10x bezpečná poľovačka alebo aké zásady treba dodržiavať

Každý účastník poľovačky by mal ovládať a dodržiavať bezpečnostné desatoro.

19.04.2023 13:00
poľovníci, skupina poľovníkov, poľovník Foto:
Ilustračné foto.
debata
 1. Požívanie alkoholických nápojov pred poľovačkou a počas trvania poľovačky je neprípustné.
 2. Reflexné prvky – zákon ukladá strelcom povinnosť mať pokrývku hlavy označenú reflexnou páskou a honcom používanie reflexných viest. V tomto prípade je určite vhodné postupovať aj nad rámec zákona, strelec napríklad nosí aj reflexnú vestu, honci reflexnú súpravu, čiže nohavice, bundu, čiapku.
 3. Strelci sa po postavení na stanovište ukážu svojim susedom zamávaním. Na smer, v ktorom sused stojí, nikdy nestrieľame.
 4. Stanovište nikdy svojvoľne neopúšťame, zo stanovišťa nás vyzdvihne vedúci poľovačky, prípadne ním poverená osoba po skončení pohonu.
 5. Strelci zbrane nabíjajú a vybíjajú iba na stanovišti. Honci pri prekonávaní terénnych prekážok a podobne vždy vybijú zbraň. Pred oficiálnym začatím pohonu a po jeho ukončení už na zver nestrieľame.
 6. Pri manipulácii so zbraňou – nabíjanie, vybíjanie a podobne, nikdy nemierime na človeka alebo psa. To isté platí, ak mierime na bežiacu zver. Nikdy tiež nemierime na zver, ktorá stojí na horizonte.
 7. Ak počujeme, že honci sa nachádzajú blízko pred nami, nikdy nestrieľame ich smerom.
 8. Honci sa v pohone pravidelne ozývajú jeden druhému, pokiaľ časť pohonu alebo jednotlivec mešká, ostatní honci ho počkajú a pokračujú tak, aby išli v jednej línii. Ak sa honec pravidelne ozýva, vedia o ňom zároveň aj strelci.
 9. Ak psy, ktoré zver duria, sú v jej tesnej blízkosti, nikdy na ňu nestrieľame.
 10. Strieľame iba na zver, ktorú jasne vidíme a bezpečne ju rozoznáme.

Zdroj: royblog.sk

Poľovník potrebuje správnu výbavu

Každému začínajúcemu poľovníkovi je jasné, že základnou poľovníckou potrebou je strelná zbraň. Dôležité je stanoviť si sumu, ktorú môžete do kúpy investovať a na akú zver budete najčastejšie poľovať.

Prihliadnite aj na to, či budete poľovať v lesnom alebo poľnom revíri, čo súvisí aj so vzdialenosťami, na aké budete strieľať najčastejšie. Guľovnica poľovníka by mala mať kaliber s priemerom väčším ako 6 mm. Štandardný kaliber je napríklad 7×64, 270W či W308. Na malú zver postačí aj malokalibrovka alebo guľovnica do 6 mm, tá však na lov raticovej zveri neposlúži. Je len na vás, či si vyberiete guľovnicu s kratším, alebo dlhším nábojom, zásobníkovou či schránkovou verziou, alebo samonabíjaciu guľovnicu a dôležitý je aj váš vkus. Je dobré, ak sa vám vaša zbraň bude páčiť a bude vaším verným spoločníkom.

Na strelive nešetrite

To, či chcete uloviť veľkého jeleňa alebo malú srnu, môžete do veľkej miery ovplyvniť vhodným výberom streliva. Vo všeobecnosti sa na ňom neodporúča šetriť. Kvalitné strelivo od renomovaných firiem vám zaručí nielen presnosť, ale i kompaktnosť a účinok striel.

Ostrý nôž

Okrem strelných zbraní a streliva sa poľovník nezaobíde bez svojho poľovníckeho noža. Mnohí sa pýšia veľkými zbierkami krásnych nožov, ktoré však niekedy môžu pekným vzhľadom zakrývať horšiu kvalitu. Pri kúpe noža je namieste siahnuť po renomovaných značkách.

Vhodné oblečenie

Hovorieva sa, že poľovník nepozná dobré alebo zlé počasie, ale iba dobré a zlé oblečenie. Práve od kvalitného oblečenia závisí vaše pohodlie, zdravie a, samozrejme, aj úspešný lov. Oblečenie poľovníka sa väčšinou používa v náročných lesných či poľných podmienkach, kde sa môže ľahko poškodiť. Napriek tomu nie je vhodné, aby poľovník chodil v roztrhanom odeve a v starých, zničených gumákoch. Navyše, pekným poľovníckym oblečením vyjadruje nielen príslušnosť ku skupine poľovníkov, ale tiež úctu k lesu a zveri.

Základom oblečenia poľovníka je košeľa, kamizola, nohavice, klobúk alebo čiapka, ale aj rôzne iné doplnky. Bežné pracovné oblečenie by malo byť predovšetkým funkčné, teda teplé, vzdušné a nepremokavé. Nemalo by šušťať alebo akýmkoľvek iným spôsobom upriamovať pozornosť zveri. Osobitnou kategóriou je slávnostné poľovnícke oblečenie. Netreba zabúdať ani na kvalitnú obuv a v zime aj na poriadne rukavice a teplé ponožky.

Zdroj: ibo.sk

poľovník, ďalekohlad, lov, les Čítajte viac Ako sa stať poľovníkom: bez skúšok a poľovného lístka to nepôjde

Zásady pre používanie zbrane

Zranenia pri love sú často výsledkom nepozornosti, neznalosti alebo nerešpektovania bezpečnostných pravidiel a zákonov. Čo musí poľovník dodržiavať?

 • s každou zbraňou zaobchádzajte, ako keby bola nabitá, pri každej manipulácii s ňou skontrolujte, či v nej nie sú náboje
 • k zbrani pristupujte tak, akoby sa sama dokázala nabiť
 • hlaveň vždy nasmerujte bezpečným smerom. Nikto by nikdy nemal vidieť koniec ústia vašej zbrane.
 • skúsený lovec si je vždy vedomý bezpečného smeru namierenia zbrane a neloví s nikým, kto toto pravidlo nepozná
 • zodpovedný lovec nikdy nezamieri na cieľ len na základe zvuku, pohybu alebo farebného záblesku
 • bezpečný výstrel je iba ten, ktorý je mierený na jasne identifikovaný cieľ v preskúmanom okolí
 • nikdy nemierte zbraňou na niečo, na čo nechcete strieľať, na prvom mieste je opatrnosť, zbraň nie je hračka, nemávajte ňou a majte rešpekt
 • zbrane sa pri love majú prenášať v puzdrách
 • zbrane a strelivo skladujte oddelene, majte ich na mieste, kde sú mimo dosahu detí alebo neopatrných dospelých
 • uistite sa, že hlaveň a mechanizmus sú bez prekážok
 • majte so sebou len strelivo pre zbraň, ktorú nosíte so sebou, a na zver, ktorú lovíte
 • so zbraňou nikdy nepreliezajte plot, strom, ani nič iné, nepreskakujte ani poleno, potok alebo priekopu
 • nikdy nestrieľajte guľku na rovný, tvrdý povrch alebo do vody
 • pri cvičení streľby na terč sa ubezpečte, že vaša zarážka je primeraná, vždy buďte v strehu a majte situáciu pod kontrolou
 • pri manipulácii so strelnou zbraňou nikdy nepoužívajte alkoholické nápoje či drogy, vyhnite sa im pred i počas lovu a pri čistení zbrane

Zdroj: oldtimer-ahv.sk

muž, pes, les, poľovník Čítajte viac Poznáte poľovnícke desatoro?

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Poľovníci #poľovačky #poľovníctvo