Penzie sú nízke, zvýšiť si ich možno o desiatky až stovky eur, pozrite si, ako sa to dá

Stovky eur navyše k dôchodku môžete dostať, ak si budete pravidelne odkladať, alebo bude vaše peniaze odkladať váš zamestnávateľ do napríklad III. piliera. Je dôležité myslieť na dôchodok ešte pred tým, než reálne hrozí. Počas pracovného života si viete vytvoriť pekný dôchodok. Aké zmeny nastali v II. pilieri, čo je to dobrovoľné doplnkové sporenie a o koľko viac vám vedia piliere prispieť k penzii?

26.10.2023 06:00
peniaze, business Foto: ,
V sporiacej fáze platia účastníci, prípadne zamestnávatelia za svojich zamestnancov.
debata (4)

Druhý dôchodkový pilier, známy tiež ako druhý pilier, je takmer dobrovoľný systém, ktorý umožňuje občanom investovať do svojho budúceho dôchodku. Druhý a tretí dôchodkový pilier predstavujú dôležitú súčasť dôchodkového systému na Slovensku.

Tento pilier bol zavedený na Slovensku v roku 2005 a umožňuje občanom sporiť do dôchodkových fondov. Účastníci druhého piliera prispievajú na svoje osobné účty, ktoré sú investované do rôznych aktív vrátane akcií, dlhopisov a iných finančných nástrojov.

Do 1. mája 2023 bol vstup do druhého piliera dobrovoľný pre všetkých občanov, ale pre osoby mladšie ako 35 rokov bol vstup do druhého piliera dobrovoľný. Dnes už platí automatický vstup pre ľudí, ktorí začnú pracovať.

žena, dôchodkyňa, seniorka, mladá žena, matka s dcérou Čítajte viac Po smrti manžela sa vypláca dôchodok, nie však vždy. Kto nemá nárok? A treba oň žiadať?

Od 1. mája 2023 do druhého piliera automaticky vstupuje každý, kto vstupuje na trh práce. To znamená, že noví pracovníci sa stanú účastníkmi druhého piliera a začnú prispievať do dôchodkových fondov.

Po automatickom vstupe do druhého piliera má nový účastník dva roky na to, aby sa rozhodol, či v druhom pilieri zostane.

Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku?
Video
Zdroj: TV Pravda

Počas tohto obdobia môže svoje rozhodnutie prehodnotiť a buď zostane v druhom pilieri, alebo sa rozhodne pre inú možnosť sporenia na svojho dôchodok, čiže môže si vybrať vlastnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, do ktorej bude prispievať.

Od 1. mája 2023 sa dobrovoľný vstup do druhého piliera predlžuje až do veku 40 rokov. To znamená, že osoby vo veku od 35 do 40 rokov budú mať možnosť vstúpiť do druhého piliera, ak si to budú želať.

Tretí dôchodkový pilier, známy tiež ako tretí pilier, poskytuje občanom ďalšiu možnosť sporenia na dôchodok. Tretí pilier je založený na individuálnom sporiacom účte a umožňuje občanom investovať do rôznych finančných produktov, ako sú napríklad poisťovacie produkty s komponentom sporenia.

Lekár so seniorkou Čítajte viac Zavedú sa nové penzie? Dostanú vysoké výsluhové dôchodky okrem policajtov a vojakov aj lekári, sestry a iní zdravotníci? Návrh hovorí toto

Tretí dôchodkový pilier je často dobrovoľný a občania majú možnosť vybrať si, či chcú vstúpiť do tohto piliera a akú formu sporiteľného produktu chcú využiť. Tretí pilier môže byť atraktívnou voľbou pre tých, ktorí chcú mať väčšiu kontrolu nad svojimi investíciami v dôchodku.

Druhý a tretí dôchodkový pilier majú svoje výhody a nevýhody. Výhody druhého piliera zahŕňajú napríklad profesionálne riadenie, čo znamená, že druhý pilier spravujú profesionálne fondy, takže investície riadia skúsení odborníci.

Druhý pilier tiež umožňuje účastníkom investovať do rôznych aktív, čo môže zvýšiť výnosy v porovnaní s tradičnými dôchodkovými fondmi. Príspevky do druhého piliera môžu byť daňovo uznateľné, čo znamená, že účastníci môžu získavať napríklad aj daňové výhody.

Investície však v druhom pilieri môžu byť rizikové a výnosy nie sú garantované. Peniaze v druhom pilieri sú uzamknuté a nie je možné k nim pristúpiť pred dosiahnutím dôchodkového veku. Správa druhého piliera je spojená s administratívnymi poplatkami a nákladmi.

dôchodca, peniaze Čítajte viac Dostali ste už tento mesiac dôchodok? Mal by prísť vyšší. Pozrite sa, o koľko

Výhody tretieho piliera zahŕňajú napríklad flexibilitu, to umožňuje väčšiu kontrolu nad investíciami a prístup k peniazom pred dôchodkom.

Účastníci si môžu tiež vybrať produkty a stratégie, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám a cieľom. Príspevky do tretieho piliera môžu byť daňovo uznateľné, čo môže znížiť daňové zaťaženie.

Nevýhody tretieho piliera zahŕňajú napríklad nedostatočnú kontrolu nad investíciami. Sporitelia majú väčšiu kontrolu, ale musia sa aj sami starať o svoje investície a rozhodnutia. Tak isto ako pri II. pilieri investície do III. piliera môžu byť rizikové a ich výnosy nie sú garantované.

Doplnkové dôchodkové sporenie má umožniť účastníkom získať:

 • doplnkový dôchodkový príjem v starobe a
 • doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. rizikových prác, do ktorých patria práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu a práce zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnanca, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychovom nástroji.
senior, dôchodca Čítajte viac Od januára budú penzie vyššie, niektorých dôchodkov sa ale valorizácia netýka. Kto nedostane pridané?

Vstup do tretieho piliera:

 • pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce, je vstup do III. piliera povinný, a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác. Znamená to, že zamestnanec je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uzatvoriť do 30 dní zamestnávateľskú zmluvu s DDS, ktorú si zamestnanec vyberie.
 • pre ostatných zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov je vstup do III. piliera dobrovoľný . Ak sa zamestnanec, resp. iná osoba staršia ako 18 rokov rozhodne pre sporenie v III. pilieri, musí s vybranou DSS uzatvoriť účastnícku zmluvu. Zamestnávateľ takýchto osôb nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť.

Sporiaca fáza

V sporiacej fáze platia účastníci, prípadne zamestnávatelia za svojich zamestnancov – účastníkov, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré môžu účastníci investovať v jednom alebo vo viacerých príspevkových fondoch vybranej DDS.

Prestup medzi jednotlivým fondmi v rámci jednej DDS pritom nie je spoplatnený. Za zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové práce, ktorí majú uzatvorenú účastnícku zmluvu, platí príspevky zamestnávateľ, a to od prvého dňa výkonu danej práce.

dôchodcovia, manželia, dôchodok Čítajte viac Valorizácia dôchodkov bude v januári. Komu sa zvýšia a o koľko? Pozrite si príklady

Zamestnanec počas obdobia vykonávania týchto prác príspevky môže, ale nemusí platiť. Ostatní zamestnanci si ako účastníci doplnkového dôchodkového sporenia platia príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sami.

Za týchto zamestnancov môže príspevky platiť aj ich zamestnávateľ, ak uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu.

Výplatná fáza

Vo výplatnej fáze sa po ukončení sporenia z doplnkového dôchodkového sporenia účastníkovi vyplácajú dávky. Aké dávky sa konkrétnemu účastníkovi budú vyplácať, závisí aj od toho, v akom období uzatvoril účastnícku zmluvu a či je jej súčasťou dávkový plán.

Účastníkom, ktorí svoju zmluvu uzavreli od 1. 1. 2014, resp. podpísali dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa zrušil ich dávkový plán, upravuje dávky, ktoré im môžu byť vyplatené zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

dôchodcovia, dôchodky, notebook, laptop, počítač, usmiati dôchodci Čítajte viac Pravidlá vyplácania dôchodkov sa zmenili. Týka sa to aj vás? Čo treba splniť, aby ste ho dostali?

Pre účastníkov, ktorí svoju zmluvu uzavreli do 31. 12. 2013 a súčasťou ich zmluvy je dávkový plán, sú dávky, ktoré im môžu byť na základe tejto zmluvy vyplácané, upravené v dávkovom pláne. Zmeny zákona ich dávky neovplyvňujú.

Kto môže mať III. pilier?

Môže si doň prispievať napríklad zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (účastnícka zmluva) alebo iná osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku.

Príspevky na doplnkové sporenie

Účastník si sporí finančné prostriedky v DDS, ktorá tieto prostriedky investuje za účelom ich zhodnotenia. Výsledná suma závisí od výšky finančných prostriedkov, ktoré účastník, resp. jeho zamestnávateľ, odviedli počas celého obdobia sporenia do DDS, a od miery ich zhodnotenia.

Výška mesačných príspevkov účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je dohodnutá v účastníckej zmluve.

dôchodkyňa, žena, laptop, notebook, zamýšľanie Čítajte viac Vyplácanie pozostalostného dôchodku má prísne pravidlá. Niekto ho nedostane vôbec, niekomu ho po dvoch rokoch zoberú, vybraným ľuďom ho ale vrátia

Výška príspevkov zamestnávateľa, ktorý platí príspevky za svojich zamestnancov – účastníkov – je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a DDS.

Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo ich zamestnávateľ dohodne so splnomocnenými zástupcami zamestnancov.

Ak ide o zamestnancov, ktorí nevykonávajú tzv. rizikové práce, zamestnávateľ si v zamestnávateľskej zmluve dohodne podmienky, výšku, lehotu splatnosti a spôsob platenia príspevkov za svojich zamestnancov, ktorí sú účastníci doplnkového dôchodkového sporenia.

Zamestnávateľ nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť. Zamestnávateľ má právo platenie jeho príspevkov podmieniť príspevkami zamestnancov.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva účastníkov vykonávajúcich uvedené rizikové práce, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platí za týchto zamestnancov príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie povinne.

seniori, park Čítajte viac Výška dôchodkov na rok 2024 je známa. Kto dostane penziu vyššiu o 3,6 percenta a kto až o 14,5 percenta?

Výška jeho príspevkov je najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca alebo príjmu zúčtovaného na výplatu. Účastník vykonávajúci rizikové práce počas obdobia výkonu uvedených prác príspevky platiť môže, ale nemusí.

V súčasnosti na Slovensku ponúkajú svoje služby doplnkové dôchodkové spoločnosti:

Aké máme doplnkové spoločnosti?

 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s.
 • NN Tatry-Sympatia, d. d. s., a. s.
 • Stabilita, d. d. s., a. s.
 • UNIQA, d. d. s, a. s.

Dávky vyplácané z III. piliera

Podmienky výplaty týchto dávok sú upravené priamo v dávkovom pláne, ktorý je súčasťou účastníckej zmluvy.

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu od 1. 1. 2014 (nemajú dávkový plán) sa z doplnkového dôchodkového sporenia vyplácajú:

 • doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku,
 • doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • predčasný výber.

Podmienky výplaty týchto dávok sú upravené v zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu do 31. 12. 2013 (majú dávkový plán) sa z doplnkového dôchodkového sporenia vyplácajú:

 • doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku,
 • doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • odstupné.

Čo obsahuje žiadosť o výplatu dávok z III. piliera?

 • meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska účastníka,
 • druh dávky alebo dávok, ktoré účastník žiada vyplatiť alebo vyplácať, a ak ide o doplnkový starobný dôchodok alebo doplnkový výsluhový dôchodok, aj formu týchto dôchodkov (doživotný / dočasný),
 • požadovanú výšku jednorazového vyrovnania vyjadrenú percentuálne alebo pevnou sumou, ak účastník žiada jednorazové vyrovnanie súčasne s doplnkovým starobným dôchodkom,
 • vyhlásenie účastníka, že je oboznámený s tým, že doživotný doplnkový starobný a výsluhový dôchodok sa nestávajú predmetom dedenia, ak účastník žiada o prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu do poisťovne,
 • číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dávka prevedená, ak účastník nežiada zaslanie poštovou poukážkou,
 • prílohy, z ktorých vyplýva preukázanie skutočností nevyhnutných na posúdenie splnenia podmienok vyplácania dávok.

Pani Alena má 44 rokov, jej hrubý príjem je 1 310 eur. Ukončila stredoškolské vzdelanie. V druhom pilieri si sporí zatiaľ 5 rokov. Stavila na riziko a sporí si v indexových fondoch. Ak by pani Alena nemala II. pilier, tak by jej dôchodok v roku 2043, prepočítaný na dnešné ceny, predstavoval výšku 487 eur.

Pani Alena si však sporila v dôchodkovej správcovskej spoločnosti Uniqa do Indexových negarantovaných fondov, ktoré majú výnos 9,49 percenta. Nasporila si sumu 96 336 eur.

 • Jej dôchodok z I. a II. piliera bude 703 eur.
 • Oproti štátnemu dôchodku dostane 216 eur navyše.
dôchodcovia, dôchodky, notebook, laptop, počítač, usmiati dôchodci Čítajte viac Pravidlá vyplácania dôchodkov sa zmenili. Týka sa to aj vás? Čo treba splniť, aby ste ho dostali?

Pani Alena si však prispieva aj do III. piliera. Dnes má našetrených 1 500 eur. Takisto si prispieva v tej istej spoločnosti do Indexového príspevkového fondu, ktorý má výnos 6,10 percenta. Do dôchodku si teda nasporí 25 160,32 eura. Čo znamená, že k dôchodku navyŠe z tretieho piliera bude dostávať 100 eur.

 • S I., II. a III. pilierom bude pani Alena dostávať penziu 803 eur.
 • Čo je o 316 eur viac ako by bolo bez.

Účastníci podľa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

DDS Počet účastníkov Podiel v %
DDS Tatra banky d.d.s., a.s 283 123 30,00%
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s 404 003 43,00%
Stabilita, d.d.s., a.s 127 670 13,00%
UNIQA d.d.s., a.s 133 485 14,00%
Spolu 948 281 100,00%

Poberatelia dávky podľa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

DDS Počet poberateľov dávky Podiel v %
DDS Tatra banky d.d.s., a.s 11 470 42,00%
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s 2 439 9,00%
Stabilita, d.d.s., a.s 13 356 49,00%
UNIQA d.d.s., a.s 38 0,00%
Spolu 27 303 100,00%

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #sporenie #dôchodkové sporenie #III. dôchodkový pilier