Krátenie sumy minimálneho dôchodku je minulosťou

Ako sa vyplácalo penzijné minimum v roku 2020? Čo sa presne zmenilo tento rok a ako to ministerstvo práce odôvodnilo?

02.09.2021 06:00
manželia, seniori, figúrky, mince, euro Foto:
Od mája tohto roku sa do posudzovaného dôchodkového príjmu poberateľa starobného dôchodku zahrnie aj starobný a predčasný dôchodok z druhého piliera.
debata (4)

Príklad: Priznávanie minimálnej penzie od 1. mája 2021

Pán Jozef, ktorý požiadal od 1. augusta o starobný dôchodok, bol aj sporiteľom v druhom pilieri. Sociálna poisťovňa mu z prvého piliera priznala za 42 odpracovaných rokov starobný dôchodok v sume 250 eur a z druhého piliera dostane dôchodok v sume 25 eur mesačne.

Poistenec splnil podmienky na priznanie minimálneho dôchodku. Za 42 kvalifikovaných rokov patrí penzijné minimum v sume 391,10 eura.

Vďaka zmene zákona bude pán Jozef dostávať starobný dôchodok zvýšený na minimálny 391,10 plus dostane aj 25 eur z druhého piliera. Spolu tak bude dostávať 416,10 eura.

Príklad je len informatívny.
seniori, penzisti, manželia, čítanie Čítajte aj Minimálny dôchodok: Prísnejšie podmienky, rovnaká suma

Dôvodom zrušenia krátenia minimálnych dôchodkov starobných dôchodcov je podľa ministerstva práce postavenie sporiteľa starobných dôchodcov v systéme starobného dôchodkového sporenia, ako aj zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s poberateľmi starobného a invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku z dôchodkového poistenia (prvý pilier) pri posudzovaní celkového príjmu na účely určenia nároku na minimálny dôchodok a sumy minimálneho dôchodku.

Ako vysvetlil rezort, v právnej úprave, ktorou sa v roku 2015 zavádzal minimálny dôchodok, sa v súlade s jeho účelom – predchádzanie tomu, aby sa dôchodca ocitol v hmotnej núdzi – navrhovalo, aby priznanie nároku na minimálny dôchodok bolo poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku podmienené tým, že poistencovi, ktorý je sporiteľom, musia byť vyplácané tie dôchodky, na výplatu ktorých splnil podmienky ustanovené zákonom v systéme starobného dôchodkového sporenia. Do úhrnu dôchodkových príjmov posudzovaného na nárok na zvýšenie starobného dôchodku na minimálny dôchodok sa mal zahrnúť akýkoľvek priamy dôchodkový príjem z druhého piliera.

Tento paragraf sa však zmenil tak, aby sa suma minimálneho dôchodku poberateľovi starobného dôchodku, ktorý bol sporiteľom, znížila, a to podľa rovnakých zásad, ako sa poistencovi sporiteľovi znižuje starobný dôchodok z prvého piliera za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

„Dôvodom zníženia starobného dôchodku sporiteľa za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení je skutočnosť, že do základného fondu starobného poistenia sa neplatí plná sadzba poistného na starobné poistenie, pretože časť sa platí vo forme povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,“ vysvetlil rezort.

Od mája tohto roku sa tak do posudzovaného dôchodkového príjmu poberateľa starobného dôchodku zahrnie aj starobný a predčasný dôchodok z druhého piliera.

(TASR)
žena, dôchodkyňa, babka, smútok, nuda, rozmýšľanie Čítajte aj Minimálny dôchodok: Životné minimum jeho výšku neovplyvní

Ako sa priznávalo penzijné minimum v roku 2020 a čo sa zmenilo v roku 2021

Rok 2020

Podmienky nároku splnil do konca minulého roka každý, kto odpracoval najmenej 30 rokov, výška ich dôchodkových príjmov bola nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musela požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Obdobím dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku bolo obdobie dôchodkového poistenia, obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku a obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine.

Za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia patril minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne, čo predstavovalo 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve.

Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýšil:

  • o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a
  • o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.
penzisti, radosť, panoráma Čítajte aj Penzie 2022: Valorizácia, ADH a minimálny dôchodok

Rok 2021

V záujme zavedenia spravodlivosti v podmienkach poskytovania minimálneho dôchodku bola od januára zafixovaná suma minimálneho dôchodku na úroveň roku 2020.

Opätovne sa zaviedla tzv. podmienka kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Na účely vzniku nároku na minimálny dôchodok sa bude zohľadňovať iba obdobie dôchodkového poistenia získané v roku, v ktorom poistenec získal osobný mzdový bod najmenej na úrovni 0,241, čo predstavuje zárobok najmenej na úrovni 24,1 % priemernej mzdy v hospodárstve v príslušnom kalendárnom roku.

Nastavenie hranice zárobku pri posudzovaní kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku vo výške aspoň 24,1 % priemernej mzdy má svoje logické odôvodnenie, ktoré vychádza okrem iného zo zámeru vylúčiť obdobia dôchodkového poistenia bez významnejších príjmov, aby nedochádzalo k demotivácii poistencov platiť poistné na dôchodkové poistenie tak, aby platila zásada, že „pracovať a platiť poistné sa oplatí“.

Nakoľko sa suma minimálneho dôchodku skokovo zvýšila na úroveň, ktorú by prirodzeným rastom sumy životného minima dosiahla až v priebehu niekoľkých rokov, je dôvodné, aby sa v súlade s pôvodným účelom minimálneho dôchodku k opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku pristúpilo až po tom, čo suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334,30 eura.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #minimálny dôchodok #informatívny výpočet penzie #krátenie dôchodkov