Na aké zľavy majú nárok seniori. Pozrite si prehľad

Priemerný starobný dôchodok dosahuje na Slovensku úroveň 576 eur mesačne. Mnohí ho však majú ešte nižší. Pomôcť dôchodcom dokážu viaceré výhody a zľavy. Na čo všetko si ich môžu uplatniť?

02.08.2023 09:15
Seniori Foto:
Ilustračná foto.
debata (54)

Starších ľudí trápia rôzne choroby, viacerí užívajú viac druhov liekov. Doplatky za lieky sú pomerne vysoké, dobrou správou pre seniorov je, že niektorí z nich ich platiť nemusia.

Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov zaviedla totiž nulové doplatky na lieky pre dôchodcov. Nárok na ne však nemá každý. Týkajú sa len dôchodcov s príjmom nižším ako 2 039,40 eura za štvrťrok.

Ostatní dôchodcovia musia naďalej doplácať v rámci limitu spoluúčasti. Ten predstavuje maximálnu sumu doplatkov, ktorú môžu zaplatiť konkrétne skupiny poistencov za kalendárny štvrťrok. Peniaze, ktoré zaplatia navyše, im vráti ich zdravotná poisťovňa na bankový účet.

V rámci zdravia sa dajú uplatniť aj iné zľavy a výhody. Pravidelné lekárske prehliadky, špeciálne vyšetrenia či zľavy do kúpeľov. Toto je len zlomok niektorých z výhod, ktoré ponúkajú zdravotné poisťovne seniorom.

seniori, dôchodvocia, nakupovanie, obchod, potraviny, dvojica, Čítajte viac 5 top potravín pre seniorov. Prečo by ste ich mali mať na tanieri čo najčastejšie?

Dane a odvody

Už tretí rok môžu mestá a obce prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým môže mesto alebo obec seniorom nad 62 rokov znížiť alebo úplne odpustiť dane zo stavieb alebo z bytov.

V prípade, ak vaša takéto nariadenie prijala, podmienkou zníženia alebo odpustenia je uplatnenie si nároku zo strany daňovníka. Znamená to, že daňovník, ktorému takýto nárok vznikol, musí preukázať splnenie podmienok na zníženie dane.

Ako zistíte, či máte nárok? Podmienky nájdete vo všeobecne záväznom nariadení každej obce či mesta. Seniori zvyčajne dostávajú zľavu na daň z nehnuteľností, na poplatok za komunálny odpad a na daň za psa. Informácie majú niektoré mestá a obce vyvesené aj na obecných či mestských tabuliach pri úradoch.

Pokiaľ penzista pracuje na dohodu s príjmom do dvesto eur mesačne, nemusí platiť z tohto príjmu žiadne dane. Ak si privyrába na zmluvu a platí odvody, po skončení práce mu za odpracované mesiace patrí zvýšenie penzie.

Sociálna poisťovňa posúdi zvýšenie dôchodku za ďalšie obdobie dôchodkového poistenia v zákonnom termíne. O zvýšení starobného dôchodku od 1. januára 2024 za obdobie dôchodkového poistenia získaného v roku 2023 (počas poberania starobného dôchodku) rozhodne Sociálna poisťovňa do konca marca budúceho roka.

Dôchodcovia o toto zvýšenie nemusia žiadať, poisťovňa ho vyplatí automaticky.

Cestovanie

Medzi najznámejšie zľavy patrí cestovanie vlakmi pre seniorov zadarmo, pri autobusovej doprave je situácia odlišná. Pri cestovaní prímestskými autobusmi závisí výška zľavy od toho, v ktorom kraji penzista žije.

Vo väčšine krajov cestujú za symbolické cestovné ľudia nad 70 rokov. Napríklad v Bratislavskom kraji dôchodcovia od dovŕšenia 60. roku veku, ktorí sú poberatelia starobného, invalidného resp. výsluhového dôchodku, cestujú za zľavnené cestovné.

Osoby staršie ako 62 rokov cestujú automaticky za zľavnené cestovné. Svoj nárok preukazujú dokladom totožnosti. Osoby staršie ako 70 rokov majú nárok na osobitné cestovné vo výške nula eur.

káva, kofeín, ráno, životospráva, Čítajte viac V ktoré dni nie je dobré piť kávu a prečo?

Účet zadarmo

Banky musia zo zákona ľuďom, ktorých mesačný príjem neprekračuje 400 eur, ponúkať bezplatný účet.

Žiadateľ nesmie mať v žiadnej banke na Slovensku vrátane banky, v ktorej podáva žiadosť, vedený iný bežný účet, môže však mať iné depozitné produkty napr. vkladový účet (termínovaný účet), vkladnú knižku alebo sporenie a podobne.

Klient s účtom zadarmo si nesmie počas jeho využívania zriadiť iný bežný účet v banke na Slovensku. Suma platobných operácií pripísaných na účet klienta v priebehu roka nesmie presiahnuť 5 600 eur.

Podmienkou zriadenia účtu je predložiť platný doklad totožnosti a potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní dôchodkových dávok.

Niektoré banky nemajú v ponuke špecializované účty pre seniorov, pretože majú bez poplatku alebo s nízkym poplatkom bežné účty, ktoré si môžu zriadiť aj seniori.

Banky ponúkajú k účtu pre seniorov napríklad vedenie účtu bez poplatku alebo iba s minimálnym poplatkom, bezplatné vydanie platobnej karty, poskytnutie a využitie elektronického bankovníctva, odmeňovanie pri platbe kartou, niektoré banky poskytujú neobmedzené množstvo výberov z bankomatu vlastnej banky, zúčtovanie neobmedzeného počtu prijatých platieb, platby prostredníctvom POS terminálu, bezplatné vklady v hotovosti.

Sú banky, ktoré ponúkajú k účtu aj bezplatné zriadenie sporiaceho účtu.

srdce, krvný tlak, infarkt Čítajte viac 7 poistiek proti infarktu: Zaraďte ich do jedálnička, významne chránia srdce, čistia cievy a upravujú krvný tlak

Príspevok na rekreáciu

Od júla penzisti dostávajú o 50 eur viac. Do minulého mesiaca dostávali seniori 50 eur príspevok na rekondičné pobyty.

Od roku 2011 sa žiadna zmena nekonala. Maximálny príspevok štátu na rekondičné pobyty pre dôchodcov sa od júla tohto roka zvýšil z 50 eur na 100 eur. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O pobyt s dotáciou môže požiadať občan s trvalým pobytom na Slovensku, pričom musí poberať starobný, predčasný starobný alebo výsluhový dôchodok.

Potrebné je to zdokladovať čestným vyhlásením o tom, že je poberateľom daného dôchodku a nepracuje. Na dotáciu nemá nárok penzista pracujúci na dohodu.

Využiť pobyt je možné raz ročne a iba u jedného poskytovateľa a na dotovaný pobyt penzista nemá právny nárok.

Viaceré cestovné kancelárie ponúkajú zľavy, vďaka ktorým možno ušetriť až 20 percent z ceny pobytu. Zľavy sa zväčša týkajú zájazdov mimo hlavnej sezóny.

Seniori Čítajte viac Expert na dôchodky prepočítal, aké budú penzie. Kto dostane budúci rok menej? Prečo treba žiadať o dôchodok už tento rok?

Väčšina slovenských kúpeľov ponúka pre ľudí v seniorskom veku, väčšinou mimo sezóny, zľavnené kúpeľné pobyty.

Penzisti, ktorí majú radi výstavy či divadelné predstavenia, môžu požiadať o zľavu, ktorá je zvyčajne vo výške 50 %, niektoré kultúrne inštitúcie poskytujú penzistom, ktorí sú aj ťažko zdravotne postihnutí, ale aj zdravým, vstupy zadarmo.

Príspevok na stravu

Tento typ príspevku poskytujú viaceré mestá a obce. Podmienky jeho poskytnutia určuje osobitne každé mesto. Môže mať napríklad formu stravných lístkov, ktoré akceptujú niektoré stravné zariadenia daného mesta, alebo sa príspevok uplatní len vo vybranom stravnom zariadení mesta.

54 debata chyba
Viac na túto tému: #starobný dôchodok #dôchodky #penzisti #zľavy