosti. Do študijného veku sa totiž dostávajú stále slabšie populačné ročníky a počet vysokoškolákov postupne klesá. Správna voľba študijného odboru preto môže mladým ľuďom zaručiť, že po skončení školy bude po nich vysoký dopyt potenciálnych zamestnávateľov. Naopak, ak si vyberú niektorý z menej vhodných odborov, bude im s vysokou pravdepodobnosťou hroziť, že sa v ňom nezamestnajú.

Najžiadanejšou vysokoškolskou kvalifikáciou je aj naďalej tá v oblasti IT. „Ďalšími žiadanými absolventmi sú strojári, elektrotechnici, technológovia a pod. Dá sa povedať, že akýkoľvek absolvent technického smeru je z pohľadu zamestnávateľov zaujímavý. Keďže význam týchto ľudí s meniacou sa štruktúrou ekonomiky iba rastie, môžeme predpokladať, že o päť rokov, keď mladý človek štúdium ukončí, bude záujem o neho ešte vyšší než dnes.

Na opačnej strane rebríčka najperspektív­nejších vysokoškolských špecializácií stoja humanitné odbory ako sociálna práca, environmentálne manažérstvo, filozofia, kulturológia, veda o umení a pod. Ich problémom je, že súkromný sektor generuje po ich absolventoch iba minimálny dopyt, pričom verejná sféra ich ani zďaleka nedokáže zamestnať všetkých. Výsledkom je, že často až vyše dve tretiny absolventov týchto odborov nachádzajú uplatnenie mimo vyštudovaného odboru. Nezriedka končia na pozíciách, kde stačí aj stredná škola. Z pohľadu ich kariérneho uplatnenia tak študovali zbytočne.

Na akých školách na Slovensku môžete študovať

Vzdelanie: Vysoká škola – univerzita poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch, pričom vykonáva a vykazuje vedeckú činnosť, ktorá priamo súvisí s ponúkanými študijnými programami. Odborná vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého stupňa a zaoberá sa najmä aplikovaným výskumom. Vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého a druhého stupňa a v spojených programoch (prvý a druhý dohromady) a zaoberá sa hlavne základným výskumom. Vysoké školy sa obvykle delia na fakulty, ktoré sa ďalej delia na menšie, špecializované katedry. Štúdium na vysokej škole je dnes rozdelené na tri stupne.Odbor a program

Študijný odbor: je to tá oblasť, ktorá je predmetom vzdelávania, je definovaná obsahom, ktorý je určovaný oblasťou a rozsahom vedomostí a schopností, ktoré patria do profilu absolventa. Študijný program je súbor predmetov a pravidiel na ich absolvovanie zostavený tak, že ich úspešné absolvovanie vám umožní získať vysokoškolské vzdelanie.

Forma a metóda

Denná forma znamená, že študent sa denne zúčastňuje na vzdelávacích činnostiach.

Externá forma štúdia je charakteristická hlavne samoštúdiom, ktoré sa dopĺňa konzultáciami s pedagógmi.

Prezenčná metóda znamená, že učitelia sú v priamom kontakte so študentmi, a teda študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú prezenčnou metódou štúdia.

Distančná (diaľková) metóda zastupuje priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom iných komunikačných kanálov (napr. cez internet a podobne).

Stupeň štúdia

Trojstupňový systém: štúdium na vysokých školách sa v súčasnosti organizuje v trojstupňovom systéme, bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov. Rozhodnutie o tom, v akom stupni študovať, závisí predovšetkým od dosiahnutého vzdelania a zamerania, ktorému sa chceš venovať.

Bakalársky študijný program: trvá najmenej tri roky a najviac štyri roky (architektúra, výtvarné umenie a dizajn).

Magisterský, inžiniersky a doktorandský študijný program: trvá najmenej jeden rok a najviac tri roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia podľa bakalárskeho študijného programu a nadväzujúceho študijného programu 2. stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore predstavovala spolu najmenej 5 rokov. Môže sa uskutočňovať aj ako súvislé štúdium spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. V tomto prípade je štandardná dĺžka štúdia najmenej 4 roky a najviac 6 rokov.

Doktorandský študijný program: štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoká škola #vysoké školy #Prihlášky na VŠ
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy